KAP ***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2023 - 18:47
KAP ***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -86.089 55.292.710 16.376.384 66.103.083 316.423.046 564.109.134 2.543.383 566.652.517
Transferler
13.670.879 303.375.968 -316.423.046 623.801 -623.801 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.815.508 531.209.640 533.025.148 1.062.613 534.087.761
Sermaye Arttırımı
11.550.000 312.271.742 323.821.742 323.821.742
Kar Payları
-151.275.130 -151.275.130 -151.275.130
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3.328.844 3.328.844
Dönem Sonu Bakiyeler
121.550.000 312.271.742 55.292.710 -86.089 55.292.710 1.815.508 30.047.263 218.203.921 531.209.640 1.270.304.695 6.311.039 1.276.615.734
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
121.550.000 312.271.742 -6.183.129 145.027.816 2.919.372 30.047.263 218.203.921 597.361.454 1.421.198.439 6.310.379 1.427.508.818
Transferler
121.550.000 -121.550.000 48.214.152 549.147.302 -597.361.454 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.241.120 994.651 882.676.447 885.912.218 1.909.458 887.821.676
Kar Payları
-298.556.258 -298.556.258 -298.556.258
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-32.340.000 -32.340.000 -32.340.000
Dönem Sonu Bakiyeler
243.100.000 158.381.742 -3.942.009 145.027.816 3.914.023 78.261.415 468.794.965 882.676.447 1.976.214.399 8.219.837 1.984.434.236


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
113.984.475 -170.811.054
Dönem Karı (Zararı)
882.588.935 531.209.640
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.832.442 2.887.005
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.478.240 12.128.366
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.878.720 2.401.065
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 10.409.524 2.751.508
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -530.804 -350.443
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-8.336.493 3.811.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-8.336.493 3.811.135
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
299.363.670 213.643.384
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -58.965.034 -21.222.234
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
381.281.258 255.904.264
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
11 -22.952.554 -21.038.646
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12.416.425 1.199.988
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-137.355.389 -94.193.599
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -102.875.944 -113.283.232
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-34.479.445 19.089.633
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 135.680.876 -37.368.994
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-316.293.607 -98.734.340
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-795.232.024 -616.852.069
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.296.093.063 -607.354.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.296.093.063 -607.354.220
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.289.471 -14.592.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-91.289.471 -14.592.210
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-232.081.550 -179.479.285
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
752.479.220 162.794.275
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
752.479.220 162.794.275
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71.752.840 21.779.371
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
71.752.840 21.779.371
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
101.189.353 -82.755.424
Alınan Faiz
24.660.734 21.222.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-54.038 -30.054.038
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -11.811.574 -79.223.826
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-389.418.565 -680.707.733
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -13.896.080
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.087.945 696.414
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.087.945 696.414
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-155.035.093 -167.934.080
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6-7 -155.035.093 -167.934.080
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
828.111.893 99.952.049
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
15 -1.091.244.044 -629.646.197
Alınan Faiz
24.660.734 30.120.161
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
393.643.272 670.713.449
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 323.821.742
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 323.821.742
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.244.190.000 3.175.610.989
Kredilerden Nakit Girişleri
15 4.244.190.000 3.175.610.989
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.138.450.346 -2.465.965.110
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -3.138.450.346 -2.465.965.110
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.212.910 -1.152.888
Ödenen Temettüler
-298.556.258 -151.275.130
Ödenen Faiz
-379.987.214 -210.326.154
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-32.340.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
118.209.182 -180.805.338
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
118.209.182 -180.805.338
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 938.316.400 522.234.256
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.056.525.582 341.428.918


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.056.525.582 938.316.400
Finansal Yatırımlar
15 1.195.188.685 503.155.906
Ticari Alacaklar
4 3.214.837.103 1.906.203.118
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 10.811.705 7.108.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.204.025.398 1.899.094.967
Diğer Alacaklar
5.864.375 12.980.241
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 4.066.035 10.484.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.798.340 2.495.563
Türev Araçlar
15 7.759.211 32.422
Stoklar
5 853.999.343 621.386.989
Peşin Ödenmiş Giderler
79.935.026 15.978.662
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 0 6.866.149
Diğer Dönen Varlıklar
70.536.369 53.174.669
ARA TOPLAM
6.484.645.694 4.058.094.556
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.484.645.694 4.058.094.556
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
15 500.300 500.300
Ticari Alacaklar
4 900.000 897.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
900.000 897.892
Maddi Duran Varlıklar
6 587.582.758 433.526.443
Kullanım Hakkı Varlıkları
9.944.654 2.701.758
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 40.622.659 53.693.593
Peşin Ödenmiş Giderler
17.092.289 5.016
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 17.092.289 5.016
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 0 29.492.605
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
656.642.660 520.817.607
TOPLAM VARLIKLAR
7.141.288.354 4.578.912.163
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 2.767.225.842 1.630.739.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.767.225.842 1.630.739.954
Banka Kredileri
2.764.867.745 1.629.971.378
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.358.097 768.576
Diğer Finansal Yükümlülükler
15 14.703.332 24.251.530
Ticari Borçlar
4 1.742.964.180 990.106.840
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.742.964.180 990.106.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.909.455 5.749.169
Diğer Borçlar
200.775 269.279
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
200.775 269.279
Türev Araçlar
15 0 26.752.656
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
140.447.447 70.315.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
140.447.447 70.315.712
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 57.313.342 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.649.623 18.907.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.649.623 18.907.457
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.655.010 4.035.148
ARA TOPLAM
4.739.069.006 2.771.127.745
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.739.069.006 2.771.127.745
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 373.593.241 367.528.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
373.593.241 367.528.999
Banka Kredileri
365.000.000 365.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.593.241 2.528.999
Ticari Borçlar
4 95.200 473.320
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
95.200 473.320
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.937.999 12.273.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.937.999 12.273.281
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 31.158.672 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
417.785.112 380.275.600
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.156.854.118 3.151.403.345
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.976.214.399 1.421.198.439
Ödenmiş Sermaye
9 243.100.000 121.550.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
158.381.742 312.271.742
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
141.085.807 138.844.687
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 141.085.807 138.844.687
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
145.027.816 145.027.816
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.942.009 -6.183.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.914.023 2.919.372
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.914.023 2.919.372
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
78.261.415 30.047.263
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
468.794.965 218.203.921
Net Dönem Karı veya Zararı
882.676.447 597.361.454
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.219.837 6.310.379
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.984.434.236 1.427.508.818
TOPLAM KAYNAKLAR
7.141.288.354 4.578.912.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 5.807.483.742 3.364.959.739 2.207.334.574 1.177.142.397
Satışların Maliyeti
10 -4.687.504.605 -2.836.495.622 -1.819.058.785 -1.027.043.622
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.119.979.137 528.464.117 388.275.789 150.098.775
BRÜT KAR (ZARAR)
1.119.979.137 528.464.117 388.275.789 150.098.775
Genel Yönetim Giderleri
-78.206.971 -34.503.782 -26.386.299 -12.710.705
Pazarlama Giderleri
-192.847.048 -89.730.574 -69.902.458 -35.535.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 1.109.229.659 422.244.365 164.170.420 109.129.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -950.645.200 -291.775.821 -151.460.055 -84.220.106
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.007.509.577 534.698.305 304.697.397 126.762.165
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
444.608.257 212.729.499 233.872.655 119.440.756
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.452.117.834 747.427.804 538.570.052 246.202.921
Finansman Gelirleri
0 3.379.719 0 3.379.719
Finansman Giderleri
12 -434.245.956 -255.904.264 -176.779.548 -111.587.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.017.871.878 494.903.259 361.790.504 137.995.262
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-135.282.943 37.368.994 -77.002.863 38.477.336
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -75.593.132 1.851.147 -25.503.108 5.567.776
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -59.689.811 35.517.847 -51.499.755 32.909.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
882.588.935 532.272.253 284.787.641 176.472.598
DÖNEM KARI (ZARARI)
882.588.935 532.272.253 284.787.641 176.472.598
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-87.512 1.062.613 -496.738 -170.358
Ana Ortaklık Payları
882.676.447 531.209.640 285.284.379 176.642.956
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 5,42600000 4,55200000 1,17400000 1,45300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.241.120 0 -375.971 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.202.586 0 -68.778 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-961.466 0 -307.193 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-961.466 0 -307.193 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
994.651 1.815.508 -7.388.824 826.175
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
994.651 1.815.508 -7.388.824 826.175
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.235.771 1.815.508 -7.764.795 826.175
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
885.824.706 534.087.761 277.022.846 177.298.773
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.909.458 1.062.613 1.500.232 -170.358
Ana Ortaklık Payları
883.915.248 533.025.148 275.522.614 177.469.131http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214632


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.