KAP ***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2023 - 23:17
KAP ***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 207.803 473.489
Satışların Maliyeti
3 -98.869 -197.016
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
108.934 276.473
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
108.934 276.473
Genel Yönetim Giderleri
22 -28.526 -15.225
Pazarlama Giderleri
22 -2.296 -35.063
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 16.483 9.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -77.843 -21.412
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.752 214.756
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 374.550 24.031
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -271.734 -7.966
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 266.105 242.610
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
385.673 473.431
Finansman Gelirleri
25 14.995 89.174
Finansman Giderleri
25 -21.185 -44.312
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
379.483 518.293
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-45.448 -5.192
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -37.203 -9.872
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -8.245 4.680
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
334.035 513.101
DÖNEM KARI (ZARARI)
334.035 513.101
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 51.911 131.080
Ana Ortaklık Payları
282.124 382.021
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
818.209 -793.047
Dönem Karı (Zararı)
334.035 513.101
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
334.035 513.101
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-286.614 -259.770
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 2.996 1.375
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-83.776 -16.134
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
29 -83.776 -16.134
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.909 944
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 3.501 1.803
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 408 -859
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.861 -8.164
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -4.639 -9.262
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 16.399 1.825
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 0 2.257
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -899 -2.984
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-266.105 -242.610
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -266.105 -242.610
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 45.448 5.192
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-254 -373
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -254 -373
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
29 307 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
773.326 -1.067.199
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
220.744 -929.588
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-237.173 -425
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
130.576 -35.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-367.749 35.228
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-792 6.652
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-551 3.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-241 2.944
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
4.402 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
4.402 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-280.580 -508.669
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-272.652 -150.814
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
742.697 288.956
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.354 -2.815
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
739.343 291.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.241 -472
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
4.088 0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
4.088 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.813 366.778
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-51.782 366.827
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.031 -49
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
713.023 -99.434
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.377 -40.183
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-37.377 -40.150
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -33
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
820.747 -813.868
Alınan Temettüler
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -559 -160
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -2.297 -25.798
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
318 46.779
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-769.003 -43.968
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
20 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
20 0 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
12 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
349 406
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 349 406
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.992 -44.374
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -8.921 -44.351
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -71 -23
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-760.360 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.877 360.271
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 357.942
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 357.942
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.709 -5.248
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.709 -5.248
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 0
Ödenen Faiz
6 -53 -1.685
Alınan Faiz
4.639 9.262
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.083 -476.744
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.083 -476.744
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 174.930 890.308
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 226.013 413.564


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 226.108 175.343
Finansal Yatırımlar
1.798.280 2.257.038
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
0 0
Vadeli Mevduatlar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
555.738 651.399
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.242.542 1.605.639
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.242.542 1.605.639
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
1.620.819 1.382.749
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 137.273 267.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.483.546 1.114.899
Diğer Alacaklar
18.751 18.662
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 887 334
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 17.864 18.328
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
823 5.225
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
823 5.225
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
0 0
Diğer Sözleşme Varlıkları
0 0
Stoklar
9 3.244.663 2.964.083
Peşin Ödenmiş Giderler
737.402 470.746
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 737.402 470.746
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 23.106 35.158
Diğer Dönen Varlıklar
190.871 155.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 190.871 155.692
ARA TOPLAM
7.860.823 7.464.696
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.860.823 7.464.696
DURAN VARLIKLAR

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 2.209.173 1.941.764
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 4.337.484 3.254.628
Maddi Duran Varlıklar
323.116 317.226
Arazi ve Arsalar
14 112.345 112.345
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
0 0
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 2.521 2.714
Taşıtlar
14 36.614 35.452
Mobilya ve Demirbaşlar
14 8.031 3.847
Özel Maliyetler
14 1.088 878
Taşıyıcı Bitkiler
0 0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 162.517 161.990
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
698 687
Şerefiye
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
0 0
Diğer Haklar
15 242 208
Patentler
0 0
Markalar
0 0
Lisanslar
0 0
Bilgisayar Yazılımları
0 0
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 456 479
Peşin Ödenmiş Giderler
79.329 73.333
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 79.329 73.333
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 52.858 54.314
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.002.658 5.641.952
TOPLAM VARLIKLAR
14.863.481 13.106.648
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
131.199 129.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
131.199 129.128
Banka Kredileri
6 131.199 129.128
Ticari Borçlar
1.115.611 372.914
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 19.328 15.974
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.096.283 356.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 22.557 28.798
Diğer Borçlar
8.320 85.133
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 5.476 57.258
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.844 27.875
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
220.409 216.321
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 220.409 216.321
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.536.862 2.823.839
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 503 31.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 3.536.359 2.792.404
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 37.219 14.365
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.523 2.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 4.523 2.956
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
5.076.700 3.673.454
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.076.700 3.673.454
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
289.392 278.752
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
289.392 278.752
Banka Kredileri
6 289.392 278.752
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
12 10.864 9.013
Uzun Vadeli Karşılıklar
55.991 51.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 21.330 16.913
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 34.661 34.253
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 117.501 111.135
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
473.748 450.066
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.550.448 4.123.520
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.993.115 5.714.372
Ödenmiş Sermaye
20 650.000 650.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 74.953 74.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.894 -4.513
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.894 -4.513
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -7.894 -4.513
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
376.669 376.669
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
376.669 376.669
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
20 376.669 376.669
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
935.292 875.893
Yasal Yedekler
20 80.410 80.410
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
20 854.882 795.483
Diğer Yedekler
126.500 126.500
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.555.471 728.532
Net Dönem Karı veya Zararı
282.124 2.886.338
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 3.319.918 3.268.756
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.313.033 8.983.128
TOPLAM KAYNAKLAR
14.863.481 13.106.648


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
650.000 76.083 59 182.522 164.202 227.462 1.212.761 2.513.089 988.183 3.501.272
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 662.302 550.459 -1.212.761 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382.021 0 381.237 131.073 512.310
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 382.021 382.021 131.080 513.101
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -784 0 0 0 0 -784 -7 -791
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.130 -1.130 -960 -2.090
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 360.032 360.032
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
650.000 0 0 0 0 0 0 74.953 0 0 0 0 0 0 -725 0 182.522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 826.504 0 0 0 777.921 382.021 0 2.893.196 1.478.328 4.371.524
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
650.000 0 0 0 0 0 0 74.953 0 0 0 0 0 0 -4.513 0 376.669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875.893 0 126.500 0 728.532 2.886.338 0 5.714.372 3.268.756 8.983.128
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 0 0 0 59.399 2.826.939 -2.886.338 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282.124 0 278.743 51.162 329.905
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 282.124 282.124 51.911 334.035
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -3.381 0 -3.381 -749 -4.130
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
650.000 0 0 0 0 0 0 74.953 0 0 0 0 0 0 -7.894 0 376.669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 935.292 0 126.500 0 3.555.471 282.124 0 5.993.115 3.319.918 9.313.033


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
0 334.035 513.101
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.130 -791
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -2.116 226
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-2.437 -965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -2.437 -965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
423 -52
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
18 423 -52
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.130 -791
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
329.905 512.310
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 51.162 131.073
Ana Ortaklık Payları
278.743 381.237http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150263


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.347 Değişim: 0,38% Hacim : 143.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.282 22.02.2024 Yüksek 9.406
Açılış: 9.360
31,0737 Değişim: 0,28%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6808 Değişim: 0,13%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7267
Açılış: 33,6386
2.024,88 Değişim: 0,39%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.025,66
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.