" />

KAP ***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2021 - 18:54
KAP ***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -913.774 5.228.249 -58.850.302 3.878.313 80.791.661 1.141.461 81.933.122
Transferler
3.878.313 -3.878.313
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
116.844 -386.111 -269.267 653.416 384.149
Dönem Karı (Zararı)
-386.111 -386.111 630.136 244.025
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
116.844 116.844 23.280 140.124
Kar Payları
-365.132 -365.132
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -796.930 5.228.249 -54.971.989 -386.111 80.522.394 1.429.745 81.952.139
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -886.560 5.228.249 -54.971.989 1.540.396 82.359.271 1.406.527 83.765.798
Transferler
1.540.396 -1.540.396
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-261.857 5.468.117 5.206.260 728.895 5.935.155
Dönem Karı (Zararı)
5.468.117 5.468.117 877.894 6.346.011
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-261.857 -261.857 -148.999 -410.856
Kar Payları
-609.425 -609.425
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -1.148.417 5.228.249 -53.431.593 5.468.117 87.565.531 1.525.997 89.091.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.864.579 -2.150.607
Dönem Karı (Zararı)
6.346.011 244.025
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.465.974 595.591
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 182.661 96.013
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
147.661 1.309.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-175.216 380.519
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 224 154.162
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
322.653 775.163
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -1.020.591 -480.244
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.020.591 -480.244
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 634.710 452.017
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -4.321.740 -730.774
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.321.740 -137.160
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -593.614
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
18 -88.675 -51.265
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.752.812 -885.913
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 4.215.802 -1.128.898
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.692.583 249.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.692.583 249.560
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-655.889 -76.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-655.889 -76.744
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.872.619 -181.643
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
572.940 -438.504
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
572.940 -438.504
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-164.252 54.491
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-164.252 54.491
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
604.175 635.825
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.632.849 -46.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-933.773 -259.075
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-471.408 -482.146
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.363.089 -1.363.089
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.875.418 3.204.923
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 5.509.027 137.830
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -84.445 -71.521
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.138.614
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.300.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
387.411 450.913
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-95.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-95.000
Ödenen Temettüler
-609.425 -91.283
Alınan Faiz
1.091.836 542.196
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.376.572 1.505.229
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.376.572 1.505.229
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.572.694 10.610.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.949.266 12.115.354


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.950.264 13.580.293
Finansal Yatırımlar
5 9.696.574 13.912.376
Ticari Alacaklar
7,20 5.763.376 3.828.709
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,20 1.152 56.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.762.224 3.772.285
Diğer Alacaklar
8 747.768 166.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 747.768 166.160
Stoklar
9 4.267 2.956.583
Peşin Ödenmiş Giderler
613.390 610.103
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
613.390 610.103
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 656.893 804.233
Diğer Dönen Varlıklar
13 796.250 638.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 796.250 638.522
ARA TOPLAM
33.228.782 36.496.979
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.228.782 36.496.979
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 353.812 507.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 353.812 507.446
Diğer Alacaklar
8 274.086 360.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 274.086 360.820
Stoklar
9 1.504.794 1.425.097
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 66.111.924 56.811.924
Maddi Duran Varlıklar
11 2.567.224 1.414.466
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 8.695 15.265
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 433.638 368.243
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
71.254.173 60.903.261
TOPLAM VARLIKLAR
104.482.955 97.400.240
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
548.080
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
548.080
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 548.080
Ticari Borçlar
3.982.893 3.409.953
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,20 4.232 577.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.978.661 2.832.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.181.928 1.094.671
Diğer Borçlar
243.115 489.818
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,20 273.849
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
243.115 215.969
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
954.870 350.695
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.493.984 2.568.802
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.493.984 2.568.802
ARA TOPLAM
9.404.870 7.913.939
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.404.870 7.913.939
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.853.254
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.853.254
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.853.254
Diğer Borçlar
8 369.893 369.361
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 369.893 369.361
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.763.410 5.351.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.610.415 2.232.528
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
2.152.995 3.118.614
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.986.557 5.720.503
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.391.427 13.634.442
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
87.565.531 82.359.271
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
91.449.175 91.449.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.148.417 -886.560
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.148.417 -886.560
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.148.417 -886.560
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-53.431.593 -54.971.989
Net Dönem Karı veya Zararı
5.468.117 1.540.396
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.525.997 1.406.527
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
89.091.528 83.765.798
TOPLAM KAYNAKLAR
104.482.955 97.400.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
43.957.635 37.203.659 14.831.901 12.303.375
Satışların Maliyeti
-34.841.196 -28.996.098 -12.092.988 -9.250.687
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.116.439 8.207.561 2.738.913 3.052.688
BRÜT KAR (ZARAR)
9.116.439 8.207.561 2.738.913 3.052.688
Genel Yönetim Giderleri
-7.514.458 -7.775.395 -3.206.835 -2.424.435
Pazarlama Giderleri
-564.260 -823.893 -151.578 -354.394
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 4.509.709 688.035 4.412.661 -35.678
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.538.920 -2.215.435 -366.265 -739.943
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.008.510 -1.919.127 3.426.896 -501.762
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.449.728 1.123.153 424.350 346.543
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.458.238 -795.974 3.851.246 -155.219
Finansman Gelirleri
19 3.297.163 1.526.544 954.300 1.000.094
Finansman Giderleri
19 -774.680 -34.528 -397.576 -1.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.980.721 696.042 4.407.970 843.424
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-634.710 -452.017 -238.330 -219.822
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -624.085 -505.564 -259.679 -214.893
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -10.625 53.547 21.349 -4.929
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.346.011 244.025 4.169.640 623.602
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.346.011 244.025 4.169.640 623.602
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
877.894 630.136 393.313 286.026
Ana Ortaklık Payları
5.468.117 -386.111 3.776.327 337.576
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar(Zarar) 0,13670000 0,10800000 0,00970000 0,00840000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-410.856 140.125 810.842 99.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-486.876 152.002 1.022.347 117.352
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
76.020 -11.877 -211.505 -17.768
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
76.020 -11.877 -211.505 -17.768
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-410.856 140.125 810.842 99.584
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.935.155 384.150 4.980.482 723.186
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
728.895 653.416 807.863 320.853
Ana Ortaklık Payları
5.206.260 -269.266 4.172.619
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0383 Değişim: 0,00%
Düşük 32,9524 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,0258 Değişim: 0,11%
Düşük 35,9238 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.561,45 Değişim: 0,00%
Düşük 2.553,20 15.07.2024 Yüksek 2.569,99
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.