KAP ***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.03.2021 - 21:29
KAP ***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 1.582 0 206.074 0 721 0 0 26.299 0 522.319 160.293 0 1.417.288 0 1.417.288
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 -29.484 0 0 132.282 0 102.798 0 102.798
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 -29.848 0 0 132.282 0 102.798 0 102.798
Yeni Bakiye
500.000 1.582 0 206.074 0 721 0 0 -3.185 0 522.319 292.575 0 1.520.086 0 1.520.086
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -569 0 0 39.389 0 0 0 447.106 485.926 0 485.926
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 0 401
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.293 -160.293 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.293 -160.293 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 36.204 0 682.612 132.282 447.106 2.356.413 0 2.356.413
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 36.204 0 682.612 579.388 0 2.356.413 0 2.356.413
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
850.000 1.983 0 206.074 0 152 0 0 36.204 0 682.612 579.388 0 2.356.413 0 2.356.413
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -500 0 0 -21.290 0 0 0 501.583 479.793 0 479.793
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 750.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 1.700 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 1.736 0 1.736
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579.388 -579.388 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579.388 -579.388 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.600.000 3.683 0 206.074 0 -348 0 0 14.914 0 1.262.036 0 501.583 3.587.942 0 3.587.942


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
4.822.190 4.407.441 9.229.631 230.013 1.731.316 1.961.329
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 54.826 675.830 730.656 13 0 13
Teminat Mektupları
54.826 642.008 696.834 13 0 13
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2 0 2 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
54.824 642.008 696.832 13 0 13
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 33.822 33.822 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 33.822 33.822 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(3) 4.752.554 3.692.960 8.445.514 230.000 1.731.316 1.961.316
Cayılamaz Taahhütler
0 24.399 24.399 0 19.824 19.824
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 24.399 24.399 0 19.824 19.824
Cayılabilir Taahhütler
4.752.554 3.668.561 8.421.115 230.000 1.711.492 1.941.492
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.752.554 3.668.561 8.421.115 230.000 1.711.492 1.941.492
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 14.810 38.651 53.461 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
14.810 38.651 53.461 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
14.810 38.651 53.461 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
7.424 19.324 26.748 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
7.386 19.327 26.713 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
5.013.406 43.781.832 48.795.238 2.857.003 36.461.769 39.318.772
EMANET KIYMETLER
195.460 0 195.460 46.920 0 46.920
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
195.460 0 195.460 46.920 0 46.920
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
4.817.946 43.781.832 48.599.778 2.807.997 36.441.823 39.249.820
Menkul Kıymetler
587.780 0 587.780 0 0 0
Teminat Senetleri
13.406 4.316.246 4.329.652 17.255 3.606.492 3.623.747
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
3.779.752 28.079.463 31.859.215 2.193.249 22.316.924 24.510.173
Diğer Rehinli Kıymetler
166.364 8.767.569 8.933.933 298.450 8.591.729 8.890.179
Rehinli Kıymet Alanlar
270.644 2.618.554 2.889.198 299.043 1.926.678 2.225.721
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 2.086 19.946 22.032
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
9.835.596 48.189.273 58.024.869 3.087.016 38.193.085 41.280.101


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(1) 416.404 527.719
Alınan Faizler
1.107.399 1.062.463
Ödenen Faizler
-405.200 -382.827
Alınan Temettüler
5.556 4.840
Alınan Ücret ve Komisyonlar
31.144 15.747
Elde Edilen Diğer Kazançlar
132.864 2.877
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
36.348 7.847
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-101.430 -121.505
Ödenen Vergiler
-148.316 -138.008
Diğer
(1) -241.961 76.285
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
(1) 1.438.110 350.982
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.664 -26.203
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-838.995 206.221
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
7.009 -26.452
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.807.371 115.520
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(1) 471.389 81.896
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.854.514 878.701
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-228.888 -1.367.125
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-5.202 -8.891
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
171.521 377
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-446.340 -605.718
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
235.725 232.135
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-190.044 -1.014.457
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
26.602 30.932
Diğer
-21.150 -1.503
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
(1) 743.246 1.324.689
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 978.570
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
750.000 350.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-6.754 -3.881
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(1) 217.938 10.747
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.586.810 847.012
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 2.470.569 1.623.557
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3) 5.057.379 2.470.569


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
501.583 447.106
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-21.790 38.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-500 -569
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-625 -694
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
125 125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-21.290 39.389
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-26.571 48.055
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.281 -8.666
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
479.793 485.926


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(1) 3.518.996 2.622.919 6.141.915 2.114.710 1.128.037 3.242.747
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.943.934 2.112.671 5.056.605 1.656.432 807.463 2.463.895
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.126 0 1.126 595 0 595
Bankalar
1.451.253 2.112.671 3.563.924 1.602.105 740.977 2.343.082
Para Piyasalarından Alacaklar
1.500.739 0 1.500.739 61.019 66.486 127.505
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-9.184 0 -9.184 -7.287 0 -7.287
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 119.725 119.725 0 90.216 90.216
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 119.725 119.725 0 90.216 90.216
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
575.019 390.523 965.542 458.278 230.358 688.636
Devlet Borçlanma Senetleri
549.917 345.964 895.881 440.129 217.310 657.439
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
14.990 0 14.990 8.037 0 8.037
Diğer Finansal Varlıklar
10.112 44.559 54.671 10.112 13.048 23.160
Türev Finansal Varlıklar
43 0 43 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
43 0 43 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(2) 1.194.875 20.580.110 21.774.985 278.894 15.690.162 15.969.056
Krediler
1.415.404 18.987.319 20.402.723 466.503 14.661.269 15.127.772
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
30 0 30 70 0 70
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
124.551 1.592.791 1.717.342 37.320 1.028.893 1.066.213
Devlet Borçlanma Senetleri
124.551 1.592.791 1.717.342 37.320 1.028.893 1.066.213
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-345.110 0 -345.110 -224.999 0 -224.999
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(3) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(4) 18.693 0 18.693 15.960 0 15.960
İştirakler (Net)
18.693 0 18.693 15.960 0 15.960
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
18.693 0 18.693 15.960 0 15.960
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5) 46.139 0 46.139 94.797 0 94.797
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(6) 17.744 0 17.744 2.085 0 2.085
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
17.744 0 17.744 2.085 0 2.085
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(7) 0 0 0 850 0 850
CARİ VERGİ VARLIĞI
(8) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(9) 18.054 0 18.054 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(10) 23.401 30.807 54.208 20.785 29.638 50.423
VARLIKLAR TOPLAMI
4.837.902 23.233.836 28.071.738 2.528.081 16.847.837 19.375.918
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(2) 782.206 20.980.533 21.762.739 113 15.363.766 15.363.879
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 203.850 0 203.850 50.364 0 50.364
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
(5) 121.079 124.137 245.216 17.728 427 18.155
Müstakrizlerin Fonları
102.413 61.625 164.038 0 0 0
Diğer
18.666 62.512 81.178 17.728 427 18.155
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 47 0 47 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
47 0 47 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(8) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(9) 13.575 0 13.575 15.207 0 15.207
KARŞILIKLAR
(10) 51.063 0 51.063 26.569 0 26.569
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
39.048 0 39.048 25.628 0 25.628
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
12.015 0 12.015 941 0 941
CARİ VERGİ BORCU
(11) 45.281 0 45.281 45.843 0 45.843
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(12) 0 0 0 11.682 0 11.682
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(14) 0 1.993.243 1.993.243 0 1.402.055 1.402.055
Krediler
0 1.993.243 1.993.243 0 1.402.055 1.402.055
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(15) 47.721 121.061 168.782 22.796 62.955 85.751
ÖZKAYNAKLAR
(16) 3.577.537 10.405 3.587.942 2.352.892 3.521 2.356.413
Ödenmiş Sermaye
1.600.000 0 1.600.000 850.000 0 850.000
Sermaye Yedekleri
209.757 0 209.757 208.057 0 208.057
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.683 0 3.683 1.983 0 1.983
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
206.074 0 206.074 206.074 0 206.074
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-348 0 -348 152 0 152
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.509 10.405 14.914 32.683 3.521 36.204
Kar Yedekleri
1.262.036 0 1.262.036 682.612 0 682.612
Yasal Yedekler
69.512 0 69.512 47.157 0 47.157
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.183.750 0 1.183.750 631.753 0 631.753
Diğer Kar Yedekleri
8.774 0 8.774 3.702 0 3.702
Kar veya Zarar
501.583 0 501.583 579.388 0 579.388
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 132.282 0 132.282
Dönem Net Kâr veya Zararı
501.583 0 501.583 447.106 0 447.106
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.842.359 23.229.379 28.071.738 2.543.194 16.832.724 19.375.918


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.216.379 1.133.147
Kredilerden Alınan Faizler
811.131 750.666
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0
Bankalardan Alınan Faizler
135.705 234.597
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
81.075 39.428
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
188.423 108.120
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
102.497 68.121
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
85.926 39.999
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
45 336
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -479.060 -425.427
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-465.361 -422.790
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-5.737 -429
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-3.061 -2.194
Diğer Faiz Giderleri
-4.901 -14
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
737.319 707.720
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
20.623 14.516
Alınan Ücret ve Komisyonlar
31.144 15.747
Gayri Nakdi Kredilerden
3.705 197
Diğer
27.439 15.550
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-10.521 -1.231
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-10.521 -1.231
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 5.556 4.840
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 10.063 34.617
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.987 24.045
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-63.527 -3.143
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
67.603 13.715
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 176.264 23.139
FAALİYET BRÜT KÂRI
949.825 784.832
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -165.986 -52.873
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-36.281 -19.168
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-81.346 -88.900
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -45.761 -37.587
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
620.451 586.304
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 620.451 586.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -118.868 -139.198
Cari Vergi Karşılığı
-143.198 -144.270
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
24.330 5.072
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 501.583 447.106
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 501.583 447.106
Grubun Karı (Zararı)
501.583 447.106
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917118


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.392 Değişim: 2,23% Hacim : 86.458 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,2912 Değişim: -0,05%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
34,9143 Değişim: -0,05%
Düşük 34,7752 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.392,64 Değişim: -0,93%
Düşük 2.383,28 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.