KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:49
KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.600.000 980.882 -3.951.307 12.452.743 11.177.131 232.760.657 48.705.735 341.725.841 -78.399 341.647.442
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
48.705.735 -48.705.735 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.548.510 1.596.719 19.877.386 19.925.595 -227.766 19.697.829
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
39.600.000 980.882 -5.499.817 14.049.462 11.177.131 281.466.392 19.877.386 361.651.436 -306.165 361.345.271
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.200.000 980.882 189.322.012 -7.685.755 77.366.191 11.479.131 236.564.392 21.925.692 609.152.545 -465.471 608.687.074
Transferler
21.925.692 -21.925.692
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
849.176 18.399.245 -36.888.869 -17.640.448 965.565 -16.674.883
Dönem Sonu Bakiyeler
79.200.000 980.882 189.322.012 -6.836.579 95.765.436 11.479.131 258.490.084 -36.888.869 591.512.097 500.094 592.012.191


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-302.150.608 -278.316.129
Dönem Karı (Zararı)
-35.923.304 19.649.620
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-35.923.304 19.649.620
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
97.044.392 -12.005.415
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 10.831.803 9.316.898
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.756.088 -487.657
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.144.646 127.440
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 611.442 -615.097
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.941.697 4.218.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.429.592 3.624.905
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 183.858 437.826
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.703.765 -113.274
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-375.518 269.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.009.864 -422.419
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-14.018.305 -7.714.229
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15.091.428 6.153.484
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4 -1.854.947 -1.472.370
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4 1.791.688 2.610.696
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.706.778 -31.606.625
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
64.578.523 11.681.847
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 47.713.622 -8.175.025
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16.864.901 19.856.872
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -1.751.094 -4.701.458
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.267 -4.958
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -29.267 -4.958
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-279.154.104 -278.694.432
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -280.753.414 -284.515.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-280.753.414 -284.515.507
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.222.106 -36.952.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.222.106 -36.952.949
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -322.613.674 -118.540.425
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 48.321.610 4.798.320
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
267.496.077 155.900.840
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
267.496.077 155.900.840
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.296.624 -4.610.255
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.296.624 -4.610.255
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 10.320.779 5.225.544
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-218.033.016 -271.050.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -5.773.929 -3.677.562
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -504.228 -335.682
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -77.839.435 -3.252.658
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.642.690 -45.295.280
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
14.795.188 -42.941.376
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.488.498 5.456
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.488.498 5.456
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.659.301 -10.073.589
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -16.057.603 -6.369.724
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -4.601.698 -3.703.865
Alınan Faiz
14.018.305 7.714.229
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.749.661 140.963.548
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
217.073.684 241.703.411
Kredilerden Nakit Girişleri
28 217.073.684 241.703.411
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-223.213.249 -96.936.377
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
28 -223.213.249 -96.936.377
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -7.073.832 -2.424.454
Ödenen Faiz
-4.536.264 -1.379.032
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-310.257.579 -182.647.861
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
92.725.165 113.495.851
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-217.532.414 -69.152.010
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 578.830.539 243.520.371
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 361.298.125 174.368.361


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Duru Nakit ve Nakit Benzerleri
361.298.125 578.830.539
Finansal Yatırımlar
282.776.780 345.285.590
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
282.776.780 345.285.590
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
18 282.776.780 345.285.590
Ticari Alacaklar
1.039.250.287 710.597.255
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 58.369.308 66.577.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 980.880.979 644.020.108
Diğer Alacaklar
62.129.906 58.477.209
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 56.922.709 54.489.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.207.197 3.988.146
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
5 714.903.513 392.901.281
Peşin Ödenmiş Giderler
78.129.428 124.117.880
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
78.129.428 124.117.880
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0
Diğer Dönen Varlıklar
114.313.592 72.164.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
114.313.592 72.164.880
ARA TOPLAM
2.652.801.631 2.282.374.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.652.801.631 2.282.374.634
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0
Diğer Alacaklar
512.304.537 467.084.232
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 512.304.537 467.084.232
Maddi Duran Varlıklar
419.062.315 413.881.295
Arazi ve Arsalar
6 169.938.042 169.807.060
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6 3.636.944 3.874.483
Binalar
6 144.663.498 148.935.573
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 88.031.239 78.312.467
Taşıtlar
6 764.829 760.857
Mobilya ve Demirbaşlar
6 9.760.729 9.925.083
Özel Maliyetler
6 1.155.900 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6 531.759 920.266
Diğer Maddi Duran Varlıklar
6 579.375 1.345.506
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 15.823.908 18.426.770
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.593.015 35.471.333
Şerefiye
383.655 383.655
Diğer Haklar
8 924.331 1.086.579
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
8 28.992.543 28.598.638
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 7.292.486 5.402.461
Peşin Ödenmiş Giderler
720.116 3.053.274
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
720.116 3.053.274
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
985.503.891 937.916.904
TOPLAM VARLIKLAR
3.638.305.522 3.220.291.538
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
319.806.155 277.641.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
319.806.155 277.641.522
Banka Kredileri
18 310.706.321 264.955.624
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 9.099.834 12.685.898
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
867.840.550 801.444.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
867.840.550 801.444.238
Banka Kredileri
18 867.840.550 801.444.238
Ticari Borçlar
817.334.120 551.692.990
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 3.308.886 1.309.267
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 814.025.234 550.383.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.069.291 12.605.705
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Türev Araçlar
22.677.443 5.812.542
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
22.677.443 5.812.542
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26.550.592 16.229.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26.550.592 16.229.813
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 28.778.201 25.641.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
39.974.957 41.279.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.637.173 11.978.103
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 31.337.784 29.301.633
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.466.839 16.058.118
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.466.839 16.058.118
ARA TOPLAM
2.157.498.148 1.748.406.261
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.157.498.148 1.748.406.261
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
854.997.031 833.202.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
854.997.031 833.202.562
Banka Kredileri
18 848.565.236 825.035.085
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 6.431.795 8.167.477
Diğer Borçlar
424.317 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
424.317 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.147.645 19.253.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24.147.645 19.253.878
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 9.226.190 10.741.763
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
888.795.183 863.198.203
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.046.293.331 2.611.604.464
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
591.512.097 609.152.545
Ödenmiş Sermaye
11 79.200.000 79.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 980.882 980.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
182.485.433 181.636.257
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
182.485.433 181.636.257
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
189.322.012 189.322.012
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.836.579 -7.685.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
95.765.436 77.366.191
Yabancı Para Çevrim Farkları
95.765.436 77.366.191
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.479.131 11.479.131
Yasal Yedekler
11 11.479.131 11.479.131
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
258.490.084 236.564.392
Net Dönem Karı veya Zararı
-36.888.869 21.925.692
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
500.094 -465.471
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
592.012.191 608.687.074
TOPLAM KAYNAKLAR
3.638.305.522 3.220.291.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 626.068.520 343.998.606
Satışların Maliyeti
-473.447.878 -283.438.781
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
152.620.642 60.559.825
BRÜT KAR (ZARAR)
152.620.642 60.559.825
Genel Yönetim Giderleri
-17.660.493 -10.280.693
Pazarlama Giderleri
-37.471.604 -20.321.672
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.926.565 -2.185.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 98.780.238 63.884.780
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -60.339.863 -41.504.636
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
133.002.355 50.151.805
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 23.177.877 42.319.898
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -52.625.585 -7.401.600
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
103.554.647 85.070.103
Finansman Gelirleri
15 135.990.964 67.702.584
Finansman Giderleri
15 -253.648.811 -137.824.525
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.103.200 14.948.162
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.820.104 4.701.458
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -23.571.198 -11.314.722
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 1.751.094 16.016.180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-35.923.304 19.649.620
DÖNEM KARI (ZARARI)
-35.923.304 19.649.620
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
965.565 -227.766
Ana Ortaklık Payları
-36.888.869 19.877.386
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 17 0,46580000 0,50200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 17 0,46580000 0,50200000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
849.176 -1.548.510
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.102.826 -2.011.052
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-253.650 462.542
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 -253.650 462.542
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
18.399.245 1.596.719
Yabancı Para Çevrim Farkları
18.399.245 1.596.719
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
18.399.245 1.596.719
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.248.421 48.209
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.674.883 19.697.829
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
965.565 -227.766
Ana Ortaklık Payları
-17.640.448 19.925.595http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028726


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.768 Değişim: 0,00% Hacim : 97.138 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.669 24.06.2024 Yüksek 10.824
Açılış: 10.792
32,9169 Değişim: 0,06%
Düşük 32,8679 25.06.2024 Yüksek 32,9497
Açılış: 32,896
35,3884 Değişim: 0,07%
Düşük 35,3089 25.06.2024 Yüksek 35,4207
Açılış: 35,365
2.461,88 Değişim: -0,31%
Düşük 2.459,67 25.06.2024 Yüksek 2.472,65
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.