" />

KAP ***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 19:24
KAP ***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -171.766 2.135.035 54.215.687 15.535.299 84.687.703 84.687.703
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-17.591 -17.591 -17.591
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-17.591 -17.591 -17.591
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
6.600.000 6.231.348 142.100 -171.766 2.135.035 54.198.096 15.535.299 84.670.112 84.670.112
Transferler
15.535.299 -15.535.299 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-173.189 33.600.672 33.427.483 33.427.483
Dönem Karı (Zararı)
33.600.672 33.600.672 33.600.672
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-173.189 -173.189 -173.189
Dönem Sonu Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -344.955 2.135.035 69.733.395 33.600.672 118.097.595 118.097.595
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -344.955 2.135.035 69.733.395 33.600.672 118.097.595 118.097.595
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
6.600.000 6.231.348 142.100 -344.955 2.135.035 69.733.395 33.600.672 118.097.595 118.097.595
Transferler
26.400.000 7.200.672 -33.600.672
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-73.669 18.683.725 18.610.056 18.610.056
Dönem Karı (Zararı)
18.683.725 18.683.725 18.683.725
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-73.669 -73.669 -73.669
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 -418.624 2.135.035 76.934.067 18.683.725 136.707.651 136.707.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.631.099 18.430.208
Dönem Karı (Zararı)
23.667.769 36.076.698
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.214.713 2.403.885
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,17 5.221.561 3.686.008
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-522.185 571.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 555.187 405.312
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,23 -1.253.340 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
175.968 166.212
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-197.300 -1.789.382
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.322 -234.622
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4,7 -387.067 -1.678.208
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4,7 201.089 123.448
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 50.139
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -287.363 -114.404
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -287.363 -114.404
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.267.339 -19.083.933
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.996.544 -9.355.475
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4, 7 -15.501.502 -5.440.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -16.495.042 -3.914.813
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.311.424 -14.878.968
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4, 8 -990.355 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -16.321.069 -14.878.968
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -37.354.132 -57.029.700
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.792.616 60.723.829
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4, 7 -17.986.008 30.589.455
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 10.193.392 30.134.374
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
86.187.377 1.456.381
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4, 8 83.023.668 1.425.518
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.163.709 30.863
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.615.143 19.396.650
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14,26 -4.984.044 -966.442
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.790.129 -23.460.596
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
533.018 851.673
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 533.018 851.673
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.323.147 -24.312.269
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -12.323.147 -24.312.269
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.686.330 5.382.559
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.583.142 5.454.476
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.583.142 5.454.476
Ödenen Faiz
-111.659 -88.185
Alınan Faiz
8.471 16.268
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.154.640 352.171
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.154.640 352.171
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 415.893 63.722
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.570.533 415.893


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.570.533 415.893
Ticari Alacaklar
46.930.361 15.089.556
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 21.628.643 6.127.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 25.301.718 8.962.414
Diğer Alacaklar
8.497.282 7.285.255
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,8 358.853 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.138.429 7.285.255
Stoklar
9 143.234.985 105.954.734
Peşin Ödenmiş Giderler
5.629.850 3.162.819
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4,10 631.502 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.998.348 3.162.819
Diğer Dönen Varlıklar
25.491.125 12.394.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 25.491.125 12.394.510
ARA TOPLAM
231.354.136 144.302.767
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
231.354.136 144.302.767
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 270
Diğer Alacaklar
0 418
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 418
Maddi Duran Varlıklar
67.665.769 60.809.072
Arazi ve Arsalar
11 367.557 329.557
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 1.264.426 1.214.208
Binalar
11 16.173.102 13.733.244
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 43.710.150 41.707.350
Taşıtlar
11 13.260 152.575
Mobilya ve Demirbaşlar
11 2.574.883 1.919.175
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 3.562.391 1.752.963
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.256 11.023
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 10.256 11.023
Peşin Ödenmiş Giderler
5.255.000 2.100.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.255.000 2.100.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.654.820 4.282.125
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.585.845 67.202.908
TOPLAM VARLIKLAR
305.939.981 211.505.675
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.845.298 10.428.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.845.298 10.428.440
Banka Kredileri
6 8.845.298 10.428.440
Ticari Borçlar
67.474.418 75.654.103
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,7 15.588.053 33.574.063
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 51.886.365 42.080.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 648.140 1.315.646
Diğer Borçlar
83.990.819 1.487
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 83.979.710 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 11.109 1.487
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.793.030 1.460.921
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 430.763 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.362.267 1.460.921
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14,26 0 34.788
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.223.536 2.209.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 312.941 165.773
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.910.595 2.044.058
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.508.063 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 1.508.063 0
ARA TOPLAM
166.483.304 91.105.216
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
166.483.304 91.105.216
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.749.026 2.302.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.749.026 2.302.864
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.749.026 2.302.864
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
169.232.330 93.408.080
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
136.707.651 118.097.595
Ödenmiş Sermaye
20 33.000.000 6.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 6.231.348 6.231.348
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
142.100 142.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-418.624 -344.955
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-418.624 -344.955
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-418.624 -344.955
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.135.035 2.135.035
Yasal Yedekler
20 2.135.035 2.135.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 76.934.067 69.733.395
Net Dönem Karı veya Zararı
27 18.683.725 33.600.672
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
136.707.651 118.097.595
TOPLAM KAYNAKLAR
305.939.981 211.505.675


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 182.107.390 134.884.494
Satışların Maliyeti
21 -132.679.068 -86.050.816
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.428.322 48.833.678
BRÜT KAR (ZARAR)
49.428.322 48.833.678
Genel Yönetim Giderleri
22 -5.535.840 -3.346.847
Pazarlama Giderleri
22 -9.712.365 -8.545.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 9.766.215 16.674.440
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -10.942.616 -10.584.351
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.003.716 43.031.172
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 8.471 16.268
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.012.187 43.047.440
Finansman Gelirleri
25 943.939 2.311.359
Finansman Giderleri
25 -10.288.357 -9.282.101
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.667.769 36.076.698
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26 -4.984.044 -2.476.026
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.335.960 -1.001.230
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.648.084 -1.474.796
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.683.725 33.600.672
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.683.725 33.600.672
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.683.725 33.600.672
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,56620000 1,01820000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-73.669 -138.551
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -94.448 -173.189
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.779 34.638
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 20.779 34.638
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-73.669 -138.551
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.610.056 33.462.121
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.610.056 33.462.121http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823557


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,00% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0506 Değişim: 0,18%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0547
Açılış: 32,9927
36,0098 Değişim: 0,04%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,0531
Açılış: 35,9959
2.580,59 Değişim: 0,42%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.584,08
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.