KAP ***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2023 - 01:24
KAP ***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***KGY*** KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000 -270 2.543 5.273 5.273
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
123 2.420 -2.543
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.508 8.508 8.508
Sermaye Arttırımı
1.000 -1.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
21 21 21
Dönem Sonu Bakiyeler
13 4.000 123 1.171 8.508 13.802 13.802
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000 34 123 1.171 8.986 14.314 14.314
Transferler
445 8.541 -8.986
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.911 -2.911 -2.911
Sermaye Arttırımı
16.000 -9.464 6.536 6.536
Dönem Sonu Bakiyeler
13 20.000 34 568 248 -2.911 17.939 17.939


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.592 8.005
Dönem Karı (Zararı)
-2.911 8.508
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.453 4.232
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
772 372
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.400 169
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-209 122
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-510 3.569
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.134 -1.794
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -4.393 21
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 249 118
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 8
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71 6
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.197 1.781
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-258 -3.714
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.592 10.946
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.941
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9 -241
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9 -241
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -9 -162
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -79
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.681 -430
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 6.536
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5 -7
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-5 -7
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-850 -423
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.080 7.334
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.080 7.334
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.423 6.619
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.503 13.953


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.842 15.423
Ticari Alacaklar
5 4.409 16
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 4.409 16
Diğer Alacaklar
12 83
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 12 83
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.036 777
ARA TOPLAM
24.299 16.299
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.299 16.299
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 120 149
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 745 1.185
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 73 77
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 1.151 339
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.089 1.750
TOPLAM VARLIKLAR
26.388 18.049
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 6
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
540 693
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
540 693
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 540 693
Ticari Borçlar
5 435 186
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 8
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.197
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 1.250 948
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.455 1.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.455 1.295
ARA TOPLAM
7.896 3.136
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.896 3.136
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
293 579
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
293 579
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 293 579
Uzun Vadeli Karşılıklar
260 20
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 260 20
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
553 599
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.449 3.735
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.939 14.314
Ödenmiş Sermaye
13 20.000 4.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 34
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 34
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 34
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 568 123
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 248 1.171
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.911 8.986
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.939 14.314
TOPLAM KAYNAKLAR
26.388 18.049


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 20.618 19.816 7.936 7.483
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.618 19.816 7.936 7.483
BRÜT KAR (ZARAR)
20.618 19.816 7.936 7.483
Genel Yönetim Giderleri
16 -27.494 -9.871 -9.726 -5.059
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 71 477 55
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -40 -86 -13 -1
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.845 10.336 -1.748 2.423
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 3.251 1.155 1.997 551
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.594 11.491 249 2.974
Finansman Giderleri
18 -130 -122 -37 -59
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.724 11.369 212 2.915
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
813 -2.861 532 -749
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.941 -970
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 813 80 221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.911 8.508 744 2.166
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.911 8.508 744 2.166
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.911 8.508 744 2.166
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.911 8.508 744 2.166
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.911 8.508 744 2.166http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210164


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7717 Değişim: 0,01%
Düşük 32,7106 17.06.2024 Yüksek 32,8219
Açılış: 32,7682
35,0862 Değişim: -0,01%
Düşük 35,0129 17.06.2024 Yüksek 35,1309
Açılış: 35,0901
2.452,56 Değişim: -0,22%
Düşük 2.445,28 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.