KAP ***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2023 - 18:51
KAP ***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
620.000 128.601 -718 18.093 448.135 547.432 1.761.543 1.761.543
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 12.599 534.833 -547.432 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 122 0 0 930.659 930.781 930.781
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 930.659 930.659 930.659
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 122 122 122
Sermaye Arttırımı
775.000 -2.090 772.910 772.910
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.395.000 126.511 -596 30.692 982.968 930.659 3.465.234 3.465.234
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.395.000 126.511 -1.515 30.692 982.968 3.314.107 5.847.763 5.847.763
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 31.306 3.282.801 -3.314.107 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 1.387 0 0 1.383.679 1.385.066 1.385.066
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.387 1.383.679 1.385.066 1.385.066
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.395.000 126.511 -128 61.998 4.265.769 1.383.679 7.232.829 7.232.829


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
723.564 -1.338.213
Dönem Karı (Zararı)
1.383.679 930.659
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.383.679 930.659
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.376.459 -299.442
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 6.714 3.439
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.024 445
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 66
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.024 379
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.562 219
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.562 1.139
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -920
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
76.326 -13.440
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -902 -6.123
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 84.201 965
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 10.731 87
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -17.704 -8.369
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-961.235 -283.336
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -990.543 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
29.308 -283.336
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-144.890 -5.645
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
11 -144.890 -5.645
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.042 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.384 -1.124
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.384 -1.124
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-355.570 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
720.076 -1.968.512
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
773.285 -544.334
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-665.098 -388.971
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.440 2.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-645.658 -391.329
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.522 -29.188
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.522 -29.188
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-844.992 -1.238.858
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-377.262 -420.212
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
211.330 -5.464
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-259.508 -28.678
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
470.838 23.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.642 -263
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.721 1.049
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -366
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.721 1.415
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.721.460 703.097
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-95.488 -45.368
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-95.488 -45.368
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
727.296 -1.337.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.690 -918
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -2.042 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-638.897 -9.067
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.992 1.668
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 1.992 1.668
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.364 -10.735
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -27.344 -10.581
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -20 -154
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -623.525 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
11 10.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-33.618 763.813
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 772.910
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 772.910
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.517 -14.428
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.517 -14.428
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
-32.003 -792
Alınan Faiz
902 6.123
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.049 -583.467
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.049 -583.467
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 50.148 716.113
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 101.197 132.646


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 101.250 50.148
Finansal Yatırımlar
5 1.396.830 1.843.853
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
624.844 504.177
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
771.986 1.339.676
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
771.986 1.339.676
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
1.545.928 891.561
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 30.706 11.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.515.222 880.295
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
656 50
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 656 50
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 3.659.935 2.814.943
Peşin Ödenmiş Giderler
659.664 282.402
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23 16.033 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 643.631 282.402
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.017 154
Diğer Dönen Varlıklar
235.239 138.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 235.239 138.727
ARA TOPLAM
7.606.519 6.021.838
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.606.519 6.021.838
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 709.443 574.499
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 4.304.838 2.690.770
Maddi Duran Varlıklar
13 43.241 23.169
Arazi ve Arsalar
0
Tesis, Makine ve Cihazlar
685 792
Taşıtlar
40.353 20.156
Mobilya ve Demirbaşlar
2.203 2.221
Özel Maliyetler
0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 117 147
Diğer Haklar
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
117 147
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.057.639 3.288.585
TOPLAM VARLIKLAR
12.664.158 9.310.423
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
228.784 129.128
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
228.784 129.128
Banka Kredileri
10 228.784 129.128
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
223.058 315.512
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 1.641 261.149
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 221.417 54.363
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 3.362 1.720
Diğer Borçlar
11.649 8.928
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.649 8.928
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.441.316 2.719.856
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.441.316 2.719.856
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
993 467
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 993 467
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
4.909.162 3.175.611
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.909.162 3.175.611
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
228.375 278.752
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
228.375 278.752
Banka Kredileri
10 228.375 278.752
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
286.080 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 286.080 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.712 8.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.860 2.445
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.852 5.852
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
522.167 287.049
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.431.329 3.462.660
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.232.829 5.847.763
Ödenmiş Sermaye
16 1.395.000 1.395.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 126.511 126.511
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-128 -1.515
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-128 -1.515
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 -128 -1.515
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
61.998 30.692
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
0 0
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16 61.998 30.692
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 4.265.769 982.968
Net Dönem Karı veya Zararı
1.383.679 3.314.107
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.232.829 5.847.763
TOPLAM KAYNAKLAR
12.664.158 9.310.423


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 120.921 939.663 26.009 152.467
Satışların Maliyeti
3 -30.257 -384.339 -5.924 -32.515
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
90.664 555.324 20.085 119.952
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
90.664 555.324 20.085 119.952
Genel Yönetim Giderleri
17 -62.062 -52.259 -15.929 -20.126
Pazarlama Giderleri
17 -2.168 -39.506 -321 -3.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 22.865 31.066 7.562 4.173
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -62.967 -21.200 -8.370 -4.763
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.668 473.425 3.027 95.768
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 1.578.558 318.024 305.219 218.396
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -260.371 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 144.890 5.645 7.639 1.654
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.449.409 797.094 315.885 315.818
Finansman Gelirleri
21 35.430 197.318 3.228 60.220
Finansman Giderleri
21 -99.118 -63.753 -51.798 -3.256
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.385.721 930.659 267.315 372.782
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.042 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -2.042 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.383.679 930.659 267.315 372.782
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.383.679 930.659 267.315 372.782
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.383.679 930.659 267.315 372.782
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.387 122 101 289
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 1.387 122 101 289
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.387 122 101 289
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.385.066 930.781 267.416 373.071
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.385.066 930.781 267.416 373.071http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1209155


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.166 Değişim: 0,00% Hacim : 89.367 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 10.041 12.06.2024 Yüksek 10.232
Açılış: 10.063
32,2853 Değişim: -0,07%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
35,1262 Değişim: 0,55%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.403,30 Değişim: -0,49%
Düşük 2.392,82 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.