KAP ***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:48
KAP ***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -886.560 5.228.249 -54.971.989 1.540.396 82.359.271 1.406.527 83.765.798
Transferler
1.540.396 -1.540.396
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
136.799 1.147.015 1.283.814 8.758 1.292.572
Dönem Karı (Zararı)
1.147.015 1.147.015 -13.718 1.133.297
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
136.799 136.799 22.476 159.275
Kar Payları
-609.425 -609.425
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -749.761 5.228.249 -53.431.593 1.147.015 83.643.085 805.860 84.448.945
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -1.245.909 5.228.249 -53.431.593 24.101.349 106.101.271 1.662.752 107.764.023
Transferler
24.101.349 -24.101.349
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
307.543 313.343 461.684 775.027
Dönem Karı (Zararı)
307.543 307.543 436.417 743.960
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.800 5.800 25.267 31.067
Kar Payları
-730.665 -730.665
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 1.240.109 5.228.249 -29.330.244 307.543 106.414.614 1.393.771 107.808.385


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.195.429 -223.404
Dönem Karı (Zararı)
743.960 1.133.297
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
211.903 674.850
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 262.692 32.004
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 318.244 439.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
146.283 303.142
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.298
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
171.961 133.991
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5 -345.119 -76.301
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-345.119 -76.301
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -23.914 143.377
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 136.339
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.245.736 -1.659.093
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 388.904 -1.722.840
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.299.266 -3.314.296
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.266.619 72.468
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.983 2.944.246
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.539.053 -150.968
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 394.175 -24.750
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 537.047
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.289.873 149.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -276.065
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 94.444 -96.393
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-177.278 -2.084
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -177.278 -2.084
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
293.939 -195.707
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-142.500 0
Ödenen Temettüler
19 0 -273.849
Alınan Faiz
436.439 78.142
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -1.078.768 -421.195
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.078.768 -421.195
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.544.377 13.572.694
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.465.609 13.151.499


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.476.563 17.545.438
Finansal Yatırımlar
5 15.586.822 15.975.726
Ticari Alacaklar
7.646.449 4.288.475
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,20 60.786 2.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.585.663 4.285.949
Diğer Alacaklar
2.456.956 730.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.456.956 730.175
Stoklar
9 2.602 619
Peşin Ödenmiş Giderler
597.479 1.082.229
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 790.174 579.328
Diğer Dönen Varlıklar
858.634 873.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
858.634 873.615
ARA TOPLAM
44.415.679 41.075.605
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.415.679 41.075.605
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 238.455 297.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 238.455 297.163
Diğer Alacaklar
8 298.674 274.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 298.674 274.085
Stoklar
9 1.504.794 1.504.794
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 74.875.827 74.875.827
Maddi Duran Varlıklar
12 1.884.613 1.953.541
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 2.220.305 2.345.983
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 273.975 164.782
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 523.153 499.241
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
81.819.796 81.915.416
TOPLAM VARLIKLAR
126.235.475 122.991.021
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 520.020 225.207
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 519.748 225.207
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 519.748 225.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
272
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
272
Ticari Borçlar
6.399.645 4.860.592
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,20 17.200 594
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.382.445 4.859.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.524.267 1.237.616
Diğer Borçlar
8 827.636 332.163
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 730.665
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 96.971 332.163
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
671.299 327.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
671.299 327.576
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 305.290
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.626.259 2.495.535
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.626.259 2.495.535
ARA TOPLAM
12.874.416 9.478.689
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.874.416 9.478.689
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.929.284 2.265.112
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.929.284 2.265.112
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.929.284 2.265.112
Diğer Borçlar
8 281.499 284.868
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 281.499 284.868
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.341.891 3.198.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.183.654 2.081.329
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.158.237 1.117.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.552.674 5.748.309
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.427.090 15.226.998
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
106.414.614 106.101.271
Ödenmiş Sermaye
17 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 91.449.175 91.449.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.240.109 -1.245.909
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.240.109 -1.245.909
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.240.109 -1.245.909
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-29.330.244 -53.431.593
Net Dönem Karı veya Zararı
307.543 24.101.349
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.393.771 1.662.752
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
107.808.385 107.764.023
TOPLAM KAYNAKLAR
126.235.475 122.991.021


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 24.058.630 16.315.983
Satışların Maliyeti
18 -19.617.086 -13.005.896
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.441.544 3.310.087
BRÜT KAR (ZARAR)
4.441.544 3.310.087
Genel Yönetim Giderleri
-5.018.959 -2.921.498
Pazarlama Giderleri
-22.354 -189.306
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
182.416 88.357
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-493.433 -796.400
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-910.786 -508.760
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
270.722 719.133
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-640.064 210.373
Finansman Gelirleri
1.790.261 1.085.518
Finansman Giderleri
-137.752 -19.217
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.012.445 1.276.674
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-268.485 -143.377
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-305.290 -148.229
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36.805 4.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
743.960 1.133.297
DÖNEM KARI (ZARARI)
743.960 1.133.297
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
436.417 -13.718
Ana Ortaklık Payları
307.543 1.147.015
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına kazanç 0,01860000 0,02870000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
31.067 159.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
43.958 170.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.891 -11.468
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-12.891 -11.468
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.067 159.275
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
775.027 1.292.572
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
461.684 8.759
Ana Ortaklık Payları
313.343 1.283.813http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028706


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.418 Değişim: 0,00% Hacim : 34.355 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.424
Açılış: 2.387
16,3443 Değişim: -0,12%
Düşük 16,3099 26.05.2022 Yüksek 16,3780
Açılış: 16,3646
17,5313 Değişim: 0,35%
Düşük 17,4514 26.05.2022 Yüksek 17,5722
Açılış: 17,4695
972,66 Değişim: -0,22%
Düşük 970,85 26.05.2022 Yüksek 975,66
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.