KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 20:44
KAP ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.977.566 228.305 4.184.074 55.915.527 131.340.174 131.340.174
Transferler
1.482.030 38.526.922 -40.008.952 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
56.788 614.548 14.696.757 15.368.093 -2.725 15.365.368
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
23.127 23.127
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.920.778 842.853 5.666.104 94.442.449 14.696.757 146.708.267 20.402 146.728.669
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 980.882 -2.920.778 842.853 5.666.104 94.442.449 14.696.757 146.708.267 20.402 146.728.669
Transferler
14.696.757 -14.696.757 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
673.002 4.931.702 60.254.587 65.859.291 28.288 65.887.579
Sermaye Arttırımı
6.600.000 -6.600.000 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-2.044.067 -2.044.067 -2.044.067
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
39.600.000 980.882 -2.247.776 5.774.555 5.666.104 99.495.139 60.254.587 209.523.491 48.690 209.572.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
102.688.721 55.919.815
Dönem Karı (Zararı)
60.282.875 14.694.032
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
77.426.770 54.632.369
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 18.018.234 11.089.272
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.214.605 -508.100
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.200.105 47.322
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.014.500 -555.422
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.407.796 3.752.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 5.372.228 2.940.117
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 848.888 276.158
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.515.128 869.234
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-328.448 -332.908
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-580.532 -7.274.778
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -19.369.582 -19.545.670
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 18.141.524 12.555.838
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5,21 -452.546 -666.449
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5,21 1.100.072 381.503
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
105.762.378 52.293.936
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-63.203.260 -3.256.874
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -19.988.247 -1.984.063
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -43.215.013 -1.272.811
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 7.019.433 -1.283.956
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-211.884 -179.732
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -211.884 -179.732
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.638.679 -13.966.695
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.123.275 8.204.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,5 -84.123.275 8.204.289
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
53.293.454 -24.461.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3,6,17 53.293.454 -24.461.737
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3,7 -9.398.238 -59.853.379
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3,8 -7.796.748 -4.833.894
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.450.189 64.796.096
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3,5 23.450.189 64.796.096
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.665.325 1.194.861
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,15,17 -8.665.325 1.194.861
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
3,8 2.601.264 987.069
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
107.070.966 55.359.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -3.260.775 -2.445.089
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -384.758 -25.651
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -736.712 3.030.849
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-185.457.039 80.892.344
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -24.235.147 -592.733
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
22,28 -153.578.785 91.752.990
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
384.132 439.409
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,22 384.132 439.409
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.817.460 -29.820.635
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -17.415.611 -22.721.422
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -10.401.849 -7.099.213
Alınan Faiz
19.790.221 19.113.313
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.297.563 -66.101.341
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.020.944 83.576.639
Kredilerden Nakit Girişleri
28 99.020.944 83.576.639
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-105.881.297 -138.611.954
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
28 -105.881.297 -138.611.954
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
43.183.672 -310.613
Ödenen Temettüler
18 -1.000.000 0
Ödenen Faiz
-13.025.756 -10.755.413
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.470.755 70.710.818
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
22.993.578 9.557.965
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.477.177 80.268.783
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 151.339.600 71.070.817
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 113.862.423 151.339.600


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
32 113.874.141 151.771.957
Finansal Yatırımlar
28 324.713.372 151.146.340
Ticari Alacaklar
163.004.068 75.661.496
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 5.899.859 6.803.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 157.104.209 68.857.985
Diğer Alacaklar
2.598.756 35.532.945
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 324.251 33.467.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.274.505 2.065.661
Türev Araçlar
6.968.457 1.089.555
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 6.968.457 1.089.555
Stoklar
7 124.272.866 103.455.333
Peşin Ödenmiş Giderler
8 24.033.169 14.964.740
Diğer Dönen Varlıklar
17 2.830.678 20.509.059
ARA TOPLAM
762.295.507 554.131.425
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
762.295.507 554.131.425
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
12.564 12.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.564 12.564
Maddi Duran Varlıklar
9 94.897.310 66.725.175
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.854.065 18.270.050
Şerefiye
3,11 383.655 383.655
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 22.470.410 17.886.395
Peşin Ödenmiş Giderler
8 179.989 481.838
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 130.683 5.455.918
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
118.074.611 90.945.545
TOPLAM VARLIKLAR
880.370.118 645.076.970
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.104.395 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.104.395 0
Banka Kredileri
28 16.104.395 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
168.307.972 78.678.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
168.307.972 78.678.177
Banka Kredileri
28 168.307.972 78.678.177
Ticari Borçlar
164.848.117 135.520.915
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,5 1.323.792 158.768
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 163.524.325 135.362.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 4.844.761 3.367.421
Diğer Borçlar
1.021.258 338.097
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.021.258 338.097
Türev Araçlar
5.847.561 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 5.847.561 0
Ertelenmiş Gelirler
8 5.241.237 2.181.554
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 1.125.737 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.439.977 6.517.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.335.564 2.249.348
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.104.413 4.268.306
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.331.519 1.283.514
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.331.519 1.283.514
ARA TOPLAM
380.112.534 227.887.332
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
380.112.534 227.887.332
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
284.078.598 264.613.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
284.078.598 264.613.574
Banka Kredileri
28 284.078.598 264.613.574
Diğer Borçlar
18.845 28.845
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 18.845 28.845
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.587.960 5.818.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 6.587.960 5.818.550
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
290.685.403 270.460.969
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
670.797.937 498.348.301
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
209.523.491 146.708.267
Ödenmiş Sermaye
18 39.600.000 33.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 980.882 980.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.247.776 -2.920.778
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.247.776 -2.920.778
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -2.247.776 -2.920.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.774.555 842.853
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.774.555 842.853
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 5.666.104 5.666.104
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
99.495.139 94.442.449
Net Dönem Karı veya Zararı
60.254.587 14.696.757
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
48.690 20.402
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
209.572.181 146.728.669
TOPLAM KAYNAKLAR
880.370.118 645.076.970


Sunum Para Birimi
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.558 Değişim: 0,29% Hacim : 47.642 Mio.TL Son veri saati : 14:33
Düşük 9.508 18.04.2024 Yüksek 9.602
Açılış: 9.565
32,4950 Değişim: 0,15%
Düşük 32,3698 18.04.2024 Yüksek 32,5411
Açılış: 32,4475
34,8088 Değişim: 0,25%
Düşük 34,6200 18.04.2024 Yüksek 34,8972
Açılış: 34,721
2.490,98 Değişim: 1,17%
Düşük 2.456,07 18.04.2024 Yüksek 2.492,44
Açılış: 2.462,29
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.