KAP ***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2023 - 18:53
KAP ***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 10.800.000 377.336.838 -16.296.670 7.205.443 228.783.652 37.378.874 -101.620.586 -142.807.750 1.063.481.851 297.968.934 1.361.450.785
Transferler
-231.397.443 88.589.693 142.807.750
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.250.776 71.901.058 858.835.953 926.486.235 85.958.721 1.012.444.956
Sermaye Arttırımı
363.360.949 363.360.949 363.360.949
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 142.763.506 377.336.838 -20.547.446 7.205.443 300.684.710 37.378.874 -13.030.893 858.835.953 2.353.329.035 383.927.654 2.737.256.689
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 142.763.506 1.263.284.839 -66.637.616 7.205.443 325.643.747 37.378.874 -13.030.893 1.298.199.779 3.657.509.729 430.778.369 4.088.288.098
Transferler
1.298.199.779 -1.298.199.779
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
115.697.569 -3.803.328 108.996.326 387.440.822 608.331.389 40.421.944 648.753.333
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-901.301.000 -901.301.000 -901.301.000
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 702.050 -758.537.494 1.378.982.408 -70.440.944 7.205.443 434.640.073 37.378.874 1.285.168.886 387.440.822 3.364.540.118 471.200.313 3.835.740.431


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
917.429.593 522.173.665
Dönem Karı (Zararı)
374.534.746 913.988.736
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
795.592.965 562.375.084
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 93.312.770 53.692.229
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.796.168 14.875.727
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.254.629 12.717.982
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.458.461 2.157.745
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
148.998.563 80.656.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
147.957.973 81.946.564
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.074.016 -1.289.754
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.114.606 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
79.116.042 -71.466.532
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -463.132.533 -282.525.654
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 542.248.575 211.059.122
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 326.773.262 217.450.681
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.524.000 2.765.746
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.524.000 2.765.746
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 157.728.741 271.105.217
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -1.096.314 -750.523
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
21 -10.512.267 -5.954.271
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-916.148 -829.465.648
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -875.601.305 -901.219.423
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -465.084.920 -556.974.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -410.516.385 -344.245.276
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
146.684.104 -179.988.979
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -311.338.250 -763.021.009
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 746.705.328 934.411.520
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 15.076.941 -5.231.653
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 731.628.387 939.643.173
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
292.633.975 80.352.243
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.169.211.563 646.898.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-69.726.303 -24.518.798
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-182.055.667 -100.205.709
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-484.038.633 220.943.069
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-901.301.000 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -9.677
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12,20 5.243.232 4.379.901
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-65.819.374 -74.339.560
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -39.939.543 -60.721.969
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -25.879.831 -13.617.591
Alınan Faiz
20 463.132.533 282.525.654
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 14.705.976 8.386.751
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-379.157.452 -695.947.563
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.625.148.818 1.721.070.772
Kredilerden Nakit Girişleri
1.625.148.818 1.721.070.772
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.821.677.963 -1.058.273.256
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.821.677.963 -1.058.273.256
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
338.364.570
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-1.125.933.824
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
21.255.698 -21.752.133
Ödenen Faiz
-542.248.575 -211.059.122
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.233.508 47.169.171
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-161.676.896 -71.418.685
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-107.443.388 -24.249.514
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 275.124.560 64.985.958
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 167.681.172 40.736.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022 Bir Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
27 167.681.172 275.124.560 64.985.958
Ticari Alacaklar
6 2.728.686.741 1.857.340.065 1.067.217.650
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.533.704.531 1.068.619.611 594.279.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.194.982.210 788.720.454 472.937.783
Diğer Alacaklar
7 1.851.408.340 2.234.725.593 1.233.185.407
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.761.102.868 2.180.727.211 1.226.875.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 90.305.472 53.998.382 6.310.189
Türev Araçlar
1.524.000 0 0
Stoklar
8 2.205.923.506 1.893.126.795 875.869.289
Peşin Ödenmiş Giderler
9 162.535.166 418.119.150 30.298.157
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 64.132.814 6.746.901 21.908.965
Diğer Dönen Varlıklar
16 251.251.688 209.071.069 57.775.691
ARA TOPLAM
7.433.143.427 6.894.254.133 3.351.241.117
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.433.143.427 6.894.254.133 3.351.241.117
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
24 31.017 31.017 21.340
Diğer Alacaklar
7 3.830.979 2.263.684 1.559.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.830.979 2.263.684 1.559.489
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 504.921.210 504.921.210 233.906.133
Maddi Duran Varlıklar
11 2.790.254.825 2.563.896.075 1.257.330.085
Kullanım Hakkı Varlıkları
31.744.522 13.094.473 9.415.170
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 69.557.553 44.589.414 28.822.397
Peşin Ödenmiş Giderler
9 16.369.226 4.344.932 2.901.022
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 84.100.963 42.086.422 92.972.018
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.500.810.295 3.175.227.227 1.626.927.654
TOPLAM VARLIKLAR
10.933.953.722 10.069.481.360 4.978.168.771
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 1.475.584.863 1.590.766.379 1.351.227.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 1.475.584.863 1.590.766.379 1.351.227.487
Banka Kredileri
25 1.412.593.119 1.558.635.604 1.310.955.005
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25 62.991.744 32.130.775 40.272.482
Ticari Borçlar
6 3.066.444.306 2.319.738.978 1.070.772.297
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 28.960.697 13.883.756 17.144.093
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.037.483.609 2.305.855.222 1.053.628.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
82.290.137 37.774.020 18.767.792
Diğer Borçlar
7 614.307.998 690.639.015 321.058.898
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 614.084.586 690.564.222 318.820.800
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 223.412 74.793 2.238.098
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 192.057.370 66.185.691 36.760.431
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 142.606.960 91.476.844 171.249
Kısa Vadeli Karşılıklar
133.187.260 65.325.938 29.119.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
80.761.227 52.655.544 19.061.891
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 52.426.033 12.670.394 10.057.201
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 110.315.315 29.047.427 13.172.655
ARA TOPLAM
5.816.794.209 4.890.954.292 2.841.049.901
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.816.794.209 4.890.954.292 2.841.049.901
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 412.310.887 126.979.507 119.678.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 412.310.887 126.979.507 119.678.024
Banka Kredileri
25 276.286.602 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25 136.024.285 126.979.507 119.678.024
Diğer Borçlar
7 543.988.409 559.280.813 568.155.848
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 543.988.409 559.280.813 568.155.848
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 4.243.909 3.006.487 159.483
Uzun Vadeli Karşılıklar
213.078.130 158.197.982 62.428.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
213.078.130 158.197.982 62.428.493
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 107.797.747 242.774.181 25.246.237
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.281.419.082 1.090.238.970 775.668.085
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.098.213.291 5.981.193.262 3.616.717.986
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.364.540.118 3.657.509.729 1.063.481.851
Ödenmiş Sermaye
17 662.000.000 662.000.000 662.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
702.050 702.050 702.050
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-758.537.494 142.763.506 10.800.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.315.746.907 1.203.852.666 368.245.611
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.315.746.907 1.203.852.666 368.245.611
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.378.982.408 1.263.284.839 377.336.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-70.440.944 -66.637.616 -16.296.670
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.205.443 7.205.443 7.205.443
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
434.640.073 325.643.747 228.783.652
Yabancı Para Çevrim Farkları
434.640.073 325.643.747 228.783.652
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 37.378.874 37.378.874 37.378.874
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.285.168.886 -13.030.893 -101.620.586
Net Dönem Karı veya Zararı
387.440.822 1.298.199.779 -142.807.750
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
471.200.313 430.778.369 297.968.934
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.835.740.431 4.088.288.098 1.361.450.785
TOPLAM KAYNAKLAR
10.933.953.722 10.069.481.360 4.978.168.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 10.655.395.705 8.682.227.901 4.316.243.548 3.396.949.559
Satışların Maliyeti
18 -8.140.173.285 -6.424.409.893 -3.144.626.385 -2.728.372.962
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.515.222.420 2.257.818.008 1.171.617.163 668.576.597
BRÜT KAR (ZARAR)
2.515.222.420 2.257.818.008 1.171.617.163 668.576.597
Genel Yönetim Giderleri
19 -253.237.311 -126.165.654 -98.188.750 -51.146.885
Pazarlama Giderleri
19 -885.301.271 -523.488.421 -381.515.001 -209.756.217
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -11.584.998 -8.736.472 -4.542.362 -3.314.381
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
79.381.356 63.902.643 33.899.308 29.380.695
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-467.456.931 -421.378.903 -176.372.078 -124.003.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
977.023.265 1.241.951.201 544.898.280 309.736.260
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 478.934.823 369.552.692 139.068.337 175.451.433
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -7.192.386 0 36.453.464 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.448.765.702 1.611.503.893 720.420.081 485.187.693
Finansman Gelirleri
21 12.036.267 5.954.271 12.036.267 751.776
Finansman Giderleri
21 -928.538.482 -432.364.211 -278.943.997 -170.413.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
532.263.487 1.185.093.953 453.512.351 315.525.604
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-157.728.741 -271.105.217 -112.601.761 -61.608.269
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -175.799.870 -207.493.733 -123.401.781 -24.794.697
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 18.071.129 -63.611.484 10.800.020 -36.813.572
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
374.534.746 913.988.736 340.910.590 253.917.335
DÖNEM KARI (ZARARI)
374.534.746 913.988.736 340.910.590 253.917.335
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-12.906.076 55.152.783 5.698.311 3.737.873
Ana Ortaklık Payları
387.440.822 858.835.953 335.212.279 250.179.462
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (TL) 23 0,58530000 1,29730000 0,50640000 0,37790000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
111.894.229 -4.250.776 -29.263.414 -1.178.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.754.161 -5.313.470 -757.438 -1.473.202
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
116.648.390 1.062.694 -28.505.976 294.640
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
162.324.358 102.706.995 29.065.523 23.015.371
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
162.324.358 102.706.995 29.065.523 23.015.371
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
162.324.358 102.706.995 29.065.523 23.015.371
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
274.218.587 98.456.219 -197.891 21.836.809
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
648.753.333 1.012.444.955 340.712.699 275.754.144
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
40.421.944 85.958.720 11.889.264 10.642.585
Ana Ortaklık Payları
608.331.389 926.486.235 328.823.435 265.111.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215330


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.