KAP ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2018 - 20:30
KAP ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 8.100.000 -91.704 369.375 3.074.048 3.754.149 15.205.868 0 15.205.868
Transferler
244.507 3.509.642 -3.754.149 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.198 3.758.455 3.796.653 0 3.796.653
Dönem Karı (Zararı)
3.758.455 3.758.455 0 3.758.455
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38.198 38.198 38.198
Sermaye Arttırımı
2.900.000 -2.900.000 0 0 0
Kar Payları
-1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1 -1 0 -1
Dönem Sonu Bakiyeler
12 11.000.000 -53.506 613.882 2.683.689 3.758.455 18.002.520 0 18.002.520
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 11.000.000 -82.867 613.882 2.683.690 4.802.218 19.016.923 0 19.016.923
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-267.145 -267.145 0 -267.145
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-267.145 -267.145 0 -267.145
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
11.000.000 -82.867 613.882 2.416.545 4.802.218 18.749.778 0 18.749.778
Transferler
877.176 3.925.042 -4.802.218 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-182.056 7.602.046 7.419.990 1.906.715 9.326.705
Dönem Karı (Zararı)
7.602.046 7.602.046 1.906.715 9.508.761
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-182.056 -182.056 0 -182.056
Sermaye Arttırımı
8.750.000 8.750.000 0 8.750.000
Kar Payları
-1.200.000 -1.200.000 0 -1.200.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30.050.545 30.050.545 0 30.050.545
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
160.334 333.483 -18.153 475.664 10.637.018 11.112.682
Dönem Sonu Bakiyeler
12 19.750.000 30.050.545 -104.589 1.824.541 5.123.434 7.602.046 64.245.977 12.543.733 76.789.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.438.455 -4.581.177
Dönem Karı (Zararı)
9.508.760 3.758.455
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.508.760 3.758.455
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.374.738 335.942
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.155.805 210.991
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-42.719 75.824
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 75.824
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-42.719 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.014.063 259.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.838.063 259.985
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
176.000 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-164.879 -116.389
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.044.205 -167.273
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
879.326 85.632
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 98.193
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -132.941
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
22.434 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
414.057 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-391.623 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
375.637 -94.468
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14.397 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14.397 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -1
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.121.953 -7.675.574
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.337.349 -8.325.882
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.598.066 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.739.283 -8.325.882
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-559.659 -269.000
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-61.679 -269.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-497.980 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.838.357 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.863.927 -122.030
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.440.693 -219.477
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -3.040
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.440.693 -216.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.127.774 1.804.800
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-200.943 -552.978
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-200.943 -552.978
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
412.855 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-54.677 -207.776
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-248.363 216.769
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-275.648 216.361
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27.285 408
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.238.455 -3.581.177
Ödenen Temettüler
-1.200.000 -1.000.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-42.168.640 612.287
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -765.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.168.640 -410.653
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.153.828 -410.653
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.014.812 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.620.667
Alınan Faiz
0 167.273
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.829.496 511.852
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.800.545 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.800.545 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.767.090 1.144.846
Kredilerden Nakit Girişleri
8.742.233 1.144.846
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
24.857 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
57.506 -547.362
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
57.506 -547.362
Ödenen Faiz
-327.855 -85.632
Alınan Faiz
1.044.205 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.488.005 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.222.401 -3.457.038
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.222.401 -3.457.038
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.160.927 5.107.570
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.383.328 1.650.532


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.383.328 2.160.927
Ticari Alacaklar
7 42.516.035 22.178.686
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 2.598.066 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 39.917.969 22.178.686
Diğer Alacaklar
8 564.584 4.925
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-8 64.319 2.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 500.265 2.285
Stoklar
1.838.357 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.751.329 311.171
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3-9 125.672 29.104
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.625.657 282.067
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
195.882 0
Diğer Dönen Varlıklar
10.584 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.584 0
ARA TOPLAM
54.260.099 24.655.709
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
54.260.099 24.655.709
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 728.129 685.410
Maddi Duran Varlıklar
10 1.372.204 594.459
Taşıtlar
189.902 85.698
Mobilya ve Demirbaşlar
1.084.310 460.020
Özel Maliyetler
97.992 48.741
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 46.025.416 646.573
Şerefiye
15.997.714 0
Bilgisayar Yazılımları
39.981 2.034
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
29.986.163 644.539
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.558 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 505.078 81.309
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 505.078 81.309
Ertelenmiş Vergi Varlığı
710.730 413.768
Diğer Duran Varlıklar
70.642 1.460
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
70.642 1.460
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.412.199 2.422.979
TOPLAM VARLIKLAR
103.672.298 27.078.688
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 5.870.578 7.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 5.870.578 7.506
Banka Kredileri
6 5.870.578 7.506
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.436.958 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.436.958 0
Banka Kredileri
6 1.436.958 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 24.857 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
24.857 0
Ticari Borçlar
7 4.568.509 2.127.816
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.568.509 2.127.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.014.355 886.581
Diğer Borçlar
8 1.093.712 1.294.655
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.093.712 1.294.655
Devlet Teşvik ve Yardımları
51.882 0
Ertelenmiş Gelirler
9 2.125.001 2.359.152
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3-9 1.472.397 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 652.604 2.359.152
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
108.995 31.952
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.109.627 588.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
933.627 588.252
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
176.000 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
185.698 158.413
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
185.698 158.413
ARA TOPLAM
22.590.172 7.454.327
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.590.172 7.454.327
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.434.697 50.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.434.697 50.000
Banka Kredileri
6 1.434.697 50.000
Devlet Teşvik ve Yardımları
360.973 0
Ertelenmiş Gelirler
9 198.642 19.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 198.642 19.168
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.298.104 805.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.298.104 805.416
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.292.416 874.584
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.882.588 8.328.911
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12 64.245.977 18.749.777
Ödenmiş Sermaye
19.750.000 11.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30.050.545 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-104.589 -82.867
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-104.589 -82.867
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-104.589 -82.867
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.824.541 613.882
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
544.262 0
Yasal Yedekler
1.280.279 613.882
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.123.434 2.416.544
Net Dönem Karı veya Zararı
7.602.046 4.802.218
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 12.543.733 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.789.710 18.749.777
TOPLAM KAYNAKLAR
103.672.298 27.078.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 61.994.310 32.619.316 22.156.071 11.956.263
Satışların Maliyeti
13 -44.616.211 -25.029.088 -14.905.031 -9.023.296
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.378.099 7.590.228 7.251.040 2.932.967
BRÜT KAR (ZARAR)
17.378.099 7.590.228 7.251.040 2.932.967
Genel Yönetim Giderleri
-5.883.130 -4.526.976 -2.360.396 -1.606.991
Pazarlama Giderleri
-274.502 0 -183.651 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.087.665 0 -1.649.971 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 2.563.031 493.642 1.983.011 47.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -2.004.637 -281.064 -1.584.250 -41.155
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.691.196 3.275.830 3.455.783 1.332.570
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
42.719 629.333 33.727 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-14.397 -75.824 0 -66.528
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.719.518 3.829.339 3.489.510 1.266.042
Finansman Gelirleri
15 1.044.205 320.088 655.001 75.811
Finansman Giderleri
16 -879.326 -167.188 -425.918 -14.599
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.884.397 3.982.239 3.718.593 1.327.254
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-375.637 -223.784 -213.127 -36.872
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-323.783 -345.036 -153.109 -68.902
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-51.854 121.252 -60.018 32.030
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.508.760 3.758.455 3.505.466 1.290.382
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.508.760 3.758.455 3.505.466 1.290.382
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.906.714 0 998.936 0
Ana Ortaklık Payları
7.602.046 3.758.455 2.506.530 1.290.382
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,38000000 0,34000000 0,13000000 0,12000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-182.056 38.198 -275.895 -44.575
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-182.056 38.198 -275.895 -44.575
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 -182.056 38.198 -275.895 -44.575
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-182.056 38.198 -275.895 -44.575
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.326.704 3.796.653 3.229.571 1.245.807
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.036.104 0 1.053.011 0
Ana Ortaklık Payları
7.290.600 3.796.653 2.176.560 1.245.807http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715625


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.