KAP ***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

27.07.2023 - 20:21
KAP ***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 50.000 50.000 50.000
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
96 96 96
Dönem Karı (Zararı)
96 96 96
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 50.000 96 50.096 50.096
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 50.000 43.594 93.594 93.594
Transferler
2.174 41.420 -43.594
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
198.270 198.270 198.270
Dönem Sonu Bakiyeler
13 50.000 2.174 41.420 198.270 291.864 291.864


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
90.353 2.469
Dönem Karı (Zararı)
198.270 96
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
68.086 1.823
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.711 1.504
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
209 319
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
209 319
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 66.166 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-166.003 -223
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-270.000.000 -50.000.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-50.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-270.000.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
8 54.344 3.079
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-319.876 -11.679
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-319.876 -11.679
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
270.000.000 50.000.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
50.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
270.000.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
99.529 8.377
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9,11 99.529 8.377
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
100.353 1.696
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-6.758.291
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
6.758.291
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -10.000 773
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.040 -1.919
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.040 -1.443
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-476
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
88.313 550
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
88.313 550
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 110.460 50.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 198.773 50.550


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3,14 198.773 110.460
Ticari Alacaklar
402.261.055 103.022.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 402.261.055 103.022.533
Diğer Alacaklar
335.121 15.245
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
313.502 7.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.619 8.138
ARA TOPLAM
402.794.949 103.148.238
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
402.794.949 103.148.238
DURAN VARLIKLAR

Kullanım Hakkı Varlıkları
7 2.687 3.025
Ertelenmiş Vergi Varlığı
6 64 94
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.751 3.119
TOPLAM VARLIKLAR
402.797.700 103.151.357
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
402.264.000 103.025.936
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
402.264.000 103.025.936
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 2.945 3.403
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
10 402.261.055 103.022.533
Ticari Borçlar
8 55.459 1.115
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.121 917
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
54.338 198
Diğer Borçlar
9 53.014 15.977
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
53.014 15.977
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 66.136 10.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
67.227 4.735
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 67.227 4.735
ARA TOPLAM
402.505.836 103.057.763
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
402.505.836 103.057.763
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
402.505.836 103.057.763
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
291.864 93.594
Ödenmiş Sermaye
13 50.000 50.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 2.174 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 41.420 0
Net Dönem Karı veya Zararı
13 198.270 43.594
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
291.864 93.594
TOPLAM KAYNAKLAR
402.797.700 103.151.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 39.287.346 213.483 26.458.429 0
Satışların Maliyeti
16 -39.019.344 -213.483 -26.230.427 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
268.002 0 228.002 0
BRÜT KAR (ZARAR)
268.002 0 228.002 0
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.183.170 -78.152 -1.534.096 -11.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 2.179.920 78.471 1.531.547 12.078
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-107
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
264.645 319 225.453 469
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
264.645 319 225.453 469
Finansman Giderleri
19 -209 -319 -98 -319
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
264.436 0 225.355 150
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-66.166 96 -56.354 96
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -66.136 -56.339
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6,21 -30 96 -15 96
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
198.270 96 169.001 246
DÖNEM KARI (ZARARI)
198.270 96 169.001 246
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
198.270 96 169.001 246
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
198.270 96 169.001 246
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
198.270 96 169.001 246http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175991


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0630 Değişim: 0,24%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6642 Değişim: 0,08%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.035,26 Değişim: 0,91%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.036,22
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.