KAP ***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:17
KAP ***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
124.000.000 126.511.211 -2.216 9.055.513 499.502.765 30.750.490 789.817.763 789.817.763
Transferler
30.750.490 -30.750.490 0
Dönem Karı (Zararı)
26.216 26.216 313.095.671 313.121.887
Dönem Sonu Bakiyeler
124.000.000 126.511.211 24.000 9.055.513 530.253.255 313.095.671 1.102.939.650 1.102.939.650
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
124.000.000 126.511.211 24.000 9.055.513 530.253.255 313.095.671 1.102.939.650 1.102.939.650
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
3.588.653 3.588.653
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
124.000.000 126.511.211 24.000 9.055.513 526.664.602 313.095.671 1.099.350.997
Transferler
313.095.671 -313.095.671
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.790 -53.790 -33.337.123 -33.390.913
Dönem Sonu Bakiyeler
124.000.000 126.511.211 -29.790 9.055.513 839.760.273 -33.337.123 1.065.960.084 1.065.960.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
92.460.475 112.073.406
Dönem Karı (Zararı)
-33.337.125 244.674.291
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-33.337.125 244.674.291
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
33.203.845 -712.417
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 508.993 363.933
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.358.656 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.358.656 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
116.203 37.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.15 115.427 37.641
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
768
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
207.436.299 50.803.363
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -2.422.965 -11.506.558
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 206.789.068 56.977.113
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-1.809.363 -647.288
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.6 4.879.559 5.980.096
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-185.406.572
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -49.065.814
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.12 0 -49.065.814
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9.190.266 -2.851.540
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
Not.11 9.190.266 -2.851.540
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
90.203.466 -143.352.541
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
48.805.203 -387.571.268
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-84.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.6 48.889.625 -387.571.268
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 15.924.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 15.924.110
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.7 31.738.585 -7.680.002
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.9 -713.002 92.825.776
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.761.834 -3.447.750
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.474.984
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.286.850 -3.447.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.15 110.497 208.289
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.911.571 139.698
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.375.821
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-464.250 139.698
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
Not.9 10.688.189 146.257.950
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-575.743 -9.344
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-575.743 -9.344
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
90.070.186 100.609.333
Alınan Faiz
2.422.965 11.506.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-32.676 -42.485
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-158.992 -73.841.244
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-158.992 -1.036.133
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.13 -158.992 -1.036.133
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.13 0 30.645.091
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -103.450.202
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-90.355.070 -25.587.904
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.10 223.682.409 470.857.039
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-270.618.332 -439.467.830
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.10 -270.618.332 -439.467.830
Ödenen Faiz
Not.10 -43.419.147 -56.977.113
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.946.413 12.644.258
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.946.413 12.644.258
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.255.702 4.719.566
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.202.115 17.363.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 20.202.115 18.255.702
Ticari Alacaklar
435.602.898 227.639.287
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 5.638.515 5.554.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 429.964.383 222.085.194
Stoklar
7 393.069.758 424.808.343
Peşin Ödenmiş Giderler
5.972.012 5.424.552
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.972.012 5.424.552
Diğer Dönen Varlıklar
18.311.752 17.645.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 18.311.752 17.645.058
ARA TOPLAM
873.158.535 693.772.942
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
873.158.535 693.772.942
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 2.500
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
0 2.500
Ticari Alacaklar
25 29.280.701 110.467.311
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 29.280.701 110.467.311
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 153.214.321 162.404.587
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 968.881.913 968.881.913
Maddi Duran Varlıklar
13 2.107.159 2.404.778
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.503 9.565
Bilgisayar Yazılımları
13 2.503 9.565
Diğer Duran Varlıklar
3.237.074 3.116.852
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
8 3.237.074 3.116.852
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.156.723.671 1.247.287.506
TOPLAM VARLIKLAR
2.029.882.206 1.941.060.448
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
57.856.320 101.724.488
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
57.856.320 101.724.488
Banka Kredileri
10 57.856.320 101.724.488
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
201.081.680 204.657.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
201.081.680 204.657.592
Banka Kredileri
10 198.572.954 201.146.192
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 2.508.726 3.511.400
Ticari Borçlar
24.716.195 40.287.392
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 1.984.037 5.459.021
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
22.732.158 34.828.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.a 531.549 421.052
Diğer Borçlar
14.779.732 868.161
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14.375.821
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
403.911 868.161
Ertelenmiş Gelirler
212.761.872 202.073.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 212.761.872 202.073.683
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
311.598 220.647
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
311.598 220.647
ARA TOPLAM
512.038.946 550.253.015
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
512.038.946 550.253.015
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
445.720.805 281.842.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
445.720.805 281.842.727
Banka Kredileri
10 445.720.805 280.860.647
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 0 982.080
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.162.371 6.025.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.b 327.300 190.759
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14.a 5.835.071 5.834.297
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
451.883.176 287.867.783
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
963.922.122 838.120.798
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.065.960.084 1.102.939.650
Ödenmiş Sermaye
16.a 124.000.000 124.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16.b 126.511.211 126.511.211
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-29.790 24.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.790 24.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.c -29.790 24.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.055.513 9.055.513
Yasal Yedekler
16.d 9.055.513 9.055.513
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.e 839.760.273 530.253.255
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -33.337.123 313.095.671
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.065.960.084 1.102.939.650
TOPLAM KAYNAKLAR
2.029.882.206 1.941.060.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
91.899.082 356.813.207 14.507.278 9.493.347
Satışların Maliyeti
-78.973.220 -109.686.208 -10.252.812 -1.947.133
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.925.862 247.126.999 4.254.466 7.546.214
BRÜT KAR (ZARAR)
12.925.862 247.126.999 4.254.466 7.546.214
Genel Yönetim Giderleri
-6.309.329 -6.996.910 -1.916.639 -1.378.512
Pazarlama Giderleri
-2.298.012 -2.312.214 -771.606 -702.231
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
192.585.925 20.810.052 118.762.940 4.913.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-16.689.774 -20.400.433 -6.895.883 1.480.100
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 49.065.815 0 -37.851
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
180.214.672 287.293.309 113.433.278 11.821.232
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -9.185.694 2.851.540 -6.180.650 689.793
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
171.028.978 290.144.849 107.252.628 12.511.025
Finansman Gelirleri
2.422.965 11.506.558 -91.053 -3.700
Finansman Giderleri
-206.789.066 -56.977.113 -127.287.060 -19.456.459
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-33.337.123 244.674.294 -20.125.485 -6.949.134
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-33.337.123 244.674.294 -20.125.485 -6.949.134
DÖNEM KARI (ZARARI)
-33.337.123 244.674.294 -20.125.485 -6.949.134
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-33.337.123 244.674.294 -20.125.485 -6.949.134
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-53.790 -63.253 -56.733 -142.875
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-53.790 -63.253 -56.733 -142.875
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-53.790 -63.253 -56.733 -142.875
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-33.390.913 244.611.041 -20.182.218 -7.092.009
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-33.390.913 244.611.041 -20.182.218 -7.092.009http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715869


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.