KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2020 - 20:23
KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.920.778 842.853 5.666.104 94.442.449 14.696.757 146.708.267 20.402 146.728.669
Transferler
14.696.757 -14.696.757 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
673.002 4.931.702 60.254.587 65.859.291 28.288 65.887.579
Sermaye Arttırımı
6.600.000 -6.600.000 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-2.044.067 -2.044.067 -2.044.067
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
39.600.000 980.882 -2.247.776 5.774.555 5.666.104 99.495.139 60.254.587 209.523.491 48.690 209.572.181
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.600.000 980.882 -2.247.776 5.774.555 5.666.104 99.495.139 60.254.587 209.523.491 48.690 209.572.181
Transferler
2.847.896 57.406.692 -60.254.587
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.625.338 5.891.808 112.926.270 117.192.740 5.868 117.198.608
Kar Payları
-7.919.999 -7.919.999 -7.919.999
Dönem Sonu Bakiyeler
39.600.000 980.882 -3.873.114 11.666.363 8.514.000 148.981.832 112.926.270 318.796.233 54.558 318.850.791


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-117.178.479 102.688.721
Dönem Karı (Zararı)
112.932.138 60.282.875
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
112.932.138 60.282.875
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
85.169.589 77.426.770
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 28.295.311 18.018.234
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
525.421 3.214.605
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.040.705 1.200.105
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -515.284 2.014.500
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.279.988 7.407.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 5.653.997 5.372.228
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 191.978 848.888
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.839.545 1.515.128
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.594.468 -328.448
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.083.327 -580.532
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -20.787.107 -19.369.582
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9,23,28 21.984.049 18.141.524
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4 829.771 -452.546
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4 -943.386 1.100.072
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
58.567.418 105.762.378
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-20.962.061 -63.203.260
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -27.277.902 -19.988.247
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 6.315.841 -43.215.013
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 6.762.765 7.019.433
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
617.420 -211.884
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 617.420 -211.884
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-293.308.623 -30.638.679
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-104.057.458 -84.123.275
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -104.057.458 -84.123.275
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-220.030.660 53.293.454
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5,16 -220.030.660 53.293.454
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 8.861.964 -9.398.238
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -9.780.650 -7.796.748
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.875.426 23.450.189
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 36.875.426 23.450.189
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 549.864 2.601.264
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.727.109 -8.665.325
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5,15,25 -5.727.109 -8.665.325
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-95.206.896 107.070.966
Ödenen Temettüler
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Kira Ödemeleri
0 0
Alınan Kira
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -4.141.177 -3.260.775
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -60.418 -384.758
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -17.769.988 -736.712
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
178.583.997 -185.457.039
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -24.235.147
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
22,28 229.486.556 -153.578.785
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
898.884 384.132
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,10,22 898.884 384.132
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-72.569.049 -27.817.460
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -59.705.138 -17.415.611
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -12.863.911 -10.401.849
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0 0
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
20.767.606 19.790.221
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.049.255 22.297.563
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
355.117.352 99.020.944
Kredilerden Nakit Girişleri
28 355.117.352 99.020.944
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-267.158.669 -105.881.297
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
28 -267.158.669 -105.881.297
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.404.584 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
2.096.469 43.183.672
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Temettüler
-7.920.000 -1.000.000
Ödenen Faiz
-16.681.313 -13.025.756
Alınan Faiz
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
120.454.773 -60.470.755
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.817.176 22.993.578
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
115.637.597 -37.477.177
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 113.862.423 151.339.600
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 229.500.020 113.862.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
31 229.531.239 113.874.141
Finansal Yatırımlar
121.671.518 324.713.372
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
121.671.518 324.713.372
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
28 121.671.518 324.713.372
Ticari Alacaklar
263.405.275 163.004.068
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 15.844.788 5.899.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 247.560.487 157.104.209
Diğer Alacaklar
224.369.988 2.598.756
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3,5 222.148.791 324.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.221.197 2.274.505
Türev Araçlar
0 6.968.457
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 0 6.968.457
Stoklar
6 115.926.186 124.272.866
Peşin Ödenmiş Giderler
33.763.110 24.033.169
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 33.763.110 24.033.169
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 3.375.060
Diğer Dönen Varlıklar
14.371.861 2.830.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 14.371.861 2.830.678
ARA TOPLAM
1.006.414.237 762.295.507
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.006.414.237 762.295.507
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
833.200 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
833.200 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
28 833.200 0
Diğer Alacaklar
0 12.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 12.564
Maddi Duran Varlıklar
145.002.638 94.897.310
Arazi ve Arsalar
8 30.836.524 2.998.804
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8 262.132 310.304
Binalar
8 48.856.090 34.112.390
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 47.305.753 48.834.978
Taşıtlar
8 174.050 143.309
Mobilya ve Demirbaşlar
8 8.230.015 6.109.265
Özel Maliyetler
8 322.330 175.420
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8 8.074.718 1.696.260
Diğer Maddi Duran Varlıklar
8 941.026 516.580
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 7.995.251 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.457.299 22.854.065
Şerefiye
11 383.655 383.655
Diğer Haklar
10 1.591.298 868.864
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
10 19.449.926 18.480.817
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 7.032.420 3.120.729
Peşin Ödenmiş Giderler
230.697 179.989
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 230.697 179.989
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 7.095.538 130.683
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
189.614.623 118.074.611
TOPLAM VARLIKLAR
1.196.028.860 880.370.118
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.701.579 16.104.395
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.701.579 16.104.395
Banka Kredileri
28 40.843.900 16.104.395
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 857.679 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
227.896.994 168.307.972
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
227.896.994 168.307.972
Banka Kredileri
28 227.896.994 168.307.972
Ticari Borçlar
202.553.314 164.848.117
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.139.864 1.323.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 201.413.450 163.524.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 11.183.303 4.844.761
Diğer Borçlar
40.416 1.021.258
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 40.416 1.021.258
Türev Araçlar
7.291.415 5.847.561
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 7.291.415 5.847.561
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.791.101 5.241.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 5.791.101 5.241.237
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 1.125.737
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.758.975 10.439.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.985.695 3.335.564
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 11.773.280 7.104.413
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.523.295 2.331.519
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 4.523.295 2.331.519
ARA TOPLAM
516.740.392 380.112.534
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
516.740.392 380.112.534
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
350.903.261 284.097.443
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
350.903.261 284.097.443
Banka Kredileri
28 342.918.429 284.078.598
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 7.973.381 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 11.451 18.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 9.534.416 6.587.960
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
360.437.677 290.685.403
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
877.178.069 670.797.937
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
318.796.233 209.523.491
Ödenmiş Sermaye
17 39.600.000 39.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 980.882 980.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.873.114 -2.247.776
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.873.114 -2.247.776
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -3.873.114 -2.247.776
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.666.363 5.774.555
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 11.666.363 5.774.555
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.514.000 5.666.104
Yasal Yedekler
17 8.514.000 5.666.104
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
148.981.832 99.495.139
Net Dönem Karı veya Zararı
112.926.270 60.254.587
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
54.558 48.690
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
318.850.791 209.572.181
TOPLAM KAYNAKLAR
1.196.028.860 880.370.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.035.061.928 717.382.498
Satışların Maliyeti
18 -829.727.758 -567.752.032
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
205.334.170 149.630.466
BRÜT KAR (ZARAR)
205.334.170 149.630.466
Genel Yönetim Giderleri
20 -30.935.723 -21.335.829
Pazarlama Giderleri
20 -73.592.207 -54.969.785
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -5.957.188 -5.483.071
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 4.685.400 15.455.296
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.090.346 -3.652.507
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
98.444.106 79.644.570
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 73.126.625 48.236.091
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -9.814.022 -6.888.997
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
161.756.709 120.991.664
Finansman Giderleri
23 -42.061.806 -53.689.356
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
119.694.903 67.302.308
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.762.765 -7.019.433
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -13.269.191 -1.862.449
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 6.506.426 -5.156.984
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
112.932.138 60.282.875
DÖNEM KARI (ZARARI)
112.932.138 60.282.875
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.868 28.288
Ana Ortaklık Payları
112.926.270 60.254.587
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 26 2,85170000 1,52160000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.625.338 673.002
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.083.767 841.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
458.429 -168.251
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 458.429 -168.251
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.891.808 4.931.702
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.891.808 4.931.702
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
24 5.891.808 4.931.702
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.266.470 5.604.704
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
117.198.608 65.887.579
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
117.198.608 65.887.579http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822259


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.