" />

KAP ***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 18:39
KAP ***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
124.000 126.511 24 9.056 460.393 313.096 1.033.080 1.033.080
Transferler
0 0 0 9.037 304.059 -313.096 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -43 0 0 144.231 144.188 144.188
Dönem Sonu Bakiyeler
124.000 126.511 -19 18.093 764.452 144.231 1.177.268 1.177.268
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
124.000 126.511 -19 18.093 764.452 144.231 1.177.268 1.177.268
Transferler
0 0 0 0 144.231 -144.231 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -58 0 0 -447.638 -447.696 -447.696
Dönem Sonu Bakiyeler
124.000 126.511 -77 18.093 908.683 -447.638 729.572 729.572


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
665.426 79.841
Dönem Karı (Zararı)
-447.638 144.231
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.905 -115.580
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 667 626
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.436 4.662
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -5.436 4.662
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.507 847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 158 138
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.349 709
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
112.811 60.503
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -469 -834
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 115.202 63.739
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
18 1.183 3.318
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
18 -3.105 -5.720
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.835 -4.079
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-52.415 -155.869
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -52.415 -155.869
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.064 -22.270
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.052.267 51.266
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
278.312 -78.345
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
649.511 42.359
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.583 -22.190
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
97.861 109.442
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
665.534 79.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -108 -76
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.987 -477
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
579 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.566 -477
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-624.188 -92.431
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-509.472 -48.548
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-509.472 -48.548
Ödenen Faiz
-115.185 -44.717
Alınan Faiz
469 834
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.251 -13.067
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.251 -13.067
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.188 18.255
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.439 5.188


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 44.439 5.188
Ticari Alacaklar
241.185 519.971
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 72.570 16.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 168.615 503.106
Stoklar
6 418.721 385.489
Peşin Ödenmiş Giderler
63.682 18.436
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 0 13.762
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 63.682 4.674
Diğer Dönen Varlıklar
16.700 12.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 16.700 12.570
ARA TOPLAM
784.727 941.654
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
784.727 941.654
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
4.727 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 4.727 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 119.426 118.398
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 494.424 1.124.751
Maddi Duran Varlıklar
12 3.576 2.249
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9 16
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
622.162 1.245.414
TOPLAM VARLIKLAR
1.406.889 2.187.068
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.731 93.882
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.731 93.882
Banka Kredileri
9 1.731 93.882
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
73.695 207.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
73.695 207.922
Banka Kredileri
9 73.445 206.711
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 250 1.211
Ticari Borçlar
35.855 12.377
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 11.294 271
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
24.561 12.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.a 372 378
Diğer Borçlar
1.227 484
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
578 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
649 484
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
465.182 318.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 465.182 318.667
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
268 282
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
268 282
ARA TOPLAM
578.330 633.992
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
578.330 633.992
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
87.694 368.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
87.694 368.953
Banka Kredileri
9 87.694 368.953
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.293 6.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.a 400 311
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13.a 10.893 6.544
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.987 375.808
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
677.317 1.009.800
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
729.572 1.177.268
Ödenmiş Sermaye
15.a 124.000 124.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.b 126.511 126.511
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-77 -19
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-77 -19
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.c -77 -19
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.d 18.093 18.093
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.e 908.683 764.452
Net Dönem Karı veya Zararı
-447.638 144.231
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
729.572 1.177.268
TOPLAM KAYNAKLAR
1.406.889 2.187.068


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 747.299 101.398
Satışların Maliyeti
3 -1.030.232 -73.444
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-282.933 27.954
BRÜT KAR (ZARAR)
-282.933 27.954
Genel Yönetim Giderleri
16 -15.129 -7.419
Pazarlama Giderleri
16 -1.201 -2.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 102.669 126.055
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -9.177 -9.755
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
19 52.415 155.869
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-153.356 290.097
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 1.064 22.270
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-152.292 312.367
Finansman Gelirleri
20 9.463 7.684
Finansman Giderleri
20 -304.809 -175.820
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-447.638 144.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-447.638 144.231
DÖNEM KARI (ZARARI)
-447.638 144.231
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-447.638 144.231
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-58 -43
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-58 -43
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-58 -43
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-447.696 144.188
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-447.696 144.188http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823489


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.