KAP ***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 19:40
KAP ***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
124.000 126.511 -77 18.093 908.683 -447.638 729.572 729.572
Transferler
0 0 0 0 -447.638 447.638 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 83 0 0 -4.703 -4.620 -4.620
Dönem Sonu Bakiyeler
124.000 126.511 6 18.093 461.045 -4.703 724.952 724.952
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
620.000 128.601 -128 18.093 461.045 -12.910 1.214.701 1.214.701
Transferler
0 0 0 0 -12.910 12.910 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -77 0 0 33.458 33.381 33.381
Dönem Sonu Bakiyeler
620.000 128.601 -205 18.093 448.135 33.458 1.248.082 1.248.082


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
127.516 130.528
Dönem Karı (Zararı)
33.458 -4.703
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-37.043 48.766
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 1.552 423
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.985 1.337
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.985 1.337
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.744 884
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.b 190 85
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
60 791
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.c 113 8
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-6.107 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-39.194 42.965
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-40.110 -573
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
458 44.273
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
580 269
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-122 -1.004
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 4.072
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 4.358 -915
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
131.301 86.504
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-98.183 107.656
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.860 -121
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-97.387 -73.998
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8.951 52.115
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.077 3.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
928 -124
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.581 31.871
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
354.081 -27.882
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.733 -6.909
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.480 -6.868
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-253 -41
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
127.716 130.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15.b -114 -39
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-86 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-436.722 -4.546
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
190 323
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
190 323
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -6.992 -4.869
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-429.920 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.805 -161.056
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-16.507 -117.383
Ödenen Faiz
-458 -44.246
Alınan Faiz
38.770 573
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-287.401 -35.074
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-287.401 -35.074
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
428.371 44.439
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 140.970 9.365


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 141.056 428.371
Finansal Yatırımlar
6 431.284 0
Ticari Alacaklar
221.831 117.273
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 14.632 15.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 207.199 102.243
Diğer Alacaklar
1.883 1.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.883 1.563
Stoklar
7 676.327 576.422
Peşin Ödenmiş Giderler
13.132 22.063
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.132 22.063
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
977 0
Diğer Dönen Varlıklar
49.402 37.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 49.402 37.379
ARA TOPLAM
1.535.892 1.183.071
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.535.892 1.183.071
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 2.132
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 0 2.132
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 117.898 122.261
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 532.206 532.206
Maddi Duran Varlıklar
13 15.189 12.451
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
665.294 669.057
TOPLAM VARLIKLAR
2.201.186 1.852.128
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27.566 34.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27.566 34.478
Banka Kredileri
10 25.295 32.298
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 2.271 2.180
Ticari Borçlar
38.647 64.144
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 5.086 26.689
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
33.561 37.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.a 1.527 599
Diğer Borçlar
4.776 2.448
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 0 677
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.776 1.771
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
856.372 502.291
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 856.372 502.291
Kısa Vadeli Karşılıklar
180 67
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
180 67
ARA TOPLAM
929.068 604.027
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
929.068 604.027
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.288 18.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.288 18.883
Banka Kredileri
10 9.135 18.883
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 153 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.748 14.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.a 527 356
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14.a 14.221 14.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.036 33.400
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
953.104 637.427
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.248.082 1.214.701
Ödenmiş Sermaye
16.a 620.000 620.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16.b 128.601 128.601
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-205 -128
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-205 -128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.c -205 -128
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.d 18.093 18.093
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.e 448.135 461.045
Net Dönem Karı veya Zararı
33.458 -12.910
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.248.082 1.214.701
TOPLAM KAYNAKLAR
2.201.186 1.852.128


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 71.841 115.625 37.510 6.248
Satışların Maliyeti
3 -50.949 -58.913 -22.785 -4.106
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.892 56.712 14.725 2.142
BRÜT KAR (ZARAR)
20.892 56.712 14.725 2.142
Genel Yönetim Giderleri
-16.241 -5.919 -10.953 -2.733
Pazarlama Giderleri
-1.167 -4.999 -691 -232
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.328 3.497 1.081 789
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.566 -4.820 -7.394 -1.346
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
246 44.471 -3.232 -1.380
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -4.358 915 -7.490 419
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.112 45.386 -10.722 -961
Finansman Gelirleri
45.155 610 20.279 185
Finansman Giderleri
-7.585 -50.699 -3.383 -19.170
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.458 -4.703 6.174 -19.946
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.458 -4.703 6.174 -19.946
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.458 -4.703 6.174 -19.946
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
33.458 -4.703 6.174 -19.946
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-77 83 -45 -29
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-77 83 -45 -29
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-77 83 -45 -29
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.381 -4.620 6.129 -19.975
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
33.381 -4.620 6.129 -19.975http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956384


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.434 Değişim: 1,12% Hacim : 7.846 Mio.TL Son veri saati : 12:55
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3059 Değişim: -0,27%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8613 Değişim: 0,10%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
531,93 Değişim: 0,40%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,01
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.