KAP ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2021 - 19:14
KAP ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19.750.000 30.050.545 -333.187 1.824.541 5.123.434 13.605.889 70.021.222 13.529.101 83.550.323
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
19.750.000 30.050.545 -333.187 1.824.541 5.123.434 13.605.889 70.021.222 13.529.101 83.550.323
Transferler
0 0 0 620.986 12.984.903 -13.605.889 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -47.627 0 0 17.194.535 17.146.908 5.077.949 22.224.857
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 27.105.769
Dönem Sonu Bakiyeler
19.750.000 35.421.880 -416.870 2.445.527 15.546.825 17.194.535 89.941.897 41.439.032 131.380.929
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19.750.000 35.421.880 -416.870 2.445.527 15.546.825 17.194.535 89.941.897 41.439.032 131.380.929
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
19.750.000 35.421.880 -416.870 2.445.527 15.546.825 17.194.535 89.941.897 41.439.032 131.380.929
Transferler
0 0 0 777.541 16.416.994 -17.194.535 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -65.518 0 0 30.489.433 30.423.915 2.692.032 33.115.947
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 30.489.433 30.489.433 2.901.449 33.390.882
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -65.518 0 0 0 -65.518 -209.417 -274.935
Kar Payları
0 0 0 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 6.293.687 6.293.687
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 -4.355.304 -33.445 0 46.603.537 0 42.014.788 17.015.973 59.030.761
Dönem Sonu Bakiyeler
19.750.000 31.066.576 -515.833 3.223.068 77.367.356 30.489.433 161.380.600 67.440.724 228.821.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.203.325 36.000.452
Dönem Karı (Zararı)
33.390.882 22.363.921
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.390.882 22.363.921
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.874.689 11.900.004
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27-28 18.090.211 10.252.025
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10-28-35-36 1.558.483 338.023
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.843.002 1.334.409
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 430.847 148.380
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
35-36 -715.366 -1.144.766
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30 3.318.421 1.487.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 3.318.421 1.487.038
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35-38-39 -5.451.173 -294.905
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
38 -8.969.427 -3.682.593
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39 3.518.254 3.319.095
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
35 0 68.593
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
41 14.977.245 139.064
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14.702.310 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
41 274.935 139.064
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
25 0 65.462
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
25 0 65.462
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 2.792.963 442.130
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
588.539 -528.833
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
31.937.754 3.236.547
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.234.257 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 -17.085.187 3.082.013
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 3.133.777 -1.458.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -20.218.964 4.540.581
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-13 126.644 -295.968
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -75.095 -65.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 201.739 -230.842
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
11 -2.727.304 -762.347
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
11 -2.727.304 -762.347
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 693.162 82.259
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 -3.022.967 -696.968
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 13.216.941 -172.421
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 13.216.941 -172.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 1.141.397 646.097
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
11 8.852.769 1.192.487
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
11 8.852.769 1.192.487
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-13 33.281.293 354.540
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 529.201 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 32.752.092 354.540
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
19 -620.174 1.189.210
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
18 287.076 -208.892
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22-23 28.361 -1.173.463
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -222.227 -36.225
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
23 250.588 -1.137.238
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
101.203.325 37.500.472
Ödenen Temettüler
-1.000.000 -1.500.020
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-110.506.450 -34.374.870
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-41.900.457 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-40.399.582 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.098.916 20.755
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 1.098.916 20.755
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27-28 -29.305.327 -34.395.625
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -5.754.485 -1.179.389
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
28 -23.550.842 -33.216.236
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.223.300 16.661.818
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 27.728.948
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 27.728.948
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 16.592.264 10.977.880
Kredilerden Nakit Girişleri
9 16.507.429 10.926.075
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 84.835 51.805
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -6.383.441 -20.004.788
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -6.383.441 -19.816.859
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 0 -187.929
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.000.332 -3.271.626
Ödenen Faiz
39 -3.518.254 -2.485.226
Alınan Faiz
38 8.969.427 2.848.724
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-436.364 867.906
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
920.175 18.287.400
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
920.175 18.287.400
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.146.794 8.859.394
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.066.969 27.146.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 28.066.969 27.146.794
Finansal Yatırımlar
8 2.234.257 0
Ticari Alacaklar
10 51.292.003 34.206.816
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-10 67.422 3.201.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 51.224.581 31.005.617
Diğer Alacaklar
13 575.147 724.255
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-13 518.109 443.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 57.038 281.241
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
11 12.330.928 9.603.624
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
11 12.330.928 9.603.624
Stoklar
16 405.511 1.098.673
Peşin Ödenmiş Giderler
18 5.286.778 2.085.187
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6-18 401.583 738.268
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 4.885.195 1.346.919
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 33.269 9.497
Diğer Dönen Varlıklar
22 279.980 81.525
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6-22 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 279.980 81.525
ARA TOPLAM
100.504.842 74.956.371
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
100.504.842 74.956.371
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 86.061.250 0
Diğer Alacaklar
13 49.802 27.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 49.802 27.338
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
25 0 2.038
Maddi Duran Varlıklar
27 5.322.194 2.069.513
Taşıtlar
1.921.614 268.712
Mobilya ve Demirbaşlar
3.163.056 1.433.832
Özel Maliyetler
237.524 366.969
Kullanım Hakkı Varlıkları
29 3.916.377 5.537.631
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28 129.741.210 74.595.167
Şerefiye
64.740.544 26.292.242
Markalar
576.389 626.389
Bilgisayar Yazılımları
16.994 29.383
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
64.406.583 47.646.072
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
700 1.081
Peşin Ödenmiş Giderler
18 387.405 566.029
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6-18 0 7.517
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 387.405 558.512
Ertelenmiş Vergi Varlığı
42 1.218.365 1.373.960
Diğer Duran Varlıklar
22 1.460 1.460
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
22 1.460 1.460
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
226.698.063 84.173.136
TOPLAM VARLIKLAR
327.202.905 159.129.507
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 250.000 265.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
250.000 265.974
Banka Kredileri
250.000 265.974
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 8.890.388 3.670.170
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
186.515 134.237
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
186.515 134.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.703.873 3.535.933
Banka Kredileri
5.891.563 1.214.980
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.812.310 2.320.953
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 84.835 51.805
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
84.835 51.805
Ticari Borçlar
10 18.909.798 5.692.857
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 18.909.798 5.692.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 4.125.304 2.983.907
Diğer Borçlar
13 34.860.579 1.579.286
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-13 529.201 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 34.331.378 1.579.286
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11 10.894.133 1.742.234
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 10.894.133 1.742.234
Devlet Teşvik ve Yardımları
19 313.516 390.021
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 296.610 9.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6-18 296.610 9.534
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 812.155 18.846
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 2.837.355 1.821.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 1.699.730 1.388.692
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 1.137.625 433.073
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 375.921 125.333
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 375.921 125.333
ARA TOPLAM
82.650.594 18.351.732
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.650.594 18.351.732
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.533 Değişim: 0,38% Hacim : 8.952 Mio.TL Son veri saati : 11:04
Düşük 1.519 02.03.2021 Yüksek 1.533
Açılış: 1.526
7,3096 Değişim: 0,19%
Düşük 7,2702 02.03.2021 Yüksek 7,3516
Açılış: 7,296
8,7785 Değişim: -0,14%
Düşük 8,7606 02.03.2021 Yüksek 8,8387
Açılış: 8,7904
403,90 Değişim: -0,08%
Düşük 400,31 02.03.2021 Yüksek 407,35
Açılış: 404,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.