" />

KAP ***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 - 18:18
KAP ***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -913.774 5.228.249 -58.850.302 3.878.313 80.791.661 1.141.461 81.933.122
Transferler
3.878.313 -3.878.313
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
52.088 -723.687 -671.599 332.563 -339.036
Dönem Karı (Zararı)
-723.687 -723.687 344.110 -379.577
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
52.088 52.088 -11.547 40.541
Kar Payları
-365.132 -365.132
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -861.686 5.228.249 -54.971.989 -723.687 80.120.062 1.108.892 81.228.954
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -886.560 5.228.249 -54.971.989 1.540.396 82.359.271 1.406.527 83.765.798
Transferler
1.540.396 -1.540.396
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-658.148 1.691.790 1.033.642 -78.969 954.673
Dönem Karı (Zararı)
1.691.790 1.691.790 484.581 2.176.371
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-658.148 -658.148 -563.550 -1.221.698
Kar Payları
-609.425 -609.425
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -1.544.708 5.228.249 -53.431.593 1.691.790 83.392.913 718.133 84.111.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.325.643 -881.416
Dönem Karı (Zararı)
2.176.371 -379.577
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-111.067 -42.595
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 42.110 62.686
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
71.810 946.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-253.141 390.012
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.298 27.260
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
322.653 529.561
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -604.360 -447.190
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -604.360 -447.190
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 396.380 232.195
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -35.268 -730.774
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -35.268 -137.160
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -593.614
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
18 18.261 -106.345
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.832.814 1.372.587
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 409.431 -423.824
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.268.733 187.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.268.733 187.384
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
156.837 225.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
156.837 225.697
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 2.876.888 -142.382
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 137.254 450.724
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
137.254 450.724
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-269.885 380.480
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-269.885 380.480
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
791.022 694.508
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.898.118 950.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-933.773 -159.477
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-275.613 -309.265
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.363.089 -1.363.089
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
922 3.221.531
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 11.932 137.830
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -11.010 -54.913
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.138.614
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
596.287 508.436
Alınan Faiz
596.287 508.436
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.922.852 2.848.551
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.922.852 2.848.551
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.572.694 10.610.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.495.546 13.458.676


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.505.876 13.580.293
Finansal Yatırımlar
5 13.502.945 13.912.376
Ticari Alacaklar
6.120.037 3.828.709
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,20 247.686 56.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.872.351 3.772.285
Diğer Alacaklar
8 778.613 166.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 778.613 166.160
Stoklar
9 2.956.583
Peşin Ödenmiş Giderler
500.132 610.103
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 720.778 804.233
Diğer Dönen Varlıklar
13 65.934 638.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 65.934 638.522
ARA TOPLAM
37.194.315 36.496.979
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.194.315 36.496.979
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 464.292 507.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 464.292 507.446
Diğer Alacaklar
8 274.086 360.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 274.086 360.820
Stoklar
9 1.504.794 1.425.097
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 56.811.924 56.811.924
Maddi Duran Varlıklar
11 1.410.607 1.414.466
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 11.361 15.265
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 623.793 368.243
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
61.100.857 60.903.261
TOPLAM VARLIKLAR
98.295.172 97.400.240
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7,20 3.547.207 3.409.953
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,20 101.629 577.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.445.578 2.832.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.057.778 1.094.671
Diğer Borçlar
8 866.247 489.818
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 609.425 273.849
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 256.822 215.969
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.141.717 350.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.141.717 350.695
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.292.505 2.568.802
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.292.505 2.568.802
ARA TOPLAM
7.905.454 7.913.939
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.905.454 7.913.939
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 369.362 369.361
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 369.362 369.361
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.909.310 5.351.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.554.835 2.232.528
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.354.475 3.118.614
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.278.672 5.720.503
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.184.126 13.634.442
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
83.392.913 82.359.271
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
91.449.175 91.449.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.544.708 -886.560
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.544.708 -886.560
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.544.708 -886.560
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-53.431.593 -54.971.989
Net Dönem Karı veya Zararı
1.691.790 1.540.396
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
718.133 1.406.527
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
84.111.046 83.765.798
TOPLAM KAYNAKLAR
98.295.172 97.400.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29.125.734 24.900.284 12.809.751 11.414.439
Satışların Maliyeti
-22.748.208 -19.745.411 -9.742.312 -9.161.850
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.377.526 5.154.873 3.067.439 2.252.589
BRÜT KAR (ZARAR)
6.377.526 5.154.873 3.067.439 2.252.589
Genel Yönetim Giderleri
-4.307.623 -5.350.960 -1.386.125 -2.519.450
Pazarlama Giderleri
-412.682 -469.499 -223.376 -195.411
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 97.048 723.713 11.181 651.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.172.655 -1.475.492 -1.378.745 -628.652
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-418.386 -1.417.365 90.374 -439.545
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.025.378 776.610 306.245 337.078
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
606.992 -640.755 396.619 -102.467
Finansman Gelirleri
19 2.342.863 526.450 1.257.345 294.841
Finansman Giderleri
19 -377.104 -33.077 -357.887 -32.733
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.572.751 -147.382 1.296.077 159.641
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -396.380 -232.195 -253.003 -114.986
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -364.406 -290.671 -216.177 -124.722
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -31.974 58.476 -36.826 9.736
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.176.371 -379.577 1.043.074 44.655
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.176.371 -379.577 1.043.074 44.655
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
484.581 344.110 498.299 245.268
Ana Ortaklık Payları
1.691.790 -723.687 544.775 -200.613
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetler Pay Başına Kazanç(Zarar) 0,04230000 -0,01810000 0,01360000 -0,00500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.221.698 40.541 -1.380.973 -104.297
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.509.223 34.650 -1.679.966 -117.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
287.525 5.891 298.993 12.949
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
287.525 5.891 298.993 12.949
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.221.698 40.541 -1.380.973 -104.297
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
954.673 -339.036 -337.899 -59.642
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-78.969 332.563 -87.727 219.888
Ana Ortaklık Payları
1.033.642 -671.599 -250.172 -279.530http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959068


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.