KAP ***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

28.02.2024 - 20:46
KAP ***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
13 57.000.000 1.860.365 33.399.664 17.326.308 109.586.337
Yeni Bakiye
57.000.000 1.860.365 33.399.664 17.326.308 109.586.337
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
241.201 64.901.449 65.142.650
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
43.000.000 -25.673.692 -17.326.308
Kar Dağıtımı
17.326.308 -17.326.308
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
17.326.308 -17.326.308
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 2.101.566 7.725.972 0 64.901.449 174.728.987
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
13 100.000.000 2.101.566 7.725.972 64.901.449 174.728.987
Yeni Bakiye
100.000.000 2.101.566 7.725.972 64.901.449 174.728.987
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
43.320 184.753.233 184.796.553
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.254.083 -64.901.449 -67.155.532
Kar Dağıtımı
11.807.862 64.901.449 -64.901.449 11.807.862
Dağıtılan Temettü
55.000.000 -55.000.000 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
11.807.862 9.901.449 -9.901.449 11.807.862
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 -109.197 19.533.834 0 184.753.233 304.177.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
546.785.608 253.645.645
FAKTORİNG GELİRLERİ
22 546.785.608 253.645.645
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
415.844.493 235.091.931
İskontolu
406.435.552 225.800.275
Diğer
9.408.941 9.291.656
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
130.941.115 18.553.714
İskontolu
128.307.546 17.260.610
Diğer
2.633.569 1.293.104
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
23 -307.557.768 -127.881.907
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-209.608.299 -100.639.206
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.091.159 -400.625
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-45.891.280 -16.358.463
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-50.967.030 -10.483.613
BRÜT KAR (ZARAR)
239.227.840 125.763.738
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -60.225.681 -30.848.335
Personel Giderleri
-39.688.439 -19.776.601
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-547.014 -901.185
Genel İşletme Giderleri
-18.216.323 -9.566.847
Diğer
-1.773.905 -603.702
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
179.002.159 94.915.403
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
25 108.776.658 6.101.861
Bankalardan Alınan Faizler
4.810.542 398.372
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
12.643.324 740.452
Kambiyo İşlemleri Karı
59.764.207 2.210.778
Diğer
31.558.585 2.752.259
KARŞILIK GİDERLERİ
26 -26.007.595 -14.088.817
Özel Karşılıklar
-20.837.595 -14.088.817
Diğer
-5.170.000
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
25 -4.044.021 -170.616
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
-10.217
Kambiyo İşlemleri Zararı
-4.033.804 -170.616
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
257.727.201 86.757.831
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
257.727.201 86.757.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
21 -72.973.968 -21.856.382
Cari Vergi Karşılığı
-75.243.503 -21.637.682
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-218.700
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.269.535
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
184.753.233 64.901.449
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
184.753.233 64.901.449
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
184.753.233 64.901.449
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
234.887.270 112.690.179
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
22 415.844.493 235.091.931
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-242.032.900 -111.548.353
Alınan Temettüler
124.495
Alınan Ücret ve Komisyonlar
22 130.941.115 18.553.714
Elde Edilen Diğer Kazançlar
15.763.425 4.963.037
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
8 9.501.743 31.430
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
24 -39.688.439 -19.776.601
Ödenen Vergiler
21 -57.900.010 -14.131.656
Diğer
2.457.843 -617.818
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-52.914.357 -165.261.655
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-192.480.962 -443.419.708
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.498.794 -3.130.372
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
536.381 118.208
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
21.946.411 -781.011
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
103.430.001 277.033.684
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18.152.606 4.917.544
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
181.972.913 -52.571.476
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-14.165.173 -1.003.983
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
8.367.204
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.199.461 -3.227.043
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-7.997.430 -4.231.026
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
135.854.602 98.695.249
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-236.205.303 -28.605.456
Temettü Ödemeleri
-55.000.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.091.159 -400.625
Diğer
-5.535.631 -10.407.250
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-161.977.491 59.281.918
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
11.997.992 2.479.416
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 8.280.849 5.801.433
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 20.278.841 8.280.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 184.753.233 64.901.449
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
43.320 241.201
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
43.320 241.201
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
61.886 301.501
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-18.566 -60.300
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
184.796.553 65.142.650


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 20.419.604 272.481 20.692.085 2.512.388 5.769.756 8.282.144
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
52.411.858 52.411.858
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 0 34.407.521 34.407.521
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8 1.158.889.558 3.302.514 1.162.192.072 940.477.253 2.482.868 942.960.121
Faktoring Alacakları
1.158.889.558 3.302.514 1.162.192.072 936.509.758 2.482.868 938.992.626
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
1.129.216.343 1.129.216.343 927.448.101 927.448.101
Diğer Faktoring Alacakları
8.1 29.673.215 3.302.514 32.975.729 9.061.657 2.482.868 11.544.525
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
8 3.967.495 3.967.495
Takipteki Alacaklar
8 32.117.380 32.117.380 20.567.065 20.567.065
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-32.117.380 -32.117.380 -20.567.065 -20.567.065
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 24.332.197 24.332.197 2.811.712 2.811.712
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 1.133.126 1.133.126 267.209 267.209
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
21 2.857.648 2.857.648 15.718 15.718
DİĞER AKTİFLER
13 13.337.636 581.414 13.919.050 9.223.724 768.927 9.992.651
ARA TOPLAM
1.220.969.769 56.568.267 1.277.538.036 989.715.525 9.021.551 998.737.076
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.220.969.769 56.568.267 1.277.538.036 989.715.525 9.021.551 998.737.076
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
15 766.041.175 3.250.606 769.291.781 660.459.147 5.402.633 665.861.780
FAKTORİNG BORÇLARI
16 5.264.392 5.264.392 4.728.011 4.728.011
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
16 23.641.953 23.641.953 1.695.542 1.695.542
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
17 130.074.607 130.074.607 131.842.641 131.842.641
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
18 8.968.173 8.968.173 2.275.423 2.275.423
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.448.173 3.448.173 2.223.296 2.223.296
Diğer Karşılıklar
5.520.000 5.520.000 52.127 52.127
CARİ VERGİ BORCU
21 17.343.493 17.343.493 7.506.027 7.506.027
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19 17.545.536 1.230.231 18.775.767 9.856.901 241.764 10.098.665
ARA TOPLAM
968.879.329 4.480.837 973.360.166 818.363.692 5.644.397 824.008.089
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ÖZKAYNAKLAR
20 304.177.870 304.177.870 174.728.987 174.728.987
Ödenmiş Sermaye
100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-109.197 -109.197 2.101.566 2.101.566
Kar Yedekleri
20 19.533.834 19.533.834 7.725.972 7.725.972
Yasal Yedekler
13.611.838 13.611.838 4.701.127 4.701.127
Olağanüstü Yedekler
5.668.113 5.668.113 2.770.962 2.770.962
Diğer Kar Yedekleri
253.883 253.883 253.883 253.883
Kar veya Zarar
184.753.233 184.753.233 64.901.449 64.901.449
Dönem Net Kâr veya Zararı
184.753.233 184.753.233 64.901.449 64.901.449
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.273.057.199 4.480.837 1.277.538.036 993.092.679 5.644.397 998.737.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
25.164.194 785.292 25.949.486 17.221.184 4.030.420 21.251.604
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
191.121.400 191.121.400 102.649.434 102.649.434
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
28 43.450.986.247 5.888.689.577 49.339.675.824 29.998.932.247 3.580.731.840 33.579.664.087
VERİLEN TEMİNATLAR
51.739.248 51.739.248 3.843.000 3.843.000
TAAHHÜTLER
28 255.355.375 255.355.375 155.401.086 155.401.086
Cayılamaz Taahhütler
255.355.375 255.355.375 155.401.086 155.401.086
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0
EMANET KIYMETLER
28 1.350.731.027 51.974.451 1.402.705.478 1.082.103.595 17.383.645 1.099.487.240
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
45.273.358.243 5.993.188.568 51.266.546.811 31.360.150.546 3.602.145.905 34.962.296.451http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252836


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.616 Değişim: 0,71% Hacim : 60.534 Mio.TL Son veri saati : 14:21
Düşük 9.605 17.04.2024 Yüksek 9.717
Açılış: 9.617
32,5279 Değişim: 0,24%
Düşük 32,3942 17.04.2024 Yüksek 32,5883
Açılış: 32,4515
34,6577 Değişim: 0,33%
Düşük 34,4848 17.04.2024 Yüksek 35,0943
Açılış: 34,5448
2.498,95 Değişim: 0,50%
Düşük 2.481,74 17.04.2024 Yüksek 2.504,58
Açılış: 2.486,43
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.