KAP ***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:11
KAP ***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 0 36.204 0 0 682.612 579.388 0 2.356.413 0 2.356.413
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 0 36.204 0 0 682.612 579.388 0 2.356.413 0 2.356.413
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -441 0 0 0 -22.509 0 0 0 0 335.868 312.918 0 312.918
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36 0 36
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579.388 -579.388 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579.388 -579.388 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
850.000 1.983 0 206.074 0 -289 0 0 0 13.695 0 0 1.262.036 0 335.868 2.669.367 0 2.669.367
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 0 14.914 0 0 1.262.036 501.840 0 3.588.199 0 3.588.199
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 0 14.914 0 0 1.262.036 501.840 0 3.588.199 0 3.588.199
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 660 0 0 0 -19.446 0 0 0 0 653.174 634.388 0 634.388
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.840 -501.840 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.840 -501.840 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.600.000 3.683 0 206.074 0 312 0 0 0 -4.532 0 0 1.763.876 0 653.174 4.222.587 0 4.222.587


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
6.347.643 5.593.800 11.941.443 4.822.190 4.407.441 9.229.631
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 52.667 1.185.243 1.237.910 54.826 675.830 730.656
Teminat Mektupları
52.667 925.277 977.944 54.826 642.008 696.834
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 2 0 2
Diğer Teminat Mektupları
52.667 925.277 977.944 54.824 642.008 696.832
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 38.089 38.089 0 33.822 33.822
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 38.089 38.089 0 33.822 33.822
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 221.877 221.877 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(3) 4.694.364 2.828.835 7.523.199 4.752.554 3.692.960 8.445.514
Cayılamaz Taahhütler
167.623 119.937 287.560 0 24.399 24.399
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
80.450 96.166 176.616 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
87.173 23.771 110.944 0 24.399 24.399
Cayılabilir Taahhütler
4.526.741 2.708.898 7.235.639 4.752.554 3.668.561 8.421.115
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.526.741 2.708.898 7.235.639 4.752.554 3.668.561 8.421.115
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 1.600.612 1.579.722 3.180.334 14.810 38.651 53.461
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.600.612 1.579.722 3.180.334 14.810 38.651 53.461
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 14.810 38.651 53.461
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 7.424 19.324 26.748
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 7.386 19.327 26.713
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.600.612 1.579.722 3.180.334 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
1.600.612 0 1.600.612 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 1.579.722 1.579.722 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
9.693.647 60.501.357 70.195.004 5.013.406 43.781.832 48.795.238
EMANET KIYMETLER
145.125 0 145.125 195.460 0 195.460
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
145.125 0 145.125 195.460 0 195.460
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
9.548.522 60.501.357 70.049.879 4.817.946 43.781.832 48.599.778
Menkul Kıymetler
835.893 0 835.893 587.780 0 587.780
Teminat Senetleri
32.481 4.744.420 4.776.901 13.406 4.316.246 4.329.652
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.241.005 43.876.065 52.117.070 3.779.752 28.079.463 31.859.215
Diğer Rehinli Kıymetler
168.499 9.013.903 9.182.402 166.364 8.767.569 8.933.933
Rehinli Kıymet Alanlar
270.644 2.866.969 3.137.613 270.644 2.618.554 2.889.198
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
16.041.290 66.095.157 82.136.447 9.835.596 48.189.273 58.024.869


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
523.779 222.902
Alınan Faizler
1.286.177 749.077
Ödenen Faizler
-439.950 -313.798
Alınan Temettüler
58.477 1.597
Alınan Ücret ve Komisyonlar
36.060 27.366
Elde Edilen Diğer Kazançlar
121.527 84.600
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
15.238 22.507
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-117.002 -80.204
Ödenen Vergiler
-193.568 -106.113
Diğer
-243.180 -162.130
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
155.233 9.857
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
19.990 -1.584
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.417.060 178.767
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-34.029 10.763
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.238.351 -334.305
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
347.981 156.216
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
679.012 232.759
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.640.335 -241.736
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-1.200 -50
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.102 -2.600
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
9.857 117.647
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.403.908 -399.489
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
761.956 224.441
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-9.600 -195.119
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
11.267 26.223
Diğer
-6.605 -12.789
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-5.196 -4.989
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-5.196 -4.989
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
172.428 247.933
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-794.091 233.967
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.057.279 2.470.569
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.263.188 2.704.536


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
653.174 335.868
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-18.786 -22.950
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
660 -441
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
825 -538
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-165 97
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-19.446 -22.509
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-26.506 -27.461
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.060 4.952
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
634.388 312.918


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(1) 2.875.528 4.350.911 7.226.439 3.518.947 2.622.919 6.141.866
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.110.318 2.155.266 4.265.584 2.943.885 2.112.671 5.056.556
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
919 0 919 1.126 0 1.126
Bankalar
1.753.573 2.155.266 3.908.839 1.451.203 2.112.671 3.563.874
Para Piyasalarından Alacaklar
365.182 0 365.182 1.500.739 0 1.500.739
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-9.356 0 -9.356 -9.183 0 -9.183
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.827 187.857 190.684 0 119.725 119.725
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 187.857 187.857 0 119.725 119.725
Diğer Finansal Varlıklar
2.827 0 2.827 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
754.308 2.007.788 2.762.096 575.019 390.523 965.542
Devlet Borçlanma Senetleri
728.280 1.560.626 2.288.906 549.917 345.964 895.881
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
14.990 0 14.990 14.990 0 14.990
Diğer Finansal Varlıklar
11.038 447.162 458.200 10.112 44.559 54.671
Türev Finansal Varlıklar
8.075 0 8.075 43 0 43
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.075 0 8.075 43 0 43
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(2) 1.985.572 24.714.355 26.699.927 1.194.875 20.580.110 21.774.985
Krediler
2.369.415 22.763.493 25.132.908 1.415.404 18.987.319 20.402.723
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1 0 1 30 0 30
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
138.442 1.950.862 2.089.304 124.551 1.592.791 1.717.342
Devlet Borçlanma Senetleri
138.442 1.950.862 2.089.304 124.551 1.592.791 1.717.342
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-522.286 0 -522.286 -345.110 0 -345.110
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(3) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(4) 21.743 0 21.743 20.543 0 20.543
İştirakler (Net)
18.693 0 18.693 18.693 0 18.693
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
18.693 0 18.693 18.693 0 18.693
Bağlı Ortaklıklar (Net)
3.050 0 3.050 1.850 0 1.850
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
3.050 0 3.050 1.850 0 1.850
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(6) 41.937 0 41.937 46.139 0 46.139
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(7) 21.621 0 21.621 17.744 0 17.744
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
21.621 0 21.621 17.744 0 17.744
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(9) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(10) 88.459 0 88.459 17.990 0 17.990
DİĞER AKTİFLER (Net)
(11) 34.118 51.288 85.406 23.296 30.807 54.103
VARLIKLAR TOPLAMI
5.068.978 29.116.554 34.185.532 4.839.534 23.233.836 28.073.370
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(2) 1.679.758 24.771.452 26.451.210 782.206 20.980.533 21.762.739
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 222.905 0 222.905 205.378 0 205.378
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
(5) 251.409 203.514 454.923 121.079 124.137 245.216
Müstakrizlerin Fonları
231.675 124.002 355.677 102.413 61.625 164.038
Diğer
19.734 79.512 99.246 18.666 62.512 81.178
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 9.754 0 9.754 47 0 47
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.754 0 9.754 47 0 47
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(8) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(9) 11.095 0 11.095 13.575 0 13.575
KARŞILIKLAR
(11) 53.538 0 53.538 51.012 0 51.012
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
37.370 0 37.370 38.997 0 38.997
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
16.168 0 16.168 12.015 0 12.015
CARİ VERGİ BORCU
(12) 100.269 0 100.269 45.148 0 45.148
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(13) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(15) 0 2.301.979 2.301.979 0 1.993.243 1.993.243
Krediler
0 2.301.979 2.301.979 0 1.993.243 1.993.243
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(16) 67.245 290.027 357.272 47.752 121.061 168.813
ÖZKAYNAKLAR
(17) 4.217.559 5.028 4.222.587 3.577.794 10.405 3.588.199
Ödenmiş Sermaye
1.600.000 0 1.600.000 1.600.000 0 1.600.000
Sermaye Yedekleri
209.757 0 209.757 209.757 0 209.757
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.683 0 3.683 3.683 0 3.683
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
206.074 0 206.074 206.074 0 206.074
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
312 0 312 -348 0 -348
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-9.560 5.028 -4.532 4.509 10.405 14.914
Kar Yedekleri
1.763.876 0 1.763.876 1.262.036 0 1.262.036
Yasal Yedekler
94.604 0 94.604 69.512 0 69.512
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.615.798 0 1.615.798 1.183.750 0 1.183.750
Diğer Kar Yedekleri
53.474 0 53.474 8.774 0 8.774
Kar veya Zarar
653.174 0 653.174 501.840 0 501.840
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
653.174 0 653.174 501.840 0 501.840
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.613.532 27.572.000 34.185.532 4.843.991 23.229.379 28.073.370


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.465.342 843.113 504.617 306.075
Kredilerden Alınan Faizler
853.601 585.452 307.558 207.815
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0 0 0
Bankalardan Alınan Faizler
285.291 94.366 106.182 32.804
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
123.729 28.671 21.188 11.476
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
202.679 134.602 69.689 53.980
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
118.600 73.247 40.759 26.807
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
84.079 61.355 28.930 27.173
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
42 22 0 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -529.572 -355.784 -192.651 -125.702
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-478.664 -349.759 -175.243 -123.698
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-30.388 -3.566 -10.769 -1.201
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-1.839 -2.374 -567 -742
Diğer Faiz Giderleri
-18.681 -85 -6.072 -61
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
935.770 487.329 311.966 180.373
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
22.910 24.566 17.708 12.604
Alınan Ücret ve Komisyonlar
36.060 27.366 20.128 13.390
Gayri Nakdi Kredilerden
7.236 1.950 4.200 1.454
Diğer
28.824 25.416 15.928 11.936
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-13.150 -2.800 -2.420 -786
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-13.150 -2.800 -2.420 -786
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 58.477 1.597 42.752 562
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 111.392 4.362 -6.819 -2.931
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
61.441 5.983 -56.053 125
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
35.848 -50.319 34.981 -12.424
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
14.103 48.698 14.253 9.368
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 43.822 115.332 12.383 55.222
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.172.371 633.186 377.990 245.830
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -202.396 -94.204 -33.434 -42.893
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -29.884 -33.258 -7.138 4.134
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-69.096 -60.790 -23.388 -21.610
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -41.253 -32.202 -16.477 -10.540
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
829.742 412.732 297.553 174.921
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 829.742 412.732 297.553 174.921
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -176.568 -76.864 -53.140 -29.655
Cari Vergi Karşılığı
-240.142 -96.691 -96.846 -37.606
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
63.574 19.827 43.706 7.951
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 653.174 335.868 244.413 145.266
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 653.174 335.868 244.413 145.266
Grubun Karı (Zararı)
653.174 335.868 244.413 145.266
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00408230 0,00395140 0,00152760 0,00170900http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973503


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.