KAP ***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

02.03.2020 - 20:44
KAP ***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***KNTFA*** KENT FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
(II.2) 57.000.000 2.124.716 -24.572.132 15.475.475 50.028.059
Yeni Bakiye
57.000.000 2.124.716 -24.572.132 15.475.475 50.028.059
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.104.318 12.104.318
Kar Dağıtımı
15.475.475 -15.475.475
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.475.475 -15.475.475
Dönem Sonu Bakiyeler
57.000.000 2.124.716 -9.096.657 12.104.318 62.132.377
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
(II.11) 57.000.000 2.124.716 -9.096.657 12.104.318 62.132.377
Yeni Bakiye
57.000.000 2.124.716 -9.096.657 12.104.318 62.132.377
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
(II.11) 372.270 15.194.860 15.567.130
Kar Dağıtımı
150.382 11.953.935 -12.104.318
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
150.382 -150.382
Diğer
12.104.318 -12.104.318
Dönem Sonu Bakiyeler
57.000.000 372.270 2.275.098 2.857.279 15.194.860 77.699.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
(IV.1) 51.639.091 66.177.281
FAKTORİNG GELİRLERİ
51.639.091 66.177.281
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
47.988.365 60.369.056
İskontolu
46.861.135 57.304.552
Diğer
1.127.230 3.064.504
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.650.726 5.808.225
İskontolu
3.523.211 5.563.245
Diğer
127.515 244.980
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
(IV.6) -22.278.858 -36.102.994
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-20.520.822 -32.618.399
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.355.897
Diğer Faiz Giderleri
-701.000
Verilen Ücret ve Komisyonlar
(IV.7) -1.057.036 -1.128.698
BRÜT KAR (ZARAR)
29.360.233 30.074.287
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV.2) -13.322.383 -12.162.160
Personel Giderleri
-7.602.317 -6.631.175
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-92.186 -156.942
Genel İşletme Giderleri
-5.342.097 -4.520.211
Diğer
-285.783 -853.832
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
16.037.850 17.912.127
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV.4) 5.556.060 4.448.283
Bankalardan Alınan Faizler
1.449.050 262.796
Türev Finansal İşlemler Karı
35.129
Kambiyo İşlemleri Karı
253.713 1.742.227
Diğer
3.853.297 2.408.131
KARŞILIK GİDERLERİ
-3.093.265 -4.373.891
Özel Karşılıklar
-3.028.265 -3.320.358
Diğer
-65.000 -1.053.533
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV.5) -42.654 -808.236
Kambiyo İşlemleri Zararı
-42.654 -808.236
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
18.457.991 17.178.283
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.457.991 17.178.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV.3) -3.263.131 -5.073.965
Cari Vergi Karşılığı
-3.822.218 -4.137.989
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-935.976
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
559.087
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
15.194.860 12.104.318
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
15.194.860 12.104.318
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.194.860 12.104.318
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
19.023.079 20.273.760
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
46.463.511 60.369.030
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-19.432.045 -34.974.678
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.650.726 5.808.225
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.107.010 4.185.486
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
1.419.806 1.387.364
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.809.973 -6.398.615
Ödenen Vergiler
-1.386.501 -3.052.837
Diğer
-7.989.455 -7.050.215
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.075.025 -1.527.288
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-101.479.817 129.918.635
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.507.713 868.867
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
2.046.735 1.477.955
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
99.967.950 -134.057.147
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-3.117.606 264.402
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
17.948.054 18.746.472
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
(I.9.I.10) -2.642.873 -95.535
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
99.855
Diğer
-145.043
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.642.873 -140.723
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -18.000.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.457.706
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.457.706 -18.000.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
13.847.475 605.749
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
751.243 145.494
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.598.718 751.243


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15.194.860 12.104.318
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
(II.11) 372.270 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
372.270 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
465.338
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-93.068
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.567.130 12.104.318


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
(I.1) 14.142.453 497.971 14.640.424 155.341 595.902 751.243
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(I.2) 1.740.439 1.740.439 1.290.584 1.290.584
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
238.209.259 3.799.100 242.008.359 139.175.820 139.175.820
Faktoring Alacakları
(I.4) 237.689.508 3.799.100 241.488.608 138.656.070 138.656.070
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
233.422.623 233.422.623 135.787.909 135.787.909
Diğer Faktoring Alacakları
4.266.885 3.799.100 8.065.985 2.868.161 2.868.161
Takipteki Alacaklar
(I.5) 8.542.605 8.542.605 10.713.073 10.713.073
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
(I.5) -8.022.854 -8.022.854 -10.193.323 -10.193.323
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I.9) 5.933.922 5.933.922 294.401 294.401
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I.10) 620.319 620.319 401.918 401.918
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I.11) 0 0
DİĞER AKTİFLER
(I.13) 4.039.783 48.534 4.088.317 5.531.997 23.600 5.555.597
ARA TOPLAM
264.686.175 4.345.605 269.031.780 146.850.061 619.502 147.469.563
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
264.686.175 4.345.605 269.031.780 146.850.061 619.502 147.469.563
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
(II.1) 173.848.815 4.241.418 178.090.233 78.449.506 78.449.506
FAKTORİNG BORÇLARI
(II.2) 3.976.473 3.976.473 1.929.738 1.929.738
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(II.3) 4.275.217 4.275.217
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
(II.7) 925.057 925.057 2.361.138 2.361.138
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
640.442 640.442 502.879 502.879
Diğer Karşılıklar
284.615 284.615 1.858.259 1.858.259
CARİ VERGİ BORCU
1.129.264 1.129.264 1.078.533 1.078.533
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(I.11) 34.103 34.103 500.122 500.122
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II.5) 2.537.828 364.098 2.901.926 1.018.149 1.018.149
ARA TOPLAM
186.726.757 4.605.516 191.332.273 85.337.186 0 85.337.186
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
(II.11) 77.699.507 77.699.507 62.132.377 62.132.377
Ödenmiş Sermaye
57.000.000 57.000.000 57.000.000 57.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
(II.11) 372.270 372.270
Kar Yedekleri
2.275.098 2.275.098 2.124.716 2.124.716
Yasal Yedekler
2.275.098 2.275.098 2.124.716 2.124.716
Kar veya Zarar
18.052.139 18.052.139 3.007.661 3.007.661
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
2.857.279 2.857.279 -9.096.657 -9.096.657
Dönem Net Kâr veya Zararı
15.194.860 15.194.860 12.104.318 12.104.318
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
264.426.264 4.605.516 269.031.780 147.469.563 0 147.469.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.406.576 1.406.576 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
42.300.912 42.300.912 27.602.462 27.602.462
ALINAN TEMİNATLAR
(III.1) 13.921.483.502 680.830.590 14.602.314.092 11.562.616.447 368.263.000 11.930.879.447
VERİLEN TEMİNATLAR
(III.2) 43.574.856 43.574.856 45.446.312 45.446.312
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
(III.3) 298.073.750 31.453.988 329.527.738 218.369.136 8.973.538 227.342.674
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
14.305.433.020 713.691.154 15.019.124.174 11.854.034.357 377.236.538 12.231.270.895http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823644


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.943 Değişim: 0,40% Hacim : 45.771 Mio.TL Son veri saati : 12:40
Düşük 8.886 05.03.2024 Yüksek 8.960
Açılış: 8.913
31,6000 Değişim: 0,09%
Düşük 31,4989 05.03.2024 Yüksek 31,8047
Açılış: 31,5708
34,3393 Değişim: 0,06%
Düşük 34,2443 05.03.2024 Yüksek 34,5415
Açılış: 34,319
2.159,51 Değişim: 0,49%
Düşük 2.142,65 05.03.2024 Yüksek 2.166,01
Açılış: 2.148,95
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.