KAP ***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 18:59
KAP ***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -171.766 2.135.035 54.215.687 15.535.299 84.687.703 84.687.703
Transferler
0 15.535.299 -15.535.299
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
178.094 8.957.478 9.135.572 9.135.572
Dönem Karı (Zararı)
8.957.478 8.957.478 8.957.478
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
178.094 178.094 178.094
Dönem Sonu Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 6.328 2.135.035 69.750.986 8.957.478 93.823.275 93.823.275
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -344.955 2.135.035 69.733.395 33.600.672 118.097.595 118.097.595
Transferler
0 33.600.672 -33.600.672
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
226.838 10.649.982 10.876.820 10.876.820
Dönem Karı (Zararı)
10.649.982 10.649.982 10.649.982
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
226.838 226.838 226.838
Dönem Sonu Bakiyeler
6.600.000 6.231.348 142.100 -118.117 2.135.035 103.334.067 10.649.982 128.974.415 128.974.415


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-712.085 -2.125.961
Dönem Karı (Zararı)
13.769.707 8.349.104
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-120.278 773.626
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 1.432.737 837.098
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
576.580 395.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 472.299 375.511
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,23 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
104.281 19.969
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.179.734 -415.824
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-234.622 18.124
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4,7 -2.266.049 -834.082
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4,7 320.937 400.134
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
50.139 9.716
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -52.844
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -52.844
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.361.202 -11.247.867
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.021.093 -11.370.933
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,7 -15.029.136 -6.016.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -7.991.957 -5.354.926
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.651.176 -2.313.401
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -4.651.176 -2.313.401
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 7.290.322 -6.269.715
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
845.143 7.715.607
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4,7 4.071.935 8.540.798
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -3.226.792 -825.191
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.175.602 990.575
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4,8 263.002 1.099.077
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 4.912.600 -108.502
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-711.773 -2.125.137
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-312 -824
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
811.523 -1.605.217
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.378.639 61.048
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 1.378.639 61.048
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-567.116 -1.719.109
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -567.116 -1.719.109
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 52.844
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
419.089 3.920.492
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
503.084 3.933.195
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
503.084 3.933.195
Ödenen Faiz
-88.185 -18.124
Alınan Faiz
4.190 5.421
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
518.527 189.314
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
518.527 189.314
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 415.893 63.722
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 934.420 253.036


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 934.420 415.893
Ticari Alacaklar
37.719.776 15.089.556
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 21.156.278 6.127.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 16.563.498 8.962.414
Diğer Alacaklar
6.842.293 7.285.255
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.842.293 7.285.255
Stoklar
9 98.664.412 105.954.734
Peşin Ödenmiş Giderler
4.253.251 3.162.819
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.253.251 3.162.819
Diğer Dönen Varlıklar
15.434.076 12.394.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 15.434.076 12.394.510
ARA TOPLAM
163.848.228 144.302.767
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
163.848.228 144.302.767
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
270 270
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 270 270
Diğer Alacaklar
418 418
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 418 418
Maddi Duran Varlıklar
11 58.561.509 60.809.072
Arazi ve Arsalar
363.557 329.557
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.233.625 1.214.208
Binalar
13.637.036 13.733.244
Tesis, Makine ve Cihazlar
40.599.178 41.707.350
Taşıtlar
138.313 152.575
Mobilya ve Demirbaşlar
1.835.764 1.919.175
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
754.036 1.752.963
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.324 11.023
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 14.324 11.023
Peşin Ödenmiş Giderler
3.059.950 2.100.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.059.950 2.100.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 3.554.914 4.282.125
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.191.385 67.202.908
TOPLAM VARLIKLAR
229.039.613 211.505.675
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.931.524 10.428.440
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.931.524 10.428.440
Banka Kredileri
6 10.931.524 10.428.440
Ticari Borçlar
74.233.197 75.654.103
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,7 37.645.998 33.574.063
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 36.587.199 42.080.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.055.567 1.315.646
Diğer Borçlar
14.424 1.487
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4,8 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 14.424 1.487
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.491.798 1.460.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 5.491.798 1.460.921
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26,14 2.377.086 34.788
Kısa Vadeli Karşılıklar
636.907 602.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 200.118 165.773
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 436.789 436.789
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.870.271 1.607.269
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4,14 1.870.271 1.607.269
ARA TOPLAM
97.610.774 91.105.216
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
97.610.774 91.105.216
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.454.424 2.302.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.454.424 2.302.864
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.454.424 2.302.864
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
100.065.198 93.408.080
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
128.974.415 118.097.595
Ödenmiş Sermaye
20 6.600.000 6.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 6.231.348 6.231.348
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
142.100 142.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-118.117 -344.955
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-118.117 -344.955
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-118.117 -344.955
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 2.135.035 2.135.035
Yasal Yedekler
2.135.035 2.135.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 103.334.067 69.733.395
Net Dönem Karı veya Zararı
27 10.649.982 33.600.672
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
128.974.415 118.097.595
TOPLAM KAYNAKLAR
229.039.613 211.505.675


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 50.945.103 31.253.484
Satışların Maliyeti
21 -33.382.815 -22.107.247
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.562.288 9.146.237
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0
Faiz Gelirleri
0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0
Kambiyo Giderleri
0 0
Faiz Giderleri
0 0
Kar Payı Giderleri
0 0
Karşılık Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
17.562.288 9.146.237
Genel Yönetim Giderleri
22 -974.970 -578.247
Pazarlama Giderleri
22 -3.350.138 3 4.346.989 2.216.854
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -3.255.888 -1.025.643
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.328.281 8.927.956
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.843 5.421
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.330.124 8.933.377
Finansman Gelirleri
25 57.878 595.975
Finansman Giderleri
25 -618.295 -1.180.248
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.769.707 8.349.104
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.119.725 608.374
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.342.610 -207.094
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -777.115 815.468
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.649.982 8.957.478
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.649.982 8.957.478
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.649.982 8.957.478
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,61000000 1,36000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
176.934 142.475
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 226.838 178.094
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-49.904 -35.619
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -49.904 -35.619
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
176.934 142.475
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.826.916 9.099.953
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.826.916 9.099.953http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759885


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.