KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2024 - 22:01
KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.200.000 980.882 189.322.012 -7.685.755 77.366.191 11.479.131 236.564.392 21.925.692 609.152.545 -465.471 608.687.074
Transferler
5.098.664 16.827.028 -21.925.692
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
653.275.032 -12.267.869 235.316.912 136.281.376 1.012.605.451 742.312 1.013.347.763
Kar Payları
-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
79.200.000 980.882 842.597.044 -19.953.624 312.683.103 16.577.795 248.391.420 136.281.376 1.616.757.996 276.841 1.617.034.837
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.200.000 980.882 842.597.044 -19.953.624 312.683.103 16.577.795 248.391.420 136.281.376 1.616.757.996 276.841 1.617.034.837
Transferler
3.129.336 133.152.040 -136.281.376
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
161.351.239 -9.656.654 1.053.926.202 125.132.205 1.330.752.992 380.157 1.331.133.149
Kar Payları
-6.000.000 -6.000.000 -6.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
79.200.000 980.882 1.003.948.283 -29.610.278 1.366.609.305 19.707.131 375.543.460 125.132.205 2.941.510.988 656.998 2.942.167.986


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
165.629.118 172.599.875
Dönem Karı (Zararı)
125.512.362 137.023.688
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
125.512.362 137.023.688
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.062.204.662 660.672.669
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 96.870.199 58.683.811
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.558.407 1.336.734
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.562.652 1.117.966
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.995.755 218.768
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
70.115.799 21.052.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30.628.598 9.457.255
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.387.471 1.343.875
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 8.154.372 5.759.019
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
29.945.358 4.492.781
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
243.076.733 28.406.563
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-117.414.250 -49.515.350
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
348.583.078 76.599.722
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4 -9.573.718 -1.227.514
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4 21.481.623 2.549.705
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
907.097.450 408.286.125
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-75.755.712 96.573.860
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -27.621.831 54.252.521
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-48.133.881 42.321.339
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -183.249.131 46.368.000
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-509.083 -35.354
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -509.083 -35.354
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-978.680.434 -527.256.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -1.437.325.903 49.687.733
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-307.649.699 -121.756.568
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -239.898.963 -391.619.387
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -96.709.486 -43.620.757
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.041.243.082 13.286.951
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.961.077 -42.658.846
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 16.699.458 9.424.874
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
209.036.590 270.440.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -29.262.319 -12.304.103
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -9.342.295 -6.658.689
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -4.802.858 -78.877.690
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
35.423.897 -74.493.215
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
37.516.017 -32.293.612
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 951.300 213.302
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-120.457.670 -91.928.255
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -49.387.386 -68.477.912
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -71.070.284 -23.450.343
Alınan Faiz
117.414.250 49.515.350
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-128.763.455 -552.595.621
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.066.211.901 1.008.174.786
Kredilerden Nakit Girişleri
28 5.066.211.901 1.008.174.786
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.883.601.702 -1.490.996.110
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
28 -4.883.601.702 -1.490.996.110
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -3.648.749 -14.472.530
Ödenen Temettüler
17 -6.000.000 -5.000.000
Ödenen Faiz
-301.724.905 -50.301.767
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.289.560 -454.488.961
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.452.783 5.617.411
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.742.343 -448.871.550
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 129.959.336 578.830.539
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 206.701.679 129.958.989


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
31 207.040.415 129.959.336
Finansal Yatırımlar
313.432.495 323.326.681
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
313.432.495 323.326.681
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
28 313.432.495 323.326.681
Ticari Alacaklar
2.051.622.926 654.243.526
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 105.655.338 105.562.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.945.967.588 548.681.409
Diğer Alacaklar
39.141.311 318.288.384
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 32.624.902 310.634.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 6.516.409 7.653.919
Stoklar
6 1.021.205.108 784.301.900
Peşin Ödenmiş Giderler
266.931.223 170.220.029
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 266.931.223 170.220.029
Diğer Dönen Varlıklar
192.906.154 133.859.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 192.906.154 133.859.291
ARA TOPLAM
4.092.279.632 2.514.199.147
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.092.279.632 2.514.199.147
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
838.350.809 322.596.414
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 838.350.809 322.596.414
Maddi Duran Varlıklar
2.556.112.937 1.335.011.407
Arazi ve Arsalar
8 1.389.527.247 740.720.354
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8 30.527.754 15.566.445
Binalar
8 878.218.515 434.167.451
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 183.527.171 106.386.327
Taşıtlar
8 777.591 311.436
Mobilya ve Demirbaşlar
8 22.995.159 15.565.762
Özel Maliyetler
8 708.878 478.823
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8 47.718.400 20.225.508
Diğer Maddi Duran Varlıklar
8 2.112.222 1.589.301
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 103.829.046 19.754.210
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
119.666.541 58.253.793
Şerefiye
11 383.655 383.655
Diğer Haklar
10 15.502.180 970.862
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
10 103.780.706 53.298.594
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 0 3.600.682
Peşin Ödenmiş Giderler
570.174 571.882
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 570.174 571.882
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 100.044 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.618.629.551 1.736.187.706
TOPLAM VARLIKLAR
7.710.909.183 4.250.386.853
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.587.716.016 646.725.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.587.716.016 646.725.035
Banka Kredileri
28 1.556.311.283 636.386.996
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 31.404.733 10.338.039
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
630.848.235 705.396.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
630.848.235 705.396.223
Banka Kredileri
28 630.848.235 705.396.223
Ticari Borçlar
1.595.421.793 563.752.428
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 6.810.424 7.899.632
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 1.588.611.369 555.852.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 49.543.660 23.247.537
Türev Araçlar
0 48.133.881
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 0 48.133.881
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
42.354.145 25.654.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 42.354.145 25.654.687
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 9.564.307 4.802.858
Kısa Vadeli Karşılıklar
67.203.875 40.781.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.046.971 6.337.328
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 64.156.904 34.444.524
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
47.299.112 19.747.787
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 47.299.112 19.747.787
ARA TOPLAM
4.029.951.143 2.078.242.288
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.029.951.143 2.078.242.288
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
551.586.618 415.000.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
551.586.618 415.000.736
Banka Kredileri
28 504.593.749 407.066.883
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 46.992.869 7.933.853
Diğer Borçlar
368.650 1.048.604
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 368.650 1.048.604
Uzun Vadeli Karşılıklar
52.271.747 38.209.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 52.271.747 38.209.067
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 134.563.039 100.851.321
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
738.790.054 555.109.728
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.768.741.197 2.633.352.016
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.941.510.988 1.616.757.996
Ödenmiş Sermaye
17 79.200.000 79.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 980.882 980.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
974.338.005 822.643.420
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
974.338.005 822.643.420
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.003.948.283 842.597.044
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.610.278 -19.953.624
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.366.609.305 312.683.103
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.366.609.305 312.683.103
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.707.131 16.577.795
Yasal Yedekler
17 19.707.131 16.577.795
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
375.543.460 248.391.420
Net Dönem Karı veya Zararı
125.132.205 136.281.376
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
656.998 276.841
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.942.167.986 1.617.034.837
TOPLAM KAYNAKLAR
7.710.909.183 4.250.386.853


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 3.578.519.872 2.772.970.991
Satışların Maliyeti
18 -3.084.659.165 -2.362.395.015
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
493.860.707 410.575.976
BRÜT KAR (ZARAR)
493.860.707 410.575.976
Genel Yönetim Giderleri
20 -171.430.683 -84.504.757
Pazarlama Giderleri
20 -302.039.405 -171.296.152
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -15.413.174 -15.227.816
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 295.340.141 71.073.742
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -312.226.262 -29.145.020
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.908.676 181.475.973
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 208.697.608 67.965.842
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -115.843.701 -54.965.355
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
80.945.231 194.476.460
Finansman Gelirleri
23 251.233.604 370.362.033
Finansman Giderleri
23 -389.915.604 -381.446.805
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-57.736.769 183.391.688
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
183.249.131 -46.368.000
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -8.206.417 -58.038.951
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 191.455.548 11.670.951
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
125.512.362 137.023.688
DÖNEM KARI (ZARARI)
125.512.362 137.023.688
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
380.157 742.312
Ana Ortaklık Payları
125.132.205 136.281.376
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 26 1,58000000 1,72070000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 26 1,58000000 1,72070000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
151.694.585 641.007.163
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
331.014.720 754.254.279
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.875.527 -15.334.837
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 -166.444.608 -97.912.279
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 -169.663.481 -100.979.247
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 3.218.873 3.066.968
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.053.926.202 235.316.912
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.205.620.787 876.324.075
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.331.133.149 1.013.347.763
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
380.157 742.312
Ana Ortaklık Payları
1.330.752.992 1.012.605.451http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257737


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.722 Değişim: 0,80% Hacim : 102.240 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.668 24.04.2024 Yüksek 9.767
Açılış: 9.716
32,5269 Değişim: -0,04%
Düşük 32,4792 25.04.2024 Yüksek 32,5778
Açılış: 32,54
34,9162 Değişim: 0,25%
Düşük 34,7916 25.04.2024 Yüksek 34,9883
Açılış: 34,8286
2.425,29 Değişim: 0,09%
Düşük 2.419,83 25.04.2024 Yüksek 2.428,36
Açılış: 2.423,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.