KAP ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2018 - 19:16
KAP ***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 8.100.000 -91.704 369.375 3.074.048 3.754.149 15.205.868 15.205.868
Transferler
244.507 3.509.642 -3.754.149 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
140.929 584.138 725.067 725.067
Dönem Karı (Zararı)
584.138 584.138 584.138
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
140.929 140.929 140.929
Kar Payları
-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1 -1 -1
Dönem Sonu Bakiyeler
30 8.100.000 49.225 613.882 5.583.689 584.138 14.930.934 14.930.934
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 11.000.000 -82.867 613.882 2.683.689 4.802.218 19.016.922 19.016.922
Transferler
877.175 3.925.043 -4.802.218 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
259.999 1.056.386 1.316.385 1.316.385
Dönem Karı (Zararı)
1.056.386 1.056.386 1.056.386
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
259.999 259.999 259.999
Kar Payları
-1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1 1 1
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.000.000 177.132 1.491.058 5.408.732 1.056.386 19.133.308 19.133.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.803.783 -2.960.542
Dönem Karı (Zararı)
1.056.386 584.138
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.056.386 584.138
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
360.275 200.157
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26-27-28 79.775 76.338
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.252 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.252 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
544.103 223.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 544.103 223.957
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-147.238 -80.095
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -125.098 -99.733
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
38 120.418 55.029
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 198.454 95.038
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -341.012 -130.429
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19-41 -119.618 -20.042
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1 -1
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.587.122 -2.744.837
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 2.342.029 -1.443.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 2.342.029 -1.443.898
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 -10.088 3.636
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 2.216 3.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 -12.304 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
70.166 84.509
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 998.905 -470.939
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 0 -3.040
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 998.905 -467.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 281.902 -405.699
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-12 -944.348 -490.209
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-12 -944.348 -490.209
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
17 -1.302.202 -188.174
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
150.758 165.937
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21 0 43.272
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22-29 150.758 122.665
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.003.783 -1.960.542
Ödenen Temettüler
-1.200.000 -1.000.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-670.052 45.091
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.398 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.398 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27-28 -809.548 -54.642
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -110.696 -54.642
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
28 -698.852 0
Alınan Faiz
37 125.098 99.733
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-131.213 -23.098
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 42.627 50.000
Kredilerden Nakit Girişleri
9 42.627 50.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -53.422 -18.069
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -53.422 -18.069
Ödenen Faiz
38 -120.418 -55.029
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.002.518 -2.938.549
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.002.518 -2.938.549
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 2.160.927 5.107.570
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 3.163.445 2.169.021


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.163.445 2.160.927
Ticari Alacaklar
6-10 20.309.372 22.521.179
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 20.309.372 22.521.179
Diğer Alacaklar
6-12 15.013 4.925
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 424 2.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 14.589 2.285
Stoklar
15 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
6-17 282.750 311.171
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 37.801 29.104
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 244.949 282.067
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 0
ARA TOPLAM
23.770.580 24.998.202
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.770.580 24.998.202
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
8 682.158 685.410
Ticari Alacaklar
6-10 0 0
Diğer Alacaklar
6-12 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
26 0 0
Maddi Duran Varlıklar
27 631.097 594.459
Taşıtlar
75.415 85.698
Mobilya ve Demirbaşlar
512.990 460.020
Özel Maliyetler
42.692 48.741
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28 1.325.310 646.573
Bilgisayar Yazılımları
31.299 2.034
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
1.294.011 644.539
Peşin Ödenmiş Giderler
17 39.564 81.309
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
39.564 81.309
Ertelenmiş Vergi Varlığı
41 393.978 338.420
Diğer Duran Varlıklar
21 1.460 1.460
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.460 1.460
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.073.567 2.347.631
TOPLAM VARLIKLAR
26.844.147 27.345.833
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 24.489 7.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.489 7.506
Banka Kredileri
24.489 7.506
Ticari Borçlar
6-10 3.114.385 2.127.816
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 3.114.385 2.127.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.168.483 886.581
Diğer Borçlar
12 350.307 1.294.655
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 350.307 1.294.655
Ertelenmiş Gelirler
17 1.058.625 2.359.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
17 1.058.625 2.359.152
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 41.225 31.952
Kısa Vadeli Karşılıklar
589.339 588.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
589.339 588.252
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 309.171 158.413
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
309.171 158.413
ARA TOPLAM
6.656.024 7.454.327
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.656.024 7.454.327
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 22.222 50.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.222 50.000
Banka Kredileri
22.222 50.000
Ertelenmiş Gelirler
17 17.493 19.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
17.493 19.168
Uzun Vadeli Karşılıklar
29 1.015.100 805.416
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.015.100 805.416
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.054.815 874.584
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.710.839 8.328.911
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.133.308 19.016.922
Ödenmiş Sermaye
30 11.000.000 11.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
177.132 -82.867
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
177.132 -82.867
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 177.132 -82.867
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.491.058 613.882
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
544.262 0
Yasal Yedekler
30 946.796 613.882
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 5.408.732 2.683.689
Net Dönem Karı veya Zararı
1.056.386 4.802.218
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.133.308 19.016.922
TOPLAM KAYNAKLAR
26.844.147 27.345.833


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 17.076.793 10.144.831
Satışların Maliyeti
31 -14.292.316 -8.332.066
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.784.477 1.812.765
BRÜT KAR (ZARAR)
2.784.477 1.812.765
Genel Yönetim Giderleri
32 -1.987.594 -1.410.079
Pazarlama Giderleri
32 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 386.030 405.891
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -221.632 -253.073
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
961.281 555.504
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
36 -17.649 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
943.632 555.504
Finansman Gelirleri
37 165.465 170.705
Finansman Giderleri
38 -122.811 -109.252
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
986.286 616.957
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
70.100 -32.819
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -58.791 -66.917
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 128.891 34.098
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.056.386 584.138
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.056.386 584.138
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.056.386 584.138
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 42 0,10000000 0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
259.999 140.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
259.999 140.929
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
40 259.999 140.929
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
259.999 140.929
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.316.385 725.067
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.316.385 725.067http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688324


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.389 Değişim: -2,17% Hacim : 7.580 Mio.TL Son veri saati : 16:04
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6617 Değişim: 0,17%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1553 Değişim: 0,15%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
490,04 Değişim: 0,41%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 491,31
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.