KAP ***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

15.09.2021 - 18:26
KAP ***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
45.000 0 0 1.844 0 0 0 -370 0 0 0 -9.340 105.927 0 59.349 0 202.410
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
45.000 0 0 1.844 0 0 0 -370 0 0 0 -9.340 105.927 0 59.349 0 202.410
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 8.716 0 8.813
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.349 0 -59.349 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.349 0 -59.349 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000 0 0 1.844 0 0 0 -370 0 0 0 -9.243 165.276 0 8.716 0 211.223
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
45.000 0 0 1.844 0 0 0 -310 0 0 0 -1.577 165.276 0 31.906 0 242.139
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
45.000 0 0 1.844 0 0 0 -310 0 0 0 -1.577 165.276 0 31.906 0 242.139
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.577 0 0 46.282 0 47.859
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.906 0 -31.906 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.906 0 -31.906 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000 0 0 1.844 0 0 0 -310 0 0 0 0 197.182 0 46.282 0 289.998


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15 336.035 192.840 186.479 92.126
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
15 336.035 192.840 186.479 92.126
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
310.758 175.603 172.345 83.530
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
25.277 17.237 14.134 8.596
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-257.399 -164.179 -143.816 -85.619
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-217.893 -141.682 -120.102 -73.708
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-290 -304 -145 -165
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-26.698 -12.126 -16.336 -5.184
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-12.518 -10.067 -7.233 -6.562
BRÜT KAR (ZARAR)
78.636 28.661 42.663 6.507
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -19.063 -14.509 -11.533 -6.304
Personel Giderleri
-8.844 -6.641 -4.442 -2.708
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
0 -160 0 -118
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-10.219 -7.708 -7.091 -3.478
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
59.573 14.152 31.130 203
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
17 29.638 11.773 11.370 6.045
Bankalardan Alınan Faizler
15.885 4.510 9.258 3.579
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
6.929 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
1.971 200 3 0
Diğer
4.853 7.063 2.109 2.466
KARŞILIK GİDERLERİ
16 -19.180 -9.422 -7.142 -3.815
Özel Karşılıklar
5 -8.086 -8.501 -4.063 -3.485
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
5 -10.907 -712 -3.022 -496
Diğer
16 -187 -209 -57 166
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -8.953 -4.442 -665 -2.523
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-2.669 -4.441 -665 -2.523
Kambiyo İşlemleri Zararı
-6.284 -1 0 0
Diğer
0 0 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
61.078 12.061 34.693 -90
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
61.078 12.061 34.693 -90
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
18 -14.796 -3.345 -7.991 58
Cari Vergi Karşılığı
-17.925 -5.498 -11.377 -1.976
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.129 2.153 3.386 2.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
46.282 8.716 26.702 -32
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
22 46.282 8.716 26.702 -32
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
46.282 8.716 26.702 -32
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
49.402 167.166
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
326.643 181.794
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-244.881 -8.344
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
15 25.277 17.237
Elde Edilen Diğer Kazançlar
6.824 2.823
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 4.407 4.494
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-8.840 -6.641
Ödenen Vergiler
-23.986 -3.740
Diğer
-36.042 -20.457
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-111.255 -106.173
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-1.069.696 50.078
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.133 8.312
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-77 390
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
871.237 -138.720
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
86.148 -26.233
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-61.853 60.993
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
0 -666
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklan 0 -666
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
240.632 135.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-205.000 -105.878
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
35.632 29.122
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-26.221 89.449
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
213.849 34.413
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 187.628 123.862


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
46.282 8.716 26.702 -32
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.577 97 613 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.577 97 613 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
1.971 125 766 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-394 -28 -153 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.859 8.813 27.315 -32


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 187.717 187.717 213.849 213.849
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 3.999.550 3.999.550 2.951.101 2.951.101
Faktoring Alacakları
0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0
Finansman Kredileri
3.988.295 3.988.295 2.931.092 2.931.092
Tüketici Kredileri
2.056.731 2.056.731 1.507.216 1.507.216
Kredi Kartları
0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
1.931.564 1.931.564 1.423.876 1.423.876
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
5 69.333 69.333 74.408 74.408
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -58.078 -58.078 -54.399 -54.399
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 2.585 2.585 2.703 2.703
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 1.754 1.754 1.950 1.950
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
7.212 7.212 10.804 10.804
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
3.734 3.734 999 999
DİĞER AKTİFLER
9 34.969 34.969 25.810 25.810
ARA TOPLAM
4.237.521 4.237.521 3.207.216 3.207.216
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
8 636 636 1.003 1.003
Satış Amaçlı
636 636 1.003 1.003
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
4.238.157 4.238.157 3.208.219 3.208.219
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
4 3.365.078 3.365.078 2.508.379 2.508.379
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
2.752 2.752 2.829 2.829
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 336.746 336.746 286.576 286.576
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
11 0 0 1.971 1.971
KARŞILIKLAR
12 49.346 49.346 35.188 35.188
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.686 1.686 1.503 1.503
Genel Karşılıklar
5 40.964 40.964 30.057 30.057
Diğer Karşılıklar
6.696 6.696 3.628 3.628
CARİ VERGİ BORCU
18 17.925 17.925 16.844 16.844
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
18 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
13 176.312 176.312 114.293 114.293
ARA TOPLAM
3.948.159 3.948.159 2.966.080 2.966.080
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
289.998 289.998 242.139 242.139
Ödenmiş Sermaye
14 45.000 45.000 45.000 45.000
Sermaye Yedekleri
1.844 1.844 1.844 1.844
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.844 1.844 1.844 1.844
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-310 -310 -310 -310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 -1.577 -1.577
Kar Yedekleri
197.182 197.182 165.276 165.276
Yasal Yedekler
31.801 31.801 31.801 31.801
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
165.381 165.381 133.475 133.475
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0
Kar veya Zarar
46.282 46.282 31.906 31.906
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
46.282 46.282 31.906 31.906
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.238.157 4.238.157 3.208.219 3.208.219


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
5 4.897.459 0 4.897.459 3.562.738 0 3.562.738
VERİLEN TEMİNATLAR
10 539 0 539 279 0 279
TAAHHÜTLER
10 98.066 0 98.066 80.135 0 80.135
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
98.066 0 98.066 80.135 0 80.135
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
98.066 0 98.066 80.135 0 80.135
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 90.000 0 90.000
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 90.000 0 90.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 90.000 0 90.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
10 100 0 100 120 0 120
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.996.164 0 4.996.164 3.733.272 0 3.733.272http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963996


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.062 Değişim: 0,00% Hacim : 131.770 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.062 28.02.2024 Yüksek 9.237
Açılış: 9.185
31,2262 Değişim: 0,08%
Düşük 31,1201 29.02.2024 Yüksek 31,2691
Açılış: 31,2017
33,9438 Değişim: 0,27%
Düşük 33,7735 29.02.2024 Yüksek 34,0964
Açılış: 33,8529
2.043,35 Değişim: 0,14%
Düşük 2.035,77 29.02.2024 Yüksek 2.046,24
Açılış: 2.040,58
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.