KAP ***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 07:44
KAP ***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KMPUR*** KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 33.123.954 -144.442 12.485.043 39.598.481 80.598.481 275.458.979 275.458.979
Transferler
80.395.943 -80.395.943 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.225.161 35.225.161 35.225.161
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 33.123.954 -144.442 12.485.043 119.994.424 35.225.161 310.684.140 310.684.140
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 55.292.710 -86.089 16.376.384 66.103.083 316.423.046 564.109.134 2.543.383 566.652.517
Transferler
317.285.632 -316.423.046 862.586 -862.586 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
364.810 174.349.189 174.713.999 476.459 175.190.458
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3.177.730 3.177.730
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 55.292.710 -86.089 364.810 16.376.384 383.388.715 174.349.189 739.685.719 5.334.986 745.020.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-217.457.649 20.661.708
Dönem Karı (Zararı)
174.825.648 35.225.161
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.127.747 26.342.859
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.693.567 3.178.789
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.146.162 -3.335.854
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.676.966 -3.335.854
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -530.804 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.783.247 1.278.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.783.247 1.278.802
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
60.007.114 7.520.798
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -863.788 -2.869.489
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
63.720.997 11.393.642
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
11 -2.850.095 -1.003.355
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
364.810 8.448.425
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-50.872.706 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -44.639.622 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.233.084 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 116.966
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 -15.994.447 9.134.933
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-296.157.643 -29.845.480
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-346.808.045 -171.652.005
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.284.837 9.961.180
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-97.607.461 -31.411.548
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
122.937.443 163.504.085
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.035.583 -247.192
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-120.204.248 31.722.540
Alınan Faiz
863.788 2.869.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-31.291.498 -6.523.366
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -66.825.691 -7.406.955
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-330.057.206 -2.653.887
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-13.028.400 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7 -54.446.726 -3.724.020
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
31.337.870 1.070.133
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
15 -293.919.950 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
271.561.694 22.180.246
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 1.899.700.000 32.873.611
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -1.576.238.095 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-282.428 -250.552
Ödenen Faiz
-51.617.783 -10.442.813
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-275.953.161 40.188.067
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-275.953.161 40.188.067
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
522.234.256 281.177.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
246.281.095 321.365.582


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 246.281.095 522.234.256
Finansal Yatırımlar
15 338.559.572 31.337.870
Ticari Alacaklar
4 1.413.372.379 1.065.391.205
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 5.567.677 5.094.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.407.804.702 1.060.297.049
Diğer Alacaklar
5.481.998 6.817.745
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 4.178.094 3.895.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.303.904 2.921.968
Türev Araçlar
15 7.807.644 3.749.135
Stoklar
5 458.324.001 360.185.736
Peşin Ödenmiş Giderler
26.660.787 37.015.421
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 1.859.181 0
Diğer Dönen Varlıklar
50.962.691 44.521.722
ARA TOPLAM
2.549.309.348 2.071.253.090
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.549.309.348 2.071.253.090
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
15 228.300 228.300
Ticari Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
6 173.625.827 108.016.454
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.633.631 2.780.727
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 23.791.602 26.010.293
Peşin Ödenmiş Giderler
29.483 64.908
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 8.301.380 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
209.610.223 137.100.682
TOPLAM VARLIKLAR
2.758.919.571 2.208.353.772
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 1.372.600.835 1.034.138.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.372.600.835 1.034.138.932
Banka Kredileri
1.371.334.665 1.033.274.121
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.266.170 864.811
Ticari Borçlar
4 562.843.893 439.755.402
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 5.292 971.339
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
562.838.601 438.784.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.557.720 2.091.462
Diğer Borçlar
176.350 165.252
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
176.350 165.252
Türev Araçlar
15 1.574.560 5.725.030
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
51.054.289 49.522.634
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 0 64.011.163
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.002.769 31.225.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.002.769 31.225.682
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.543.969 3.469.860
ARA TOPLAM
2.005.354.385 1.630.105.417
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.005.354.385 1.630.105.417
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.994.735 2.490.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.994.735 2.490.818
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.994.735 2.490.818
Ticari Borçlar
4 1.229.560 1.380.608
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.229.560 1.380.608
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.320.186 3.605.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.320.186 3.605.524
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 0 4.118.888
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.544.481 11.595.838
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.013.898.866 1.641.701.255
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
739.685.719 564.109.134
Ödenmiş Sermaye
9 110.000.000 110.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
55.206.621 55.206.621
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
55.206.621 55.206.621
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
55.292.710 55.292.710
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-86.089 -86.089
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
364.810 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
364.810 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.376.384 16.376.384
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
383.388.715 66.103.083
Net Dönem Karı veya Zararı
174.349.189 316.423.046
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.334.986 2.543.383
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
745.020.705 566.652.517
TOPLAM KAYNAKLAR
2.758.919.571 2.208.353.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 981.064.641 434.502.732
Satışların Maliyeti
10 -820.156.683 -367.016.353
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
160.907.958 67.486.379
BRÜT KAR (ZARAR)
160.907.958 67.486.379
Genel Yönetim Giderleri
-7.020.096 -4.696.138
Pazarlama Giderleri
-21.657.887 -8.943.152
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 127.160.307 84.650.792
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -81.477.706 -74.178.754
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
177.912.576 64.319.127
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
44.639.622 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -116.966
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
222.552.198 64.202.161
Finansman Giderleri
12 -63.720.997 -19.842.067
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
158.831.201 44.360.094
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15.994.447 -9.134.933
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 3.574.179 -9.373.225
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 12.420.268 238.292
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
174.825.648 35.225.161
DÖNEM KARI (ZARARI)
174.825.648 35.225.161
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
476.459 0
Ana Ortaklık Payları
174.349.189 35.225.161
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 1,58900000 0,32000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
364.810 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
364.810 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
364.810 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
175.190.458 35.225.161
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
476.459 0
Ana Ortaklık Payları
174.713.999 35.225.161http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027605


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 2,57% Hacim : 92.375 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.740
Açılış: 10.588
32,8455 Değişim: 1,05%
Düşük 32,4618 20.06.2024 Yüksek 32,8702
Açılış: 32,5026
35,3196 Değişim: 0,98%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,3903
Açılış: 34,9769
2.489,62 Değişim: 2,34%
Düşük 2.431,08 20.06.2024 Yüksek 2.498,04
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.