KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.11.2021 - 18:21
KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.600.000 980.882 -3.873.114 11.666.363 8.514.000 148.981.831 112.926.270 318.796.232 54.558 318.850.790
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
112.926.270 -112.926.270 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-81.373 498.948 6.412.970 6.830.545 -145.590 6.684.955
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
2.663.131 -29.147.444 -26.484.313 -26.484.313
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
39.600.000 980.882 -3.954.487 12.165.311 11.177.131 232.760.657 6.412.970 299.142.464 -91.032 299.051.432
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.600.000 980.882 0 -3.951.307 12.452.743 11.177.131 232.760.657 48.705.735 341.725.841 -78.399 341.647.442
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
48.705.735 -48.705.735 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
186.192.988 -871.192 7.622.365 52.182.942 245.127.103 -143.353 244.983.750
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
39.600.000 -39.600.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
302.000 -5.302.000 -5.000.000 -5.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
79.200.000 980.882 186.192.988 -4.822.499 20.075.108 11.479.131 236.564.392 52.182.942 581.852.944 -221.752 581.631.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-188.018.839 -104.063.630
Dönem Karı (Zararı)
65.810.890 6.267.380
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
65.810.890 6.267.380
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
161.301.365 197.786.812
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25.558.662 25.113.164
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.654 1.857.452
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 941.523 738.098
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -938.869 1.119.354
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.342.163 5.545.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.334.000 3.626.547
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 918.126 707.724
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 834.668 -967.156
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.255.369 2.178.872
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.161.458 4.246.133
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -21.139.684 -15.110.533
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 39.904.933 17.492.175
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-190.385 -81.787
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.586.594 1.946.278
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
86.635.831 149.989.268
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.636.669 5.558.982
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-22.695.250 14.761.740
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 13.058.581 -9.202.758
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 27.266.473 5.558.580
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.207 -82.754
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-29.207 -82.754
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-375.885.612 -297.245.117
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-267.677.747 -134.994.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -267.677.747 -134.994.031
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.446.307 -89.288.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.446.307 -89.288.294
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -91.664.054 -47.452.926
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
21.996.295 8.126.136
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.458.871 -31.648.630
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 25.458.871 -31.648.630
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.965.447 2.647.143
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.518.117 -4.634.515
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-39.518.117 -4.634.515
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-148.773.357 -93.190.925
Ödenen Temettüler
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.738.632 -6.030.456
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -842.519 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -36.664.331 -4.842.249
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.363.785 -115.369.389
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-6.251.518 -102.319.176
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
141.809 207.513
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 141.809 207.513
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.393.760 -28.395.792
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -24.417.715 -20.739.208
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -9.976.045 -7.656.584
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
21.139.684 15.138.066
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.759.796 20.099.872
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
383.027.846 396.503.869
Kredilerden Nakit Girişleri
383.027.846 396.503.869
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-290.983.465 -332.582.150
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-290.983.465 -332.582.150
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.646.375 -3.502.378
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0
Ödenen Temettüler
-5.000.000 -26.484.313
Ödenen Faiz
-13.638.210 -13.835.156
Alınan Faiz
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-141.622.828 -199.333.147
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
57.966.031 82.772.595
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-83.656.797 -116.560.552
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
243.520.371 229.500.020
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
159.863.574 112.939.468


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
159.863.574 243.520.371
Finansal Yatırımlar
237.933.885 223.803.132
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
237.933.885 223.803.132
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
18 237.933.885 223.803.132
Ticari Alacaklar
477.033.900 232.731.006
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 41.320.470 35.523.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 435.713.430 197.207.938
Diğer Alacaklar
357.214.965 312.832.530
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
352.719.556 309.246.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.495.409 3.586.068
Türev Araçlar
0 13.058.581
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 13.058.581
Stoklar
5 279.999.476 187.396.553
Peşin Ödenmiş Giderler
31.315.275 54.001.409
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31.315.275 54.001.409
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0
Diğer Dönen Varlıklar
44.124.954 19.334.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
44.124.954 19.334.724
ARA TOPLAM
1.587.486.029 1.286.678.306
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.587.486.029 1.286.678.306
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0
Maddi Duran Varlıklar
388.811.766 150.076.955
Arazi ve Arsalar
6 169.636.885 38.619.627
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6 4.120.247 213.961
Binalar
6 141.876.015 49.494.351
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 61.495.060 50.522.716
Taşıtlar
6 85.532 100.858
Mobilya ve Demirbaşlar
6 9.118.215 8.238.297
Özel Maliyetler
6 52.076 79.505
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6 1.063.278 1.780.198
Diğer Maddi Duran Varlıklar
6 1.364.458 1.027.442
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 5.916.893 10.927.374
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
34.061.748 30.086.996
Şerefiye
383.655 383.655
Diğer Haklar
8 1.119.901 1.354.848
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
8 22.987.571 25.352.854
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 9.570.621 2.995.639
Peşin Ödenmiş Giderler
1.411.431 721.592
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.411.431 721.592
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 0 1.199.946
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
430.201.838 193.012.863
TOPLAM VARLIKLAR
2.017.687.867 1.479.691.169
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
183.269.075 108.277.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
183.269.075 108.277.497
Banka Kredileri
18 178.329.571 100.071.968
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 4.939.504 8.205.529
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
349.101.971 206.618.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
349.101.971 206.618.632
Banka Kredileri
18 349.101.971 206.618.632
Ticari Borçlar
248.559.470 223.290.984
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.356.810 376.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 247.202.660 222.914.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.317.937 8.456.679
Diğer Borçlar
0 4.878
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 4.878
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.685.273 12.719.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.685.273 12.719.826
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 4.597.136 2.849.304
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.135.714 18.795.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.973.111 3.493.346
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 21.162.603 15.302.534
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.853.209 10.815.540
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.853.209 10.815.540
ARA TOPLAM
848.519.785 591.829.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
848.519.785 591.829.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
550.957.052 534.436.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
550.957.052 534.436.420
Banka Kredileri
18 548.528.210 532.021.666
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 2.428.842 2.414.754
Diğer Borçlar
11.451 11.454
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.451 11.454
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.013.654 11.766.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.013.654 11.766.633
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21.554.733 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
587.536.890 546.214.507
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.436.056.675 1.138.043.727
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
581.852.944 341.725.841
Ödenmiş Sermaye
11 79.200.000 39.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 980.882 980.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
181.370.489 -3.951.307
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
181.370.489 -3.951.307
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
186.192.988
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.822.499 -3.951.307
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.075.108 12.452.743
Yabancı Para Çevrim Farkları
20.075.108 12.452.743
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.479.131 11.177.131
Yasal Yedekler
11 11.479.131 11.177.131
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
236.564.392 232.760.657
Net Dönem Karı veya Zararı
52.182.942 48.705.735
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-221.752 -78.399
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
581.631.192 341.647.442
TOPLAM KAYNAKLAR
2.017.687.867 1.479.691.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.171.349.078 746.177.239 275.908.240 262.874.820
Satışların Maliyeti
-971.130.143 -575.245.988 -239.344.541 -201.181.743
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
200.218.935 170.931.251 36.563.699 61.693.077
BRÜT KAR (ZARAR)
200.218.935 170.931.251 36.563.699 61.693.077
Genel Yönetim Giderleri
-31.373.371 -29.210.020 -11.306.024 -8.081.894
Pazarlama Giderleri
-67.613.931 -49.628.598 -23.628.374 -18.685.839
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.706.513 -6.096.762 -1.555.926 -2.017.911
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
141.602.684 18.996.906 32.475.801 2.739.632
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-105.037.842 -55.529.902 -29.324.522 -18.379.921
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
132.089.962 49.462.875 3.224.654 17.267.144
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 81.221.529 42.971.515 18.016.137 18.341.884
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -31.193.247 -21.404.348 -17.805.635 -3.424.822
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
182.118.244 71.030.042 3.435.156 32.184.206
Finansman Gelirleri
185.167.329 233.243.562 74.618.853 117.927.444
Finansman Giderleri
14 -289.024.226 -292.447.644 -74.210.191 -145.815.351
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
78.261.347 11.825.960 3.843.818 4.296.299
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.221.758 -5.558.580 -8.359.579 -2.324.440
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -38.412.163 -7.528.777 -8.841.365 -2.738.612
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 12.190.405 1.970.197 481.786 414.172
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
52.039.589 6.267.380 -4.515.761 1.971.859
DÖNEM KARI (ZARARI)
52.039.589 6.267.380 -4.515.761 1.971.859
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-143.353 -145.590 80.560 -8.483
Ana Ortaklık Payları
52.182.942 6.412.970 -4.596.321 1.980.342
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 17 0,65890000 0,16190000 0,05800000 0,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 17 0,65890000 0,16190000 0,05800000 0,05000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
185.321.796 -81.373 186.367.541 493.151
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
221.398.298 221.398.298
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.131.418 -104.324 226.693 632.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-34.945.084 22.951 -35.257.450 -139.094
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
260.226 22.951 -52.140 -139.094
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-35.205.310 -35.205.310
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.622.365 498.948 1.129.721 415.819
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.622.365 498.948 1.129.721 415.819
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
192.944.161 417.575 187.497.262 908.970
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
244.983.750 6.684.955 182.981.501 2.880.829
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-143.353 -145.590 80.560 -8.483
Ana Ortaklık Payları
245.127.103 6.830.545 182.900.941 2.889.312http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978545


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.