KAP ***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 19:51
KAP ***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KLSYN*** KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.466.130 194 303.580.603 84.654.037 -1.747.944 6.721.083 -51.865.531 99.375 374.907.947 0 374.907.947
Transferler
132.762 -33.387 -99.375
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.019.007 -5.019.007 -5.019.007
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.466.130 194 303.580.603 84.654.037 -1.747.944 6.853.845 -51.898.918 -5.019.007 369.888.940 0 369.888.940
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
337.046.733 194 303.580.603 98.454.808 -2.718.360 6.853.845 -12.063.376 3.258.986 430.832.832 0 430.832.832
Transferler
0 3.258.986 -3.258.986 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.138.570 -7.138.570 -7.138.570
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
94.373.083 35.022.644 129.395.727 129.395.727
Dönem Sonu Bakiyeler
431.419.816 194 35.022.644 98.454.808 -2.718.360 6.853.845 -8.804.390 -7.138.570 553.089.987 0 553.089.987


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.336.673 27.587.819
Dönem Karı (Zararı)
-7.138.572 -5.019.008
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.138.572 -5.019.008
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.798.476 25.198.560
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.007.730 4.010.319
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-188.245 361.179
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.293.965 5.513.431
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.449.292 18.856.065
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23.449.292 18.856.065
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-764.266 -3.536.109
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -6.325
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.639.258 6.814.115
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.782.932 -568.938
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.868 1.508.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-67.868 1.508.582
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.793.412 -6.700.119
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.102.698 -7.097.090
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.060.046 13.747.601
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.060.046 13.747.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.688.441 -363.066
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.700.749 5.266.829
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.700.749 5.266.829
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.734.979 1.700.152
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.240.929 -679.836
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.020.646 26.993.667
Alınan Faiz
1.000.451 1.589.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-684.424 -492.147
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -503.401
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.637.755 -751.627
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.380
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.380
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.637.755 -760.007
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.807.511 -23.380.631
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
129.395.727 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-97.870.383 4.314.785
Ödenen Faiz
-24.449.743 -20.445.765
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.268.090 -7.249.651
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.506.429 3.455.561
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.506.429 3.455.561
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.314.425 16.546.323
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.820.854 20.001.884


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 43.088.944 20.314.425
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
0 0
Ticari Alacaklar
5 48.171.591 63.492.539
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 19.255 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
48.152.336 63.492.539
Diğer Alacaklar
6 1.766.559 1.517.047
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 10.000 10.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.756.559 1.507.047
Stoklar
7 85.872.596 62.352.923
Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.773.453 4.667.737
Diğer Dönen Varlıklar
15 14.429.778 7.961.270
ARA TOPLAM
201.102.921 160.305.941
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
201.102.921 160.305.941
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
441.522 623.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 441.522 623.166
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 383.054.628 383.054.628
Maddi Duran Varlıklar
10 425.087.601 427.878.945
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 10.568.369 10.147.000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 10.568.369 10.147.000
Peşin Ödenmiş Giderler
8 26.368 29.386
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
819.178.488 821.733.125
TOPLAM VARLIKLAR
1.020.281.409 982.039.066
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 34.897.793 68.293.943
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 34.897.793 68.293.943
Banka Kredileri
34.897.793 68.293.943
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
71.972.677 105.052.170
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 71.972.677 105.052.170
Banka Kredileri
4 71.972.677 105.052.170
Ticari Borçlar
5 56.637.350 52.577.304
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 515.531 2.275.415
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
56.121.819 50.301.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 9.981.780 6.293.339
Diğer Borçlar
21 7.770 3.020.467
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.770
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 3.020.467
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 64.373.109 58.638.130
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.404.519 2.862.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.643.799 2.251.823
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
760.720 610.721
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
694.817 467.238
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
694.817 467.238
ARA TOPLAM
242.969.815 297.205.135
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
242.969.815 297.205.135
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
114.568.940 145.963.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 114.568.940 145.963.680
Banka Kredileri
114.568.940 145.963.680
Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
6 4.477.246 6.165.298
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 4.477.246 6.165.298
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 14.679.736 10.612.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.679.736 10.612.169
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 90.495.685 91.259.952
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
224.221.607 254.001.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
467.191.422 551.206.234
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
553.089.987 430.832.832
Ödenmiş Sermaye
16 431.419.816 337.046.733
Sermaye Düzeltme Farkları
194 194
Sermaye Avansı
35.022.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
95.736.448 95.736.448
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
95.736.448 95.736.448
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
98.454.808 98.454.808
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.718.360 -2.718.360
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.853.845 6.853.845
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -8.804.390 -12.063.374
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.138.570 3.258.986
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
553.089.987 430.832.832
TOPLAM KAYNAKLAR
1.020.281.409 982.039.066


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 75.637.039 65.846.160
Satışların Maliyeti
17 -40.949.310 -41.883.141
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.687.729 23.963.019
BRÜT KAR (ZARAR)
34.687.729 23.963.019
Genel Yönetim Giderleri
18 -5.944.365 -2.557.899
Pazarlama Giderleri
18 -15.404.683 -9.362.815
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.527.397 -941.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.352.480 1.052.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.041.363 -1.858.930
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.122.401 10.294.624
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.122 6.325
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.127.523 10.300.949
Finansman Gelirleri
1.419.383 1.589.700
Finansman Giderleri
-24.449.743 -20.445.765
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.902.837 -8.555.116
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
764.267 3.536.109
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 764.267 3.536.109
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.138.570 -5.019.007
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.138.570 -5.019.007
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.138.570 -5.019.007
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kayıp) 0,01650000 0,15000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.138.570 -5.019.007
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.138.570 -5.019.007http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028866


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.