KAP ***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2023 - 20:47
KAP ***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KLSER*** KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
405.388.196 45.060.719 107.300.000 14.479.215 -53.600.199 347.636 10.867.455 -360.233.398 294.679.248 464.288.872
Transferler
289.787.928 -294.679.248 -4.891.320
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.693.381 -47.076.776 6.378.043 4.891.319 499.696.241 455.826.122
Dönem Sonu Bakiyeler
405.388.196 45.060.719 107.300.000 19.172.596 -100.676.975 6.030.407 15.758.774 -70.445.470 499.696.241 915.223.674 0 915.223.674
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
405.388.196 45.060.719 107.300.000 31.443.593 -180.786.658 -97.118 27.559.251 15.758.774 -77.631.197 1.385.057.646 1.703.934.704
Transferler
20.859.180 1.364.198.466 -1.385.057.646 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.417.207 161.490.447 42.425.712 809.836.677 626.337.724
Sermaye Arttırımı
109.390.465 109.390.465
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
-41.319.840 -41.319.840
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.532.197.177 2.532.197.177
Dönem Sonu Bakiyeler
514.778.661 45.060.719 2.639.497.177 51.860.800 -342.277.105 -97.118 -69.984.963 36.617.954 1.245.247.429 809.836.677 4.930.540.230 0 4.930.540.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-503.431.627 -410.387.833
Dönem Karı (Zararı)
809.836.678 499.696.239
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-417.887.184 -27.454.266
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
84.051.090 63.135.330
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.783.768 7.317.232
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34.175.898 28.559.565
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-39.959.666 -21.242.333
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
65.010.767 60.786.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
96.445.079 54.042.613
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-22.502.680 4.919.287
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-8.931.632 1.825.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
264.072.807 156.944.684
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -181.034.979 -25.598.274
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 445.107.786 182.542.958
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
122.306.304 -176.598.813
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-582.833.381 -156.954.190
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-50.562.284 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
53.247.905 -90.777.200
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-585.519.002 -66.176.990
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.072.030 -1.421.943
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -3.072.030 -1.421.943
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-361.624.619 19.336.534
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.354 0
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -14.354
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-723.878.633 -751.436.310
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-964.449.126 -574.461.802
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
27.177.873 -15.843.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-991.626.999 -558.618.647
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.915.608 -41.345.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.915.608 -41.345.294
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-576.167.579 -931.688.040
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-23.718.376 -81.118.594
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
971.347.788 958.802.295
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
190.247.754 60.675.607
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
781.100.034 898.126.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
37.594.212 10.901.127
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-268.244 17.445
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-268.244 17.445
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-219.596.205 -34.704.425
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.294.505 -57.839.022
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
55.890.523 -64.061.756
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.596.018 6.222.734
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-331.929.139 -279.194.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-228.547.224 -33.832.249
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
57.044.736 -97.361.247
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-673.440.818 -125.046.134
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.589.194 7.997.258
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-704.553.514 -133.043.392
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-476.498 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.501.173.863 -7.850.647
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.641.587.642 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
109.390.465 0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.532.197.177 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.925.871.754 1.851.710.660
Kredilerden Nakit Girişleri
2.925.871.754 1.851.710.660
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.389.517.803 -1.744.724.774
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.389.517.803 -1.744.724.774
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.667.383 -14.969.420
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
539.518.851 54.976.822
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
6.685.846 0
Ödenen Faiz
-372.904.224 -180.454.217
Alınan Faiz
175.599.180 25.610.282
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.324.301.418 -543.284.614
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.631.576 132.115.474
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.327.932.994 -411.169.140
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
232.461.865 827.674.050
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.560.394.859 416.504.910


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.565.894.104 232.525.311
Finansal Yatırımlar
23 43.953.395 97.201.300
Ticari Alacaklar
2.049.630.294 1.119.685.366
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 727.599 27.905.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.048.902.695 1.091.779.894
Diğer Alacaklar
84.052.660 81.137.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
84.052.660 81.137.052
Türev Araçlar
14 30.991.833 0
Stoklar
2.106.560.053 1.490.432.808
Peşin Ödenmiş Giderler
118.506.503 94.788.127
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19.196.722 119.991.761
Diğer Dönen Varlıklar
36.658.850 92.549.376
ARA TOPLAM
7.055.444.414 3.328.311.101
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.055.444.414 3.328.311.101
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
75.147.217 45.958.056
Vadeli Mevduatlar
3 65.685.742 39.568.611
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.461.475 6.389.445
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
3 9.461.475 6.389.445
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 184.049.940 125.006.563
Maddi Duran Varlıklar
8 1.442.020.367 885.422.504
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 35.974.918 27.597.014
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
118.989.657 72.881.466
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 118.989.657 72.881.466
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.109.848.921 669.351.985
Diğer Duran Varlıklar
460.000 460.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.966.491.020 1.826.677.588
TOPLAM VARLIKLAR
10.021.935.434 5.154.988.689
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.319.840.929 1.103.750.203
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.319.840.929 1.103.750.203
Banka Kredileri
11 1.143.629.569 1.103.750.203
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 176.211.360 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
304.946.200 104.831.860
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
304.946.200 104.831.860
Banka Kredileri
11 298.637.101 85.046.498
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 6.309.099 19.785.362
Ticari Borçlar
2.126.288.251 1.154.940.463
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 286.844.952 96.597.198
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.839.443.299 1.058.343.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
66.558.868 28.964.656
Diğer Borçlar
2.132.005 2.400.249
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.132.005 2.400.249
Türev Araçlar
14 0 15.008.318
Devlet Teşvik ve Yardımları
6.685.846 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
223.218.335 442.814.540
Kısa Vadeli Karşılıklar
107.880.786 103.509.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
98.397.320 62.591.605
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.483.466 40.917.778
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.371.376 6.858.711
ARA TOPLAM
4.162.922.596 2.963.078.383
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.162.922.596 2.963.078.383
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
618.933.526 231.959.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
618.933.526 231.959.903
Banka Kredileri
11 592.465.719 223.438.150
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 26.467.807 8.521.753
Uzun Vadeli Karşılıklar
309.539.082 256.015.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 309.539.082 256.015.699
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
928.472.608 487.975.602
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.091.395.204 3.451.053.985
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.930.540.230 1.703.934.704
Ödenmiş Sermaye
514.778.661 405.388.196
Sermaye Düzeltme Farkları
45.060.719 45.060.719
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.639.497.177 107.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-290.513.423 -149.440.183
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
51.860.800 31.443.593
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-342.277.105 -180.786.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-342.277.105 -180.786.658
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-97.118 -97.118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-69.984.963 -27.559.251
Yabancı Para Çevrim Farkları
-69.984.963 -27.559.251
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
36.617.954 15.758.774
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.245.247.429 -77.631.197
Net Dönem Karı veya Zararı
809.836.676 1.385.057.646
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.930.540.230 1.703.934.704
TOPLAM KAYNAKLAR
10.021.935.434 5.154.988.689


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 5.400.994.680 4.284.938.557 1.941.012.693 1.596.801.817
Satışların Maliyeti
-4.158.924.067 -3.117.210.727 -1.548.272.728 -1.238.465.121
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.242.070.613 1.167.727.830 392.739.965 358.336.696
BRÜT KAR (ZARAR)
1.242.070.613 1.167.727.830 392.739.965 358.336.696
Genel Yönetim Giderleri
-314.619.441 -141.722.086 -103.329.145 -52.484.626
Pazarlama Giderleri
-573.901.987 -458.676.310 -238.177.069 -171.652.954
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-22.980.675 -16.364.878 -8.629.919 -4.635.740
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 487.005.143 439.417.017 143.004.925 133.207.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -459.305.963 -239.746.047 -123.570.998 -88.141.180
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
358.267.690 750.635.526 62.037.759 174.629.921
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 93.179.240 13.995.366 8.344.998 9.677.434
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-34.175.898 -28.559.565 -7.089.239 -2.613.429
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 3.072.030 1.421.944 1.024.119 574.684
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
420.343.062 737.493.271 64.317.637 182.268.610
Finansman Gelirleri
19 766.553.981 91.775.264 258.851.758 25.805.490
Finansman Giderleri
19 -738.684.986 -310.235.760 -275.525.877 -110.688.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
448.212.057 519.032.775 47.643.518 97.385.717
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
361.624.619 -19.336.534 208.636.877 -14.054.282
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-43.786.177 -141.275.494 -197.078 -44.375.102
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
405.410.796 121.938.960 208.833.955 30.320.820
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
809.836.676 499.696.241 256.280.395 83.331.435
DÖNEM KARI (ZARARI)
809.836.676 499.696.241 256.280.395 83.331.435
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
809.836.676 499.696.241 256.280.395 83.331.435
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-141.073.240 -42.383.395 13.178.134 -15.213.672
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-161.490.447 -47.076.776 -8.246.924 -18.841.564
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
20.417.207 4.693.381 21.425.058 3.627.892
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-42.425.712 -6.378.043 -4.115.926 -1.806.110
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-42.425.712 -6.378.043 -4.115.926 -1.806.110
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-183.498.952 -48.761.438 9.062.208 -17.019.782
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
626.337.724 450.934.803 265.342.603 66.311.653
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
626.337.724 450.934.803 265.342.603 66.311.653http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211138


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 2,57% Hacim : 92.375 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.740
Açılış: 10.588
32,8323 Değişim: 0,07%
Düşük 32,7756 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1647 Değişim: -0,12%
Düşük 35,0885 21.06.2024 Yüksek 35,2792
Açılış: 35,2067
2.492,67 Değişim: 0,12%
Düşük 2.486,50 21.06.2024 Yüksek 2.497,79
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.