KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.03.2023 - 00:05
KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.600.000 980.882 -3.951.307 12.452.743 11.177.131 232.760.657 48.705.735 341.725.841 -78.399 341.647.442
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
302.000 48.403.735 -48.705.735 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
189.322.012 -3.734.448 64.913.448 21.925.692 272.426.704 -387.072 272.039.632
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
39.600.000 -39.600.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
79.200.000 980.882 189.322.012 -7.685.755 77.366.191 11.479.131 236.564.392 21.925.692 609.152.545 -465.471 608.687.074
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.200.000 980.882 189.322.012 -7.685.755 77.366.191 11.479.131 236.564.392 21.925.692 609.152.545 -465.471 608.687.074
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.098.664 16.827.028 -21.925.692 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
653.275.032 -12.267.869 235.316.911 136.281.376 1.012.605.451 742.312 1.013.347.763
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
79.200.000 980.882 842.597.044 -19.953.624 312.683.102 16.577.795 248.391.420 136.281.376 1.616.757.996 276.841 1.617.034.837


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
172.600.222 120.724.521
Dönem Karı (Zararı)
137.023.688 21.538.620
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
137.023.688 21.538.620
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
660.673.016 598.291.042
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 58.683.811 41.362.839
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.336.734 -903.750
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.117.966 1.587.447
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 218.768 -2.491.197
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.052.930 27.803.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.457.255 13.320.941
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.343.875 1.031.210
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 5.759.019 3.458.905
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.492.781 9.992.052
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.406.910 -3.143.626
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-49.515.350 -32.443.978
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
76.600.069 30.643.815
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4 -1.227.514 -1.041.596
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4 2.549.705 -301.867
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
408.286.125 468.786.213
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
96.573.860 23.778.033
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 54.252.521 4.906.910
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
42.321.339 18.871.123
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 46.368.000 40.667.431
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-35.354 -59.206
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -35.354 -59.206
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-527.256.000 -456.943.712
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 49.687.733 -258.735.730
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-121.756.568 -204.538.735
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -391.619.387 -203.013.531
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -43.620.757 -72.448.153
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.286.951 329.443.602
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.658.846 -51.161.152
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 9.424.874 3.509.987
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
270.440.704 162.885.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -12.304.103 -2.198.872
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -6.658.689 -2.218.426
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -78.877.690 -37.744.131
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-74.493.215 -143.581.726
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-32.293.612 -126.389.368
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 213.302 422.958
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-91.928.255 -50.059.294
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -68.477.912 -36.293.611
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -23.450.343 -13.765.683
Alınan Faiz
49.515.350 32.443.978
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-552.595.621 274.957.703
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.008.174.786 679.472.364
Kredilerden Nakit Girişleri
28 1.008.174.786 679.472.364
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.490.996.110 -364.512.679
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
28 -1.490.996.110 -364.512.679
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -14.472.530 -11.130.490
Ödenen Temettüler
-5.000.000 -5.000.000
Ödenen Faiz
-50.301.767 -23.871.492
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-454.488.614 252.100.498
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.617.411 83.209.670
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-448.871.203 335.310.168
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 578.830.539 243.520.371
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 129.959.336 578.830.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
129.959.336 578.830.539
Finansal Yatırımlar
323.326.681 345.285.590
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
323.326.681 345.285.590
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
18 323.326.681 345.285.590
Ticari Alacaklar
654.243.526 710.597.255
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.4 105.562.117 66.577.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 548.681.409 644.020.108
Diğer Alacaklar
318.288.384 58.477.209
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 310.634.465 54.489.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.653.919 3.988.146
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
5 784.301.900 392.901.281
Peşin Ödenmiş Giderler
170.220.029 124.117.880
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
170.220.029 124.117.880
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
133.859.291 72.164.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
133.859.291 72.164.880
ARA TOPLAM
2.514.199.147 2.282.374.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.514.199.147 2.282.374.634
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Alacaklar
322.596.414 467.084.232
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 322.596.414 467.084.232
Maddi Duran Varlıklar
1.335.011.407 413.881.295
Arazi ve Arsalar
6 740.720.353 169.807.060
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6 15.566.445 3.874.483
Binalar
6 434.167.451 148.935.573
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 106.386.328 78.312.467
Taşıtlar
6 311.436 760.857
Mobilya ve Demirbaşlar
6 15.565.762 9.925.083
Özel Maliyetler
6 478.823 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6 20.225.508 920.266
Diğer Maddi Duran Varlıklar
6 1.589.301 1.345.506
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 19.754.210 18.426.770
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
58.253.793 35.471.333
Şerefiye
383.654 383.655
Diğer Haklar
8 970.862 1.086.579
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
8 53.298.595 28.598.638
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 3.600.682 5.402.461
Peşin Ödenmiş Giderler
571.882 3.053.274
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
571.882 3.053.274
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.736.187.706 937.916.904
TOPLAM VARLIKLAR
4.250.386.853 3.220.291.538
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
646.725.035 277.641.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
646.725.035 277.641.522
Banka Kredileri
18 636.386.996 264.955.624
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 10.338.039 12.685.898
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
705.396.223 801.444.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
705.396.223 801.444.238
Banka Kredileri
18 705.396.223 801.444.238
Ticari Borçlar
563.752.428 551.692.990
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.4 7.899.632 1.309.267
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 555.852.796 550.383.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23.247.537 12.605.705
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Türev Araçlar
48.133.881 5.812.542
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
48.133.881 5.812.542
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25.654.687 16.229.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25.654.687 16.229.813
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 4.802.858 25.641.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
40.781.852 41.279.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.337.328 11.978.103
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 34.444.524 29.301.633
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.747.787 16.058.118
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.747.787 16.058.118
ARA TOPLAM
2.078.242.288 1.748.406.261
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.078.242.288 1.748.406.261
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
415.000.736 833.202.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
415.000.736 833.202.562
Banka Kredileri
18 407.066.883 825.035.085
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 7.933.853 8.167.477
Diğer Borçlar
1.048.604 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.048.604 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
38.209.067 19.253.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
38.209.067 19.253.878
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
100.851.321 10.741.763
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
555.109.728 863.198.203
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.633.352.016 2.611.604.464
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.616.757.996 609.152.545
Ödenmiş Sermaye
11 79.200.000 79.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 980.882 980.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
822.643.420 181.636.257
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
822.643.420 181.636.257
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
842.597.044 189.322.012
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.953.624 -7.685.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
312.683.103 77.366.191
Yabancı Para Çevrim Farkları
312.683.103 77.366.191
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.577.795 11.479.131
Yasal Yedekler
11 16.577.795 11.479.131
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
248.391.420 236.564.392
Net Dönem Karı veya Zararı
136.281.376 21.925.692
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
276.841 -465.471
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.617.034.837 608.687.074
TOPLAM KAYNAKLAR
4.250.386.853 3.220.291.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 2.772.970.991 1.735.021.684
Satışların Maliyeti
18 -2.362.395.015 -1.361.730.374
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
410.575.976 373.291.310
BRÜT KAR (ZARAR)
410.575.976 373.291.310
Genel Yönetim Giderleri
20 -84.504.757 -46.718.952
Pazarlama Giderleri
20 -171.296.152 -101.054.750
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -15.227.816 -8.372.265
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 71.073.742 308.278.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -29.145.020 -217.290.499
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
181.475.973 308.133.718
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 67.965.842 86.960.594
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -54.965.355 -31.976.620
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
194.476.460 363.117.692
Finansman Gelirleri
23 370.362.033 541.518.265
Finansman Giderleri
23 -381.446.805 -842.429.906
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
183.391.688 62.206.051
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-46.368.000 -40.667.431
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -58.038.951 -60.536.424
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 11.670.951 19.868.993
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
137.023.688 21.538.620
DÖNEM KARI (ZARARI)
137.023.688 21.538.620
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
742.312 -387.072
Ana Ortaklık Payları
136.281.376 21.925.692
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 26 1,72070000 0,27680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 26 1,72070000 0,27680000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
25 641.007.163 185.587.564
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
754.254.279 220.276.571
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.334.837 -4.849.933
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 -97.912.279 -29.839.074
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
-100.979.247 -30.954.559
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.066.968 1.115.485
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
235.316.912 64.913.448
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
876.324.075 250.501.012
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.013.347.763 272.039.632
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
742.312 -387.072
Ana Ortaklık Payları
1.012.605.451 272.426.704



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124269


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.402 Değişim: 2,32% Hacim : 73.865 Mio.TL Son veri saati : 17:13
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,2891 Değişim: -0,06%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
35,0254 Değişim: 0,27%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.395,30 Değişim: -0,82%
Düşük 2.388,89 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.