KAP ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 - 19:03
KAP ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 19.750.000 35.421.880 -416.870 2.445.527 15.546.825 17.194.535 89.941.897 41.439.032 131.380.929
Transferler
0 0 0 490.270 16.704.265 -17.194.535 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 447.184 0 22.364 4.863.131 5.332.679 1.754.976 7.087.655
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 4.863.131 4.863.131 1.496.844 6.359.975
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 447.184 0 22.364 0 469.548 258.132 727.680
Kar Payları
0 0 0 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 -4.842.255 0 0 51.418.563 0 46.576.308 18.918.467 65.494.775
Dönem Sonu Bakiyeler
12 19.750.000 30.579.625 30.314 2.935.797 82.692.017 4.863.131 140.850.884 62.112.475 202.963.359
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 19.750.000 31.066.576 -515.833 3.223.068 77.367.356 30.489.433 161.380.600 67.440.724 228.821.324
Transferler
0 0 0 43.473.508 -12.984.075 -30.489.433 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 1.111.560 0 0 -8.970.710 -7.859.150 3.613.188 -4.245.962
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 -8.970.810 -8.970.710 3.423.166 -5.547.544
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 1.111.560 0 0 0 1.111.560 190.022 1.301.582
Kar Payları
0 0 0 0 -996.712 0 -996.712 0 -996.712
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 1 0 0 0 1 -2 -1
Dönem Sonu Bakiyeler
12 19.750.000 31.066.576 595.728 46.696.576 63.386.569 -8.970.710 152.524.739 71.053.910 223.578.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.327.871 6.512.595
Dönem Karı (Zararı)
-5.547.544 6.359.975
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.547.544 6.359.975
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.768.838 10.194.134
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 11.676.206 8.197.528
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 1.502.240 1.167.679
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.922.781 1.589.591
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
573.747 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-994.288 -421.912
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.682.224 754.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.682.224 754.793
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 82.812 -1.168.529
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -2.262.083 -2.585.743
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 2.344.895 1.417.214
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19 -1.301.582 -727.680
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
19 -1.301.582 -727.680
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.624.577 2.120.327
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-248.485 89.149
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -239.133
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -239.133
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.103.289 -9.041.514
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
28.686.728 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 8.202.302 1.370.375
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 67.422 3.173.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-7 8.134.880 -1.803.324
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
394.830 -186.725
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
387.440 -121.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.390 -65.251
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
8 -22.990.359 -12.340.204
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
8 -22.990.359 -12.340.204
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-96.260 -5.067.633
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.976.573 -811.096
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 -11.008.637 10.280.442
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 0 188.940
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3-7 -11.008.637 10.091.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.481.137 -855.956
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
8 -6.063.621 -487.898
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
8 -6.063.621 -487.898
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
199.297 -431.363
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
64.428 4.320
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
134.869 -435.683
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
413.492 -376.969
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-296.610 -9.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
204.417 -124.953
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9.925 -300.879
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
194.492 175.926
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.324.583 7.512.595
Ödenen Temettüler
-996.712 -1.000.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.150.053 68.564.985
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 79.916.274
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 25.297 698.249
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 25.297 357.569
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 340.680
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -19.175.350 -12.049.538
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.284.491 -1.212.346
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -17.890.859 -10.837.192
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-466.816 10.808.871
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 4.734.171 13.109.327
Kredilerden Nakit Girişleri
6 4.697.338 13.094.535
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 36.833 14.792
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -3.591.752 -1.755.053
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -3.591.752 -1.703.248
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 0 -51.805
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.586.489 -1.872.504
Ödenen Faiz
-2.344.895 -1.417.214
Alınan Faiz
2.262.083 2.585.743
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
60.066 158.572
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.288.998 85.886.451
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.288.998 85.886.451
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.066.969 27.146.794
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.777.971 113.033.245


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
11.777.971 28.066.969
Finansal Yatırımlar
1.982.529 2.234.257
Ticari Alacaklar
3-7 43.089.701 51.292.003
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 0 67.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 43.089.701 51.224.581
Diğer Alacaklar
205.756 575.147
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
130.669 518.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
75.087 57.038
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
8 35.321.287 12.330.928
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
8 35.321.287 12.330.928
Stoklar
501.771 405.511
Peşin Ödenmiş Giderler
3.681.622 5.286.778
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
352.732 401.583
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.328.890 4.885.195
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.355 33.269
Diğer Dönen Varlıklar
295.969 279.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
295.969 279.980
ARA TOPLAM
96.863.961 100.504.842
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
96.863.961 100.504.842
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
57.626.250 86.061.250
Diğer Alacaklar
24.363 49.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.363 49.802
Maddi Duran Varlıklar
10 5.744.254 5.322.194
Taşıtlar
1.808.386 1.921.614
Mobilya ve Demirbaşlar
3.679.022 3.163.056
Özel Maliyetler
256.846 237.524
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.429.889 3.916.377
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 138.127.980 129.741.210
Şerefiye
64.740.544 64.740.544
Markalar
551.389 576.389
Bilgisayar Yazılımları
10.210 16.994
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
72.710.880 64.406.583
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
114.957 700
Peşin Ödenmiş Giderler
15.988 387.405
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.988 387.405
Ertelenmiş Vergi Varlığı
7.941.678 1.218.365
Diğer Duran Varlıklar
1.460 1.460
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.460 1.460
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
213.911.862 226.698.063
TOPLAM VARLIKLAR
310.775.823 327.202.905
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.883.072 250.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.883.072 250.000
Banka Kredileri
4.883.072 250.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 7.668.243 8.890.388
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
156.108 186.515
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
156.108 186.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 7.512.135 8.703.873
Banka Kredileri
5.498.011 5.891.563
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.014.124 2.812.310
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 36.833 84.835
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
36.833 84.835
Ticari Borçlar
7 7.901.161 18.909.798
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.901.161 18.909.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 5.606.441 4.125.304
Diğer Borçlar
35.059.876 34.860.579
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
593.629 529.201
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
34.466.247 34.331.378
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 4.921.776 10.894.133
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
4.921.776 10.894.133
Devlet Teşvik ve Yardımları
440.879 313.516
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 296.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 296.610
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.390.212 812.155
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.963.362 2.837.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.444.516 1.699.730
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
518.846 1.137.625
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
570.413 375.921
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
570.413 375.921
ARA TOPLAM
72.442.268 82.650.594
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.442.268 82.650.594
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.259.278 8.986.441
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 354.642 469.398
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
354.642 469.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 6.904.636 8.517.043
Banka Kredileri
4.428.977 7.249.760
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.475.659 1.267.283
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 182.540 273.804
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
182.540 273.804
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.028.364 742.235
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.284.724 5.728.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.284.724 5.728.507
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.754.906 15.730.987
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
87.197.174 98.381.581
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
152.524.739 161.380.600
Ödenmiş Sermaye
12 19.750.000 19.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 31.066.576 31.066.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 595.728 -515.833
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
595.728 -515.833
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
595.728 -515.833
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 46.696.576 3.223.068
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
42.337.521 544.262
Yasal Yedekler
4.359.055 2.678.806
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 63.386.569 77.367.356
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -8.970.710 30.489.433
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
71.053.910 67.440.724
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
223.578.649 228.821.324
TOPLAM KAYNAKLAR
310.775.823 327.202.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 113.867.640 73.529.553 59.318.292 39.342.256
Satışların Maliyeti
13 -79.879.515 -53.466.874 -41.166.361 -29.448.993
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.988.125 20.062.679 18.151.931 9.893.263
BRÜT KAR (ZARAR)
33.988.125 20.062.679 18.151.931 9.893.263
Genel Yönetim Giderleri
14 -9.854.582 -8.268.878 -5.167.940 -3.940.007
Pazarlama Giderleri
14 -88.271 -117.084 -41.510 -28.305
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -8.768.634 -5.581.578 -3.320.662 -2.780.599
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 4.178.009 2.197.850 1.779.709 919.328
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.053.811 -1.223.316 -174.972 -692.339
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.400.836 7.069.673 11.226.556 3.371.341
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.538 242.100 4.149 161.457
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -28.497.683 0 -15.116.592 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.089.309 7.311.773 -3.885.887 3.532.798
Finansman Gelirleri
17 2.262.083 2.585.743 637.916 1.268.167
Finansman Giderleri
18 -2.344.895 -1.417.214 -1.360.897 -948.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.172.121 8.480.302 -4.608.868 3.852.844
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.624.577 -2.120.327 2.123.899 -3.023.970
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.422.342 -3.717.455 -1.459.601 -3.606.659
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.046.919 1.597.128 3.583.500 582.689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.547.544 6.359.975 -2.484.969 828.874
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.547.544 6.359.975 -2.484.969 828.874
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.423.166 1.496.844 833.881 545.018
Ana Ortaklık Payları
-8.970.710 4.863.131 -3.318.850 283.856
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç -0,45000000 0,25000000 -0,17000000 0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.301.582 727.680 -99.733 -58.348
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.301.582 727.680 -99.733 -58.348
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19 1.301.582 727.680 -99.733 -58.348
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.245.962 7.087.655 -2.584.702 770.526
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.613.188 1.754.976 601.831 616.714
Ana Ortaklık Payları
-7.859.150 5.332.679 -3.186.533 153.812http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958790


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8487 Değişim: 0,99%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8786
Açılış: 8,7619
10,3734 Değişim: 0,62%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
498,71 Değişim: 1,59%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.