KAP ***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 - 19:41
KAP ***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.900.000 886.860.880 -909.376.861 306.101.471 -8.951.134 44.486.522 46.747.084 34.656.534 114.893.278 53.861.653 593.179.427 166.808.679 759.988.106
Transferler
-35.285.298 89.146.951 -53.861.653
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.035.318 -65.672.008 -43.636.690 15.032.809 -28.603.881
Sermaye Arttırımı
638.100.000 -886.158.830 248.058.830
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 0 0 0 0 0 0 702.050 -909.376.861 0 0 0 306.101.471 0 -8.951.134 9.201.224 0 0 0 0 0 0 0 68.782.402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.656.534 0 0 0 452.099.059 -65.672.008 0 549.542.737 181.841.488 731.384.225
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
662.000.000 702.050 -895.717.515 314.411.591 -9.892.689 9.201.224 84.400.388 36.192.002 433.864.245 -34.570.109 600.591.187 181.390.258 781.981.445
Transferler
-34.570.109 34.570.109
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.044.213 69.318.064 81.362.277 15.750.932 97.113.209
Dönem Sonu Bakiyeler
662.000.000 0 0 0 0 0 0 702.050 -895.717.515 0 0 0 314.411.591 0 -9.892.689 9.201.224 0 0 0 0 0 0 0 96.444.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.192.002 0 0 0 399.294.136 69.318.064 0 681.953.464 197.141.190 879.094.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
184.600.255 -172.742.467
Dönem Karı (Zararı)
79.913.077 -60.082.646
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
79.913.077 -60.082.646
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
125.076.463 189.440.156
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11, 12 24.494.902 22.113.634
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
245.447 810.088
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 533.881 843.866
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -288.434 -33.778
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.007.231 9.114.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.266.239 9.114.343
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 740.992
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35.060.688 57.869.382
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -65.047.644 -23.329.862
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 100.108.332 81.199.244
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20 28.476.132 93.388.804
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 22.917.232 -12.903.383
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -125.169 19.047.288
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -125.169 19.047.288
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.245.203 -285.686.605
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
73.270.941 -227.797.213
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
137.795.152 -218.222.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-64.524.211 -9.574.582
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.764.561 -54.280.464
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.565.573 3.687.787
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.491.885 -22.553.426
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.186.109 12.310.869
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-48.305.776 -34.864.295
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.796.281 15.256.711
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
25.796.281 15.256.711
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
220.234.743 -156.329.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-14.481.712 -8.813.091
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -21.152.776 -7.600.281
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
60.181.400 35.022.861
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -11.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.230.970 381.899
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10, 12 1.230.970 381.899
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.097.214 -22.948.429
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -4.240.454 -20.607.325
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.856.760 -2.341.104
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 34.271.279
Alınan Faiz
19 65.047.644 23.329.862
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-235.419.583 -280.747.936
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
203.375.593 228.046.816
Kredilerden Nakit Girişleri
203.375.593 228.046.816
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-321.079.743 -1.307.086.518
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-320.977.576 -1.306.258.448
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-102.167 -828.070
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-16.866.109 900.092.639
Ödenen Faiz
-100.849.324 -101.800.873
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.362.072 -418.467.542
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.471.499 40.730
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.890.573 -418.426.812
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 19.448.273 439.356.378
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 25.338.846 20.929.566


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 25.338.846 19.448.273
Ticari Alacaklar
5 435.594.078 509.398.900
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 199.891.127 337.686.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 235.702.951 171.712.621
Diğer Alacaklar
6 1.273.377.337 920.776.371
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.270.534.159 915.584.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.843.178 5.192.267
Stoklar
7 384.892.623 363.038.616
Peşin Ödenmiş Giderler
8 53.838.459 20.397.419
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 8.093 4.867.349
Diğer Dönen Varlıklar
10.911.030 20.058.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.911.030 20.058.293
ARA TOPLAM
2.183.960.466 1.857.985.221
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.183.960.466 1.857.985.221
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
23 1.420.594 1.420.594
Diğer Alacaklar
6 1.257.713 5.487.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.257.713 5.487.505
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 212.107.001 212.107.001
Maddi Duran Varlıklar
10 872.161.294 874.144.623
Arazi ve Arsalar
10 402.513.644 402.506.901
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 6.714.473 7.569.058
Binalar
10 253.715.877 240.012.106
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 183.997.754 194.080.286
Taşıtlar
10 1.490.945 2.192.517
Mobilya ve Demirbaşlar
10 14.685.857 15.886.926
Özel Maliyetler
10 1.012.664 1.313.888
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 792.652 1.307.943
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 7.237.428 9.274.998
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 5.082.700 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 15.111.762 11.167.324
Diğer Haklar
12 1.256.223 1.520.019
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 13.855.539 9.647.305
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.559.482 4.177.578
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.559.482 4.177.578
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 66.874.963 59.951.124
Diğer Duran Varlıklar
60.872 13.393.111
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
60.872 13.393.111
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.178.636.381 1.181.848.860
TOPLAM VARLIKLAR
3.362.596.847 3.039.834.081
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
231.218.574 317.984.874
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 231.218.574 317.984.874
Banka Kredileri
23 228.756.856 317.984.874
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 2.461.718 0
Ticari Borçlar
5 372.575.450 430.067.335
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 99.692.687 108.878.796
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 272.882.763 321.188.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16.698.268 11.559.769
Diğer Borçlar
6 70.415 2.699.321
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 70.415 2.351.507
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0 347.814
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 27.583.474 2.928.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 27.583.474 2.928.650
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 16.466.913 14.384.165
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.330.127 11.355.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.396.696 10.111.477
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.933.431 1.243.805
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.547.185 7.195.612
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.547.185 7.195.612
ARA TOPLAM
678.490.406 798.175.008
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
678.490.406 798.175.008
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 2.947.730 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23 2.947.730 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 2.947.730 0
Diğer Borçlar
6 1.704.609.043 1.364.244.005
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 1.704.609.043 1.364.244.005
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.804.795 30.305.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30.804.795 30.305.487
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 66.599.654 65.128.136
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
50.565 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
50.565 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.805.011.787 1.459.677.628
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.483.502.193 2.257.852.636
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
681.953.464 600.591.187
Ödenmiş Sermaye
16 662.000.000 662.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
702.050 702.050
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-895.717.515 -895.717.515
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
313.720.126 313.720.126
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
313.720.126 313.720.126
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
314.411.591 314.411.591
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.892.689 -9.892.689
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.201.224 9.201.224
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
96.444.601 84.400.388
Yabancı Para Çevrim Farkları
96.444.601 84.400.388
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 36.192.002 36.192.002
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16 36.192.002 36.192.002
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
399.294.136 433.864.245
Net Dönem Karı veya Zararı
69.318.064 -34.570.109
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
197.141.190 181.390.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
879.094.654 781.981.445
TOPLAM KAYNAKLAR
3.362.596.847 3.039.834.081


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.281.646.316 1.258.246.877 669.039.412 605.611.477
Satışların Maliyeti
17 -962.918.703 -1.006.590.157 -508.213.516 -484.828.588
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
318.727.613 251.656.720 160.825.896 120.782.889
BRÜT KAR (ZARAR)
318.727.613 251.656.720 160.825.896 120.782.889
Genel Yönetim Giderleri
18 -32.209.923 -29.257.532 -17.273.651 -15.556.211
Pazarlama Giderleri
18 -111.274.473 -108.726.577 -56.884.455 -46.996.578
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -1.417.503 -1.017.696 -614.505 -525.247
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27.016.383 20.387.993 12.132.511 10.893.618
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-22.529.515 -64.009.755 4.914.872 -32.896.557
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
178.312.582 69.033.153 103.100.668 35.701.914
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 65.180.964 52.030.723 33.687.508 33.234.101
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -11.338.672 -19.226.933 453.590 -19.226.032
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
182.241 -163.771
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
232.337.115 101.836.943 137.077.995 49.709.983
Finansman Giderleri
20 -129.506.806 -174.822.972 -75.127.021 -112.112.249
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
102.830.309 -72.986.029 61.950.974 -62.402.266
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.917.232 12.903.383 -16.424.009 11.842.596
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -28.094.780 -6.825.040 -15.796.163 -1.698.929
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 5.177.548 19.728.423 -627.846 13.541.525
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
79.913.077 -60.082.646 45.526.965 -50.559.670
DÖNEM KARI (ZARARI)
79.913.077 -60.082.646 45.526.965 -50.559.670
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.595.013 5.589.362 5.142.605 2.128.002
Ana Ortaklık Payları
69.318.064 -65.672.008 40.384.360 -52.687.672
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başı Kazanç / (Kayıp) 0,10000000 -0,22000000 0,06000000 -0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.200.132 31.478.765 4.087.603 15.056.005
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.200.132 31.478.765 4.087.603 15.056.005
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
17.200.132 31.478.765 4.087.603 15.056.005
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.200.132 31.478.765 4.087.603 15.056.005
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.113.209 -28.603.881 49.614.568 -35.503.665
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.750.932 15.032.809 6.364.834 6.644.724
Ana Ortaklık Payları
81.362.277 -43.636.690 43.249.734 -42.148.389http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783053


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.525 Değişim: 0,00% Hacim : 84.989 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.476 18.04.2024 Yüksek 9.602
Açılış: 9.565
32,5861 Değişim: 0,34%
Düşük 32,4917 19.04.2024 Yüksek 32,6766
Açılış: 32,4917
34,6842 Değişim: -0,14%
Düşük 34,6024 19.04.2024 Yüksek 34,9703
Açılış: 34,7321
2.526,35 Değişim: 1,68%
Düşük 2.483,83 19.04.2024 Yüksek 2.532,32
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.