KAP ***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

28.02.2023 - 20:53
KAP ***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***KNTFA*** KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
13 57.000.000 3.145.000 20.327.237 13.072.427 93.544.664
Yeni Bakiye
57.000.000 3.145.000 20.327.237 13.072.427 93.544.664
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.284.635 17.326.308 16.041.673
Kar Dağıtımı
13.072.427 -13.072.427
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
13.072.427 -13.072.427
Dönem Sonu Bakiyeler
13 57.000.000 1.860.365 33.399.664 17.326.308 109.586.337
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
13 57.000.000 1.860.365 33.399.664 17.326.308 109.586.337
Yeni Bakiye
57.000.000 1.860.365 33.399.664 17.326.308 109.586.337
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
241.201 64.901.449 65.142.650
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
43.000.000 -25.673.692 -17.326.308
Kar Dağıtımı
17.326.308 17.326.308
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
17.326.308 17.326.308
Dönem Sonu Bakiyeler
13 100.000.000 2.101.566 7.725.972 64.901.449 174.728.987


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22 253.645.645 105.308.013
FAKTORİNG GELİRLERİ
253.645.645 105.308.013
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
235.091.931 95.944.622
İskontolu
225.800.275 91.559.479
Diğer
9.291.656 4.385.143
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
18.553.714 9.363.391
İskontolu
17.260.610 8.447.735
Diğer
1.293.104 915.656
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
23 -127.881.907 -64.731.879
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-100.639.206 -54.040.484
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-400.625 -587.423
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-16.358.463 -7.776.323
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-10.483.613 -2.327.649
BRÜT KAR (ZARAR)
125.763.738 40.576.134
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -30.848.335 -17.004.440
Personel Giderleri
-19.776.601 -10.157.378
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-901.185 -145.317
Genel İşletme Giderleri
-9.566.847 -6.403.842
Diğer
-603.702 -297.903
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
94.915.403 23.571.694
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
25 6.101.861 740.452 113.390
Kambiyo İşlemleri Karı
2.210.778 1.425.516
Diğer
2.752.259 3.192.430
KARŞILIK GİDERLERİ
26 -14.088.817 -5.434.840
Özel Karşılıklar
-14.088.817 -3.434.840
Genel Karşılıklar
8 -2.000.000
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
25 -170.616 -54.255
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
-21.250
Kambiyo İşlemleri Zararı
-170.616 -33.005
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
86.757.831 23.103.947
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
86.757.831 23.103.947
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
21 -21.856.382 -5.777.639
Cari Vergi Karşılığı
-21.637.682 -6.449.795
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-218.700
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
672.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
64.901.449 17.326.308
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
64.901.449 17.326.308
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
64.901.449 17.326.308
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
107.234.768 37.556.239
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
235.091.931 93.597.425
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-117.398.294 -58.199.318
Alınan Temettüler
124.495
Alınan Ücret ve Komisyonlar
18.553.714 9.363.390
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.963.037 4.617.946
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
31.430 2.310.922
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
17 -19.776.601 -9.465.162
Ödenen Vergiler
-16.347.576 -4.882.754
Diğer
1.992.632 213.790
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-166.042.666 -68.507.825
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-443.419.708 -214.393.714
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-781.011
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
13 -3.130.372 -1.317.206
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
118.208 937.350
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-781.011
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
277.033.684 144.409.635
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
19 4.917.544 1.856.110
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-58.807.898 -30.951.586
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8 -555.621 -720.616
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
38.837 29.528
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.227.043
Diğer
1.764.261
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.743.827 1.073.173
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
98.695.249 107.881.337
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-28.605.456 -73.656.195
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.157.427 -2.074.899
Diğer
-2.901.225
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
65.031.141 32.150.243
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 948.693
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.479.416 3.220.523
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.801.433 2.580.910
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 8.280.849 5.801.433


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
64.901.449 17.326.308
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
241.201 -1.284.635
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
241.201 -1.284.635
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
301.501 -492.147
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-1.113.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-60.300 321.158
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.142.650 16.041.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 2.512.388 5.769.756 8.282.144 2.867.374 2.935.138 5.802.512
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 34.407.521 34.407.521 34.407.521 34.407.521
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8 940.477.253 2.482.868 942.960.121 475.618.440 38.853.192 514.471.632
Faktoring Alacakları
936.509.758 2.482.868 938.992.626 475.273.440 38.853.192 514.126.632
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
927.448.101 927.448.101 430.430.172 32.769.428 463.199.600
Diğer Faktoring Alacakları
9.061.657 2.482.868 11.544.525 44.843.268 6.083.764 50.927.032
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
8 3.967.495 3.967.495
Takipteki Alacaklar
8 20.567.065 20.567.065 6.854.678 6.854.678
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
8 -20.567.065 -20.567.065 -6.509.678 -6.509.678
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 2.811.712 2.811.712 3.672.370 3.672.370
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 267.209 267.209 494.702 494.702
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
21 15.718 15.718 294.717 294.717
DİĞER AKTİFLER
13 9.223.724 768.927 9.992.651 6.464.893 397.386 6.862.279
ARA TOPLAM
989.715.525 9.021.551 998.737.076 523.820.017 42.185.716 566.005.733
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 146.100 146.100
Satış Amaçlı
14 146.100 146.100
VARLIKLAR TOPLAMI
989.715.525 9.021.551 998.737.076 523.966.117 42.185.716 566.151.833
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
15 660.459.147 5.402.633 665.861.780 338.786.918 39.121.353 377.908.271
FAKTORİNG BORÇLARI
16 4.728.011 4.728.011 4.456.983 152.820 4.609.803
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
16 1.695.542 1.695.542 2.476.553 2.476.553
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
17 131.842.641 131.842.641 60.773.340 60.773.340
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
18 2.275.423 2.275.423 3.400.488 3.400.488
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
2.223.296 2.223.296 1.348.361 1.348.361
Genel Karşılıklar
2.000.000 2.000.000
Diğer Karşılıklar
52.127 52.127 52.127 52.127
CARİ VERGİ BORCU
21 7.506.027 7.506.027 2.215.920 2.215.920
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19 9.856.901 241.764 10.098.665 4.714.629 466.492 5.181.121
ARA TOPLAM
818.363.692 5.644.397 824.008.089 416.824.831 39.740.665 456.565.496
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
20 171.445.462 3.283.525 174.728.987 107.160.985 2.425.352 109.586.337
Ödenmiş Sermaye
100.000.000 100.000.000 57.000.000 57.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.101.566 2.101.566 1.860.365 1.860.365
Kar Yedekleri
7.725.972 7.725.972 33.399.664 33.399.664
Yasal Yedekler
4.701.127 4.701.127 3.243.469 3.243.469
Olağanüstü Yedekler
2.770.962 2.770.962 29.902.312 29.902.312
Diğer Kar Yedekleri
253.883 253.883 253.883 253.883
Kar veya Zarar
61.617.924 3.283.525 64.901.449 14.900.956 2.425.352 17.326.308
Dönem Net Kâr veya Zararı
61.617.924 3.283.525 64.901.449 14.900.956 2.425.352 17.326.308
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
989.809.154 8.927.922 998.737.076 523.985.816 42.166.017 566.151.833


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
17.221.184 4.030.420 21.251.604 3.311.396 6.626.006 9.937.402
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
102.649.434 102.649.434 50.304.366 1.524.928 51.829.294
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
28 29.998.932.247 3.580.731.840 33.579.664.087 21.030.000.247 2.572.237.505 23.602.237.752
VERİLEN TEMİNATLAR
3.843.000 3.843.000
TAAHHÜTLER
28 155.401.086 155.401.086 102.632.727 102.632.727
Cayılamaz Taahhütler
155.401.086 155.401.086 102.632.727 102.632.727
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
28 1.082.103.595 17.383.645 1.099.487.240 488.039.982 99.183.813 587.223.795
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
31.360.150.546 3.602.145.905 34.962.296.451 21.674.288.718 2.679.572.252 24.353.860.970http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118019


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6363 Değişim: -0,48%
Düşük 32,5920 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
34,9588 Değişim: -0,81%
Düşük 34,9364 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.425,19 Değişim: -0,82%
Düşük 2.421,05 18.06.2024 Yüksek 2.454,39
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.