KAP ***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.10.2023 - 19:54
KAP ***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KLKIM*** KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 -7.535.226 197.350.010 -9.211.682 3.884.377 15.941.232 116.114.388 213.287.232 644.830.331 -572.930 644.257.401
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
135.774.766 77.512.466 -213.287.232 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.105.632 -7.029.551 265.338.431 250.203.249 8.707.149 258.910.398
Dönem Karı (Zararı)
265.338.431 265.338.431 8.707.149 274.045.580
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.105.632 -7.029.551 -15.135.182 -15.135.182
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-50.000.000 -50.000.000 -50.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-4.572 -4.572 26.286.419 26.281.847
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 -7.535.226 197.350.010 -17.317.314 -3.145.174 151.711.426 143.626.854 265.338.431 845.029.008 34.420.638 879.449.646
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 -7.535.226 197.350.010 -31.324.656 -3.021.648 151.711.426 143.626.854 506.862.509 1.072.669.270 56.989.093 1.129.658.363
Transferler
257.020.953 249.841.556 -506.862.509
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.893.954 -3.555.177 568.228.627 555.779.497 34.956.314 590.735.811
Dönem Karı (Zararı)
568.228.627 568.228.627 34.956.314 603.184.941
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.893.954 -3.555.177 -12.449.130 -12.449.130
Sermaye Arttırımı
345.000.000 -202.964.767 -142.035.233
Kar Payları
-118.500.000 -118.500.000 -118.500.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
4.666.965 4.666.965
Dönem Sonu Bakiyeler
460.000.000 -7.535.226 197.350.010 -40.218.609 -6.576.824 205.767.612 132.933.177 568.228.627 1.509.948.767 96.612.372 1.606.561.139


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
452.927.297 -33.741.052
Dönem Karı (Zararı)
603.184.941 274.045.580
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
141.473.939 225.822.644
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13, 27 32.127.950 20.458.914
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.488.378 11.686.201
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6, 29 7.251.107 11.037.317
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.237.271 648.884
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
109.446.164 71.207.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 27.056.014 17.430.092
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
82.390.150 53.777.173
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-63.867.730 11.642.580
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31 -72.279.113 -21.165.865
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31 50.075.242 19.002.582
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-41.663.859 13.805.863
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-82.921.825 -24.351.128
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11, 30 -37.262.565 221.700
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.972 -289.602
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-45.663.232 -24.283.226
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 9.118.386
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
138.201.002 47.201.169
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 78.859.257
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-233.350.804 -513.580.613
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7.540.049 -96.000.450
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-248.686.469 -246.949.402
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.058.047 -10.475.230
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-73.570.706 -154.971.534
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
150.320.191 14.983.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -49.666.457 -14.021.061
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
90.770.635 -6.146.438
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
90.770.635 -6.146.438
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
511.308.076 -13.712.389
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -58.574.687 -20.718.542
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6, 29 193.908 689.879
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-173.737.659 -204.655.663
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 -139.135.012
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-3.972 -10.980.509
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-3.972 -10.980.509
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15, 16 -73.154.108 -49.468.663
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-90.803.026 -437.984
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 -9.776.553 -4.633.495
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.604.672 27.102.970
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
142.937.700 110.164.947
Kredilerden Nakit Girişleri
14 142.937.700 110.164.947
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-118.856.078 -40.996.013
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -118.856.078 -40.996.013
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -14.704.206 -7.095.829
Ödenen Temettüler
-118.500.000 -50.000.000
Ödenen Faiz
14 -7.761.201 -6.136.000
Alınan Faiz
72.279.113 21.165.865
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
234.584.966 -211.293.745
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
234.584.966 -211.293.745
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 497.450.090 450.879.510
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 732.035.056 239.585.765


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 737.825.556 498.806.148
Finansal Yatırımlar
86.978.721 48.855.538
Ticari Alacaklar
841.912.304 501.364.411
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.587.031 2.486.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
838.325.273 498.878.055
Diğer Alacaklar
1.043.532 250.629
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.043.532 250.629
Stoklar
7 288.090.461 215.757.026
Peşin Ödenmiş Giderler
8 110.675.778 10.812.979
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 3.317.111 1.709.204
Diğer Dönen Varlıklar
9 29.501.819 23.894.635
ARA TOPLAM
2.099.345.282 1.301.450.570
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.099.345.282 1.301.450.570
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.641.492 1.291.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.641.492 1.291.902
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 118.998.765 81.736.200
Maddi Duran Varlıklar
12 295.401.290 242.108.864
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 40.853.516 16.704.833
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
68.080.901 72.707.825
Şerefiye
20.394.861 20.394.861
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 47.686.040 52.312.964
Peşin Ödenmiş Giderler
1.283.922 371.030
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 83.317.671 80.784.991
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
609.577.557 495.705.645
TOPLAM VARLIKLAR
2.708.922.839 1.797.156.215
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
103.684.493 68.538.487
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
103.684.493 68.538.487
Banka Kredileri
14 94.089.442 62.673.715
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 9.595.051 5.864.772
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 1.443.569 3.363.763
Ticari Borçlar
603.192.464 396.217.155
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11.645.934 10.973.726
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
16 591.546.530 385.243.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 14.841.300 13.025.691
Diğer Borçlar
3.350.057 234.896
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.297.657 182.496
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
52.400 52.400
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 88.911.885 79.901.910
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
82.812.064 6.643.352
Kısa Vadeli Karşılıklar
105.707.527 25.310.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 24.559.257 24.470.012
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 81.148.270 840.066
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 33.469.930 15.993.490
ARA TOPLAM
1.037.413.289 609.228.822
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.037.413.289 609.228.822
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.517.956 11.696.882
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.517.956 11.696.882
Banka Kredileri
14 81.632 1.056.172
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 29.436.324 10.640.710
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.430.455 46.572.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 35.430.455 46.572.148
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.948.411 58.269.030
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.102.361.700 667.497.852
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.509.948.767 1.072.669.270
Ödenmiş Sermaye
25 460.000.000 115.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
25 -7.535.226 -7.535.226
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25 197.350.010 197.350.010
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-40.218.609 -31.324.656
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.218.609 -31.324.656
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-40.218.609 -31.324.656
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.576.824 -3.021.648
Yabancı Para Çevrim Farkları
-6.576.824 -3.021.648
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
205.767.612 151.711.427
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
25 205.767.612 151.711.427
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
132.933.177 143.626.854
Net Dönem Karı veya Zararı
568.228.627 506.862.509
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
96.612.372 56.989.093
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.606.561.139 1.129.658.363
TOPLAM KAYNAKLAR
2.708.922.839 1.797.156.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 2.545.150.255 1.418.778.037 1.094.817.312 560.850.243
Satışların Maliyeti
26 -1.499.208.529 -896.815.821 -614.269.182 -370.157.937
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.045.941.726 521.962.216 480.548.130 190.692.306
BRÜT KAR (ZARAR)
1.045.941.726 521.962.216 480.548.130 190.692.306
Genel Yönetim Giderleri
27 -157.364.037 -75.739.370 -57.594.148 -29.490.368
Pazarlama Giderleri
27 -274.339.560 -169.672.181 -128.227.373 -61.693.204
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
27 -6.321.092 -3.208.005 -2.006.118 -977.222
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 239.323.536 159.314.211 116.267.295 47.994.528
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -242.102.639 -156.251.633 -97.299.064 -47.500.411
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
605.137.934 276.405.238 311.688.722 99.025.629
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 82.927.725 24.578.331 13.000.788 9.358.363
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 -5.900 -227.203 -5.900 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -3.670.826 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
688.059.759 297.085.540 324.683.610 108.383.992
Finansman Gelirleri
31 119.033.686 48.227.347 40.548.313 8.929.000
Finansman Giderleri
31 -65.707.502 -24.066.138 -35.210.040 -10.116.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
741.385.943 321.246.749 330.021.883 107.196.027
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-138.201.002 -47.201.169 -70.499.591 -18.211.146
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -138.069.640 -67.858.715 -79.983.165 -24.130.676
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -131.362 20.657.546 9.483.574 5.919.530
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
603.184.941 274.045.580 259.522.292 88.984.881
DÖNEM KARI (ZARARI)
603.184.941 274.045.580 259.522.292 88.984.881
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34.956.314 8.707.149 14.676.316 5.001.848
Ana Ortaklık Payları
568.228.627 265.338.431 244.845.976 83.983.033
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.893.954 -8.105.632 577.900 -3.019.313
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.557.995 -10.260.294 0 -3.821.915
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.664.041 2.154.662 577.900 802.602
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
2.664.041 2.154.662 577.900 802.602
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.555.177 -7.029.551 -468.103 -161.073
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.555.177 -7.029.551 -468.103 -161.073
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.449.131 -15.135.183 109.797 -3.180.386
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
590.735.810 258.910.397 259.632.089 85.804.495
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34.956.314 8.707.149 14.676.316 5.001.848
Ana Ortaklık Payları
555.779.496 250.203.248 244.955.773 80.802.647http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208332


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.392 Değişim: 2,23% Hacim : 86.458 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,4895 Değişim: 0,67%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,5736
Açılış: 32,2736
34,8920 Değişim: -0,03%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 34,9942
Açılış: 34,9034
2.404,92 Değişim: 0,58%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.413,10
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.