KAP ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 22:27
KAP ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19.750.000 31.066.576 -515.833 3.223.068 77.367.356 30.489.433 161.380.600 67.440.724 228.821.324
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
19.750.000 31.066.576 -515.833 3.223.068 77.367.356 30.489.433 161.380.600 67.440.724 228.821.324
Transferler
0 0 0 1.680.249 28.809.184 -30.489.433 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
979.243 -5.651.860 -4.672.617 3.011.357 -1.661.260
Dönem Karı (Zararı)
-5.651.860 -5.651.860 2.589.285 -3.062.575
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
979.243 979.243 422.072 1.401.315
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2 2 -3 -1
Dönem Sonu Bakiyeler
19.750.000 31.066.576 463.412 4.903.317 106.176.540 -5.651.860 156.707.985 70.452.078 227.160.063
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19.750.000 30.050.545 -720.130 46.707.250 64.407.316 7.394.680 167.589.661 12.329.657 179.919.318
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
19.750.000 30.050.545 -720.130 46.707.250 64.407.316 7.394.680 167.589.661 12.329.657 179.919.318
Transferler
2.034.250 5.360.430 -7.394.680 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
665.626 23.748.738 24.414.364 1.852.092 26.266.456
Dönem Karı (Zararı)
23.748.738 23.748.738 1.823.392 25.572.130
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
665.626 665.626 28.700 694.326
Sermaye Arttırımı
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.159.250 -2.159.250 0 -2.159.250
Dönem Sonu Bakiyeler
19.750.000 -2.159.250 30.050.545 -54.504 48.741.500 69.767.746 23.748.738 189.844.775 14.181.749 204.026.524


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.956.678 -119.440
Dönem Karı (Zararı)
25.572.130 -3.062.575
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25.572.130 -3.062.575
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-14.398.579 4.028.951
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 3.083.066 5.833.649
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.880.715
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.322.756
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -442.041
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.286.638 1.042.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.286.638 1.042.505
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
38-39 -747.885 -640.169
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
38 -870.431 -1.624.167
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39 122.546 983.998
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17 -22.743.544 -1.401.315
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -22.743.544 -1.401.315
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.418.738 -2.500.678
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.695.592 -185.756
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.216.873 -1.085.816
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
354.629 13.475.912
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 58.120.260 8.519.977
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-7 -1.324.946 51.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 59.445.206 8.468.711
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.987 -18.287
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.987 -17.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -602
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
8 -17.919.955 -12.016.206
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
8 -17.919.955 -12.016.206
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-322.208 269.873
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.227.822 794.225
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 -33.154.951 -8.905.726
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3-7 1.595.418 137
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -34.750.369 -8.905.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 356.922 1.027.550
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
8 -6.260.883 -3.948.277
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
8 -6.260.883 -3.948.277
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.435.853 -1.246.120
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.680 77.428
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.437.533 -1.323.548
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-125.313 38.788
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-229.679 -148.305
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.830.651 1.070.780
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-109.230 -2.394
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.721.421 1.073.174
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.956.678 -119.440
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.882.708 -11.648.247
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 17.896
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 17.896
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -5.882.708 -11.666.143
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -3.108.522 -1.721.348
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.774.186 -9.944.795
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.754.734 794.698
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.159.250 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.159.250 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 32.337 1.706.804
Kredilerden Nakit Girişleri
6 32.337 1.612.630
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 94.174
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -717.297 -1.172.908
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -717.297 -1.172.908
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-979.378 -1.015.780
Ödenen Faiz
19 -122.546 -983.998
Alınan Faiz
18 841.808 1.624.167
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-650.408 636.413
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.680.764 -10.972.989
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.680.764 -10.972.989
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.001.141 28.066.969
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.320.377 17.093.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 19.320.377 23.001.141
Finansal Yatırımlar
5 2.682.069 3.036.848
Ticari Alacaklar
3-7 37.783.538 96.857.100
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 0 185.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 37.783.538 96.671.131
Diğer Alacaklar
1.117.509 1.120.496
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.299 8.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.112.210 1.112.210
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
8 24.304.931 6.384.976
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
8 24.304.931 6.384.976
Stoklar
353.922 31.714
Peşin Ödenmiş Giderler
17.709.312 17.611.003
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
110.788 230.345
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.598.524 17.380.658
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.055 0
Diğer Dönen Varlıklar
101.966 791
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
101.966 791
ARA TOPLAM
103.381.679 148.044.069
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
103.381.679 148.044.069
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
80.734.263 57.975.000
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
864.443 864.443
Diğer Alacaklar
5.572 5.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.572 5.572
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 8.472.446 6.051.738
Taşıtlar
1.640.359 1.696.368
Mobilya ve Demirbaşlar
5.093.259 4.212.282
Özel Maliyetler
1.738.828 143.088
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 7.373.245 1.393.578
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 67.808.573 66.612.414
Şerefiye
38.839.427 38.839.427
Markalar
513.889 525.639
Lisanslar
0 0
Bilgisayar Yazılımları
80.116 91.560
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
28.375.141 27.155.788
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
11.044.293 12.418.249
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.044.293 12.418.249
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.867.851 6.960.931
Diğer Duran Varlıklar
1.460 1.460
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.460 1.460
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
179.172.146 152.283.385
TOPLAM VARLIKLAR
282.553.825 300.327.454
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 61.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 61.356
Banka Kredileri
0 61.356
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 6.210.484 5.356.840
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
203.294 207.149
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
203.294 207.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.007.190 5.149.691
Banka Kredileri
2.909.442 3.837.761
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.097.748 1.311.930
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 91.906 83.391
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
91.906 83.391
Ticari Borçlar
3-7 11.807.693 46.473.559
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.807.693 46.473.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 3.980.034 3.623.112
Diğer Borçlar
2.570.257 8.006.110
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
92.062 90.382
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.478.195 7.915.728
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 17.452.203 20.028.854
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
17.452.203 20.028.854
Devlet Teşvik ve Yardımları
531.776 531.776
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.264.667 1.264.668
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.264.667 1.264.668
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.472.821 376.398
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.703.646 6.008.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.716.475 2.593.717
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
987.171 3.415.044
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.938.834 6.660.255
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.938.834 6.660.255
ARA TOPLAM
55.024.321 98.475.080
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.024.321 98.475.080
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 6.667.102 2.004.376
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
211.906 262.250
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
211.906 262.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.455.196 1.742.126
Banka Kredileri
1.592.745 1.288.030
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.862.451 454.096
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 7.950.561 11.596.130
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7.950.561 11.596.130
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
433.647 558.960
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.002.391 2.318.557
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.002.391 2.318.557
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.449.279 5.455.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.449.279 5.455.034
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.502.980 21.933.057
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
78.527.301 120.408.137
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
189.844.775 167.589.660
Ödenmiş Sermaye
13 19.750.000 19.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
13 -2.159.250 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 30.050.545 30.050.545
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-54.504 -720.130
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -54.504 -720.130
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-54.504 -720.130
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 48.741.500 46.707.250
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
42.337.521 42.337.521
Yasal Yedekler
4.244.729 4.369.729
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
2.159.250 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 69.767.746 64.407.315
Net Dönem Karı veya Zararı
23.748.738 7.394.680
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.181.749 12.329.657
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
204.026.524 179.919.317
TOPLAM KAYNAKLAR
282.553.825 300.327.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 71.692.113 54.549.348
Satışların Maliyeti
14 -54.468.364 -38.713.154
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.223.749 15.836.194
BRÜT KAR (ZARAR)
17.223.749 15.836.194
Genel Yönetim Giderleri
-7.110.417 -4.686.642
Pazarlama Giderleri
-3.356.338 -46.761
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.725.462 -5.447.972
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.888.435 2.398.300
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.410.120 -878.839
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.509.847 7.174.280
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 22.759.113 3.389
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -15.569 -13.381.091
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.253.391 -6.203.422
Finansman Gelirleri
18 2.389.663 1.624.167
Finansman Giderleri
19 -612.295 -983.998
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.030.759 -5.563.253
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.458.629 2.500.678
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.514.726 -962.741
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.943.903 3.463.419
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.572.130 -3.062.575
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.572.130 -3.062.575
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.823.392 2.589.285
Ana Ortaklık Payları
23.748.738 -5.651.860
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 21 1,20000000 -0,29000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
694.326 1.401.315
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 694.326 1.401.315
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
694.326 1.401.315
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.266.456 -1.661.260
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.852.091 3.011.357
Ana Ortaklık Payları
24.414.365 -4.672.617http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028113


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5837 Değişim: -0,64%
Düşük 32,5691 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
34,9884 Değişim: -0,72%
Düşük 34,9188 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.438,54 Değişim: -0,27%
Düşük 2.421,05 18.06.2024 Yüksek 2.454,39
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.