" />

KAP ***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 21:30
KAP ***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
124.000.000 126.511.211 -2.216 9.055.513 499.502.765 30.750.491 789.817.764 789.817.764
Transferler
30.750.491 -30.750.491
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
215.316.156 215.357.722 215.357.722
Dönem Karı (Zararı)
215.316.156 215.316.156 215.316.156
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
41.566 41.566 41.566
Dönem Sonu Bakiyeler
124.000.000 126.511.211 39.350 9.055.513 530.253.256 215.316.156 1.005.175.486 1.005.175.486
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
124.000.000 126.511.211 24.000 9.055.513 530.253.256 313.095.671 1.102.939.650 1.102.939.650
Transferler
313.095.671 -313.095.671
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.612.133 -9.624.711 -9.624.711
Dönem Karı (Zararı)
-9.612.133 -9.612.133 -9.612.133
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.578 -12.578 -12.578
Dönem Sonu Bakiyeler
124.000.000 126.511.211 11.422 9.055.513 843.348.926 -9.612.133 1.093.314.939 1.093.314.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.160.909 5.361.102
Dönem Karı (Zararı)
-9.612.133 215.316.156
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-9.612.133 215.316.156
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.217.155 3.771.607
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.11 142.622 82.127
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.530 43.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.12 14.530 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.12 43.078
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29.992.310 5.781.723
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.20 -904.980 -1.409.395
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.20 27.432.927 7.191.118
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3.855.661 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-391.298
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Not.6 13.266.300 -2.103.762
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-198.607 -31.559
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-198.607 -31.559
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.650.907 -213.727.057
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.382.992 -318.723.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.6 -8.382.992 -318.723.788
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.101.605 8.418.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.6 1.101.605 8.418.835
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
46.657.394 96.289.540
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.13 1.084.204 -13.459.223
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.847.478 5.201.362
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.6 11.847.478 5.201.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23.488 -34.553
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-503.689 60.773
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-503.689 60.773
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-41.145.601 8.514.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.980 5.493
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-30.980 5.493
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
44.255.929 5.360.706
Alınan Faiz
904.980 396
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-140.581 -14.436.378
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-140.581 -136.755
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.11 -140.581 -136.755
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.10 0 -14.299.623
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-57.341.779 16.453.946
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
79.718.159 262.406.575
Kredilerden Nakit Girişleri
Not.5 79.718.159 262.406.575
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-109.627.011 -228.089.415
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.5 -109.627.011 -228.089.415
Ödenen Faiz
Not.5 -27.432.927 -17.863.214
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.321.451 7.378.670
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.321.451 7.378.670
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.255.702 2.548.062
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.934.251 9.926.732


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.934.251 18.255.702
Ticari Alacaklar
304.060.158 227.639.287
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 4.804.890 5.554.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 299.255.268 222.085.194
Stoklar
7 378.150.949 424.808.343
Peşin Ödenmiş Giderler
4.340.348 5.424.552
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.340.348 5.424.552
Diğer Dönen Varlıklar
8 16.543.453 17.645.058
ARA TOPLAM
709.029.159 693.772.942
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
709.029.159 693.772.942
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.500 2.500
Ticari Alacaklar
38.573.771 110.467.311
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 38.573.771 110.467.311
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 162.602.975 162.404.587
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 968.881.913 968.881.913
Maddi Duran Varlıklar
13 2.416.567 2.404.778
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 7.192 9.565
Diğer Duran Varlıklar
3.132.587 3.116.852
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
8 3.132.587 3.116.852
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.175.617.505 1.247.287.506
TOPLAM VARLIKLAR
1.884.646.664 1.941.060.448
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
70.411.187 101.724.488
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
70.411.187 101.724.488
Banka Kredileri
10 70.411.187 101.724.488
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
200.186.558 204.657.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
200.186.558 204.657.592
Banka Kredileri
10 197.055.046 201.146.192
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 3.131.512 3.511.400
Ticari Borçlar
51.743.572 40.287.392
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 22.929.222 5.459.021
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
28.814.350 34.828.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.a 432.959 421.052
Diğer Borçlar
364.472 868.161
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
364.472 868.161
Ertelenmiş Gelirler
160.928.082 202.073.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 160.928.082 202.073.683
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
229.219 220.647
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 229.219 220.647
ARA TOPLAM
484.296.049 550.253.015
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
484.296.049 550.253.015
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
300.984.509 281.842.727
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
300.984.509 281.842.727
Banka Kredileri
10 300.541.299 280.860.647
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 443.210 982.080
Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.051.167 6.025.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.b 216.870 190.759
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14.a 5.834.297 5.834.297
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
307.035.676 287.867.783
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
791.331.725 838.120.798
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.093.314.939 1.102.939.650
Ödenmiş Sermaye
16.a 124.000.000 124.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.b 126.511.211 126.511.211
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.422 24.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.422 24.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.c 11.422 24.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.d 9.055.513 9.055.513
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.e 843.348.926 530.253.255
Net Dönem Karı veya Zararı
-9.612.133 313.095.671
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.093.314.939 1.102.939.650
TOPLAM KAYNAKLAR
1.884.646.664 1.941.060.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 70.296.404 332.857.432
Satışların Maliyeti
3 -67.279.089 -106.491.762
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.017.315 226.365.670
BRÜT KAR (ZARAR)
3.017.315 226.365.670
Genel Yönetim Giderleri
-1.928.706 -3.317.253
Pazarlama Giderleri
-541.900 -310.255
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.158.364 2.252.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.987.866 -5.993.552
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.717.207 218.997.005
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 198.607 31.559
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.915.814 219.028.564
Finansman Gelirleri
904.980 160.972
Finansman Giderleri
-27.432.927 -3.873.380
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.612.133 215.316.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.612.133 215.316.156
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.612.133 215.316.156
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.612.133 215.316.156
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.578 41.566
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-12.578 41.566
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.578 41.566
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.624.711 215.357.722
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.624.711 215.357.722http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680230


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.170 Değişim: 0,27% Hacim : 77.909 Mio.TL Son veri saati : 15:40
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0447 Değişim: -0,10%
Düşük 32,9331 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0185 Değişim: -0,39%
Düşük 35,9674 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.554,42 Değişim: -1,79%
Düşük 2.553,34 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.