KAP ***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:29
KAP ***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
124.000 126.511 -19 18.093 764.452 144.231 1.177.268 0 1.177.268
Transferler
0 0 0 0 144.231 -144.231 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 51 0 0 -81.257 -81.206 -81.206
Dönem Sonu Bakiyeler
124.000 126.511 32 18.093 908.683 -81.257 1.096.062 1.096.062
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
124.000 126.511 -77 18.093 908.683 -447.638 729.572 729.572
Transferler
0 0 0 0 -447.638 447.638 0 0 174 0 0 18.106 18.280 18.280
Dönem Sonu Bakiyeler
124.000 126.511 97 18.093 461.045 18.106 747.852 747.852


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
135.742 31.044
Dönem Karı (Zararı)
12 18.106 -81.257
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.049 -2.916
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
958 493
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.337 -2.391
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.337 -2.391
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
950 120
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
44.391 16.308
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.382 -227
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
46.575 16.161
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
260 3.271
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.062 -2.897
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.072 1.835
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.659 2.182
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -21.463
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 -21.463
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
69.783 115.285
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -4.335
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
96.486 458.486
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-167.106 -301.861
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
79.052 6.943
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.351 -43.948
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
135.938 31.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-196 -68
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.085 -1.390
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
323 210
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 323 210
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -10.408 -1.600
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-151.831 -29.920
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-106.665 -14.102
Ödenen Faiz
-46.548 -16.045
Alınan Faiz
1.382 227
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.174 -266
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.174 -266
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.439 5.188
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.265 4.922


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.265 44.439
Ticari Alacaklar
145.235 241.185
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 11.503 72.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 133.732 168.615
Stoklar
6 587.132 420.026
Peşin Ödenmiş Giderler
10.678 63.682
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 10.678 63.682
Diğer Dönen Varlıklar
23.637 16.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 23.637 16.700
ARA TOPLAM
784.947 786.032
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
784.947 786.032
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
2.594 4.727
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 2.132 4.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 462 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 123.085 119.426
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 494.424 494.424
Maddi Duran Varlıklar
12 11.399 2.271
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 8 9
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
631.510 620.857
TOPLAM VARLIKLAR
1.416.457 1.406.889
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 1.731
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 1.731
Banka Kredileri
9 0 1.731
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.542 73.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.542 73.695
Banka Kredileri
9 32.442 73.445
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 2.100 250
Ticari Borçlar
113.845 35.855
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 71.607 11.294
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
42.238 24.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.a 491 372
Diğer Borçlar
887 1.227
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 0 578
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
887 649
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
480.707 465.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 480.707 465.182
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
230 268
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
230 268
ARA TOPLAM
630.702 578.330
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
630.702 578.330
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.985 87.694
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.985 87.694
Banka Kredileri
9 25.412 87.694
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 573 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.918 11.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.a 234 400
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13.a 11.684 10.893
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.903 98.987
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
668.605 677.317
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
747.852 729.572
Ödenmiş Sermaye
15.a 124.000 124.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.b 126.511 126.511
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
97 -77
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
97 -77
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.c 97 -77
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.d 18.093 18.093
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.e 461.045 908.683
Net Dönem Karı veya Zararı
18.106 -447.638
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
747.852 729.572
TOPLAM KAYNAKLAR
1.416.457 1.406.889


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 192.301 68.842 76.676 11.654
Satışların Maliyeti
3 -109.870 -53.147 -50.957 -6.248
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
82.431 15.695 25.719 5.406
BRÜT KAR (ZARAR)
82.431 15.695 25.719 5.406
Genel Yönetim Giderleri
-8.544 -9.005 -2.625 -3.451
Pazarlama Giderleri
-5.531 -715 -532 -169
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 5.932 63.756 2.435 -844
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.433 -545 -2.613 -270
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.855 69.186 22.384 672
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 0 21.463 0 21.463
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 3.654 -2.218 2.739 891
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
70.509 88.431 25.123 23.026
Finansman Gelirleri
1.429 44.847 819 2.856
Finansman Giderleri
-53.832 -214.535 -3.133 5.645
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.106 -81.257 22.809 31.527
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.106 -81.257 22.809 31.527
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.106 -81.257 22.809 31.527
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.106 -81.257 22.809 31.527
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
174 51 91 61
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
174 51 91 61
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
174 51 91 61
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.280 -81.206 22.900 31.588
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.280 -81.206 22.900 31.588http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885107


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4373 Değişim: 1,90%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,4489
Açılış: 8,2798
10,1845 Değişim: 0,96%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,2064
Açılış: 10,0874
494,25 Değişim: 1,05%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 496,35
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.