KAP ***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 19:33
KAP ***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KERVT*** KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.244.000 -4.876.861 51.115.284 -7.243.604 44.486.522 40.356.385 31.930.256 160.355.972 -33.356.373 289.011.581 112.213.569 401.225.150
Transferler
-33.356.373 33.356.373
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.796.667 24.293.227 27.089.894 4.084.280 31.174.174
Dönem Sonu Bakiyeler
6.244.000 -4.876.861 51.115.284 -7.243.604 44.486.522 43.153.052 31.930.256 126.999.599 24.293.227 316.101.475 116.297.849 432.399.324
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.900.000 886.860.880 -909.376.861 306.101.471 -8.951.134 44.486.522 46.747.084 34.656.534 114.893.278 53.861.653 593.179.427 166.808.679 759.988.106
Transferler
53.861.653 -53.861.653
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.496.035 -12.984.336 -1.488.301 8.388.085 6.899.784
Dönem Sonu Bakiyeler
23.900.000 886.860.880 -909.376.861 306.101.471 -8.951.134 44.486.522 58.243.119 34.656.534 168.754.931 -12.984.336 591.691.126 175.196.764 766.887.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.542.673 -90.061.082
Dönem Karı (Zararı)
-9.522.976 27.178.984
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
68.637.756 22.433.493
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 10.243.037 9.650.614
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
589.415 186.230
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 619.188 251.222
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -29.773 -64.992
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.895.135 7.258.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.895.135 7.258.127
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.235.280 24.316.340
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -8.253.359 -5.776.422
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 32.488.639 30.092.762
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
19 30.105.271 25.028.547
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 3.622.459
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.622.459
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -1.060.787 3.161.698
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18 -369.595 55.906
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -369.595 55.906
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
18 0 -50.846.428
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-104.655.213 -126.569.376
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-153.073.536 -114.470.789
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-137.027.504 -18.918.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.046.032 -95.552.751
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.569.985 -23.168.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.569.985 -23.168.466
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-62.766.667 -92.792.642
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
119.648.622 92.481.882
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
91.664.645 11.148.277
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.983.977 81.333.605
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.106.353 11.380.639
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.106.353 11.380.639
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-45.540.433 -76.956.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-876.066 -2.953.514
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
873.826 -10.150.669
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
297.609.437 -14.804.982
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
479.385.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
538.150 181.307
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
538.150 181.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.446.548 -19.595.890
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -5.975.784 -19.595.890
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -470.764 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-184.120.524 -52.013.249
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-184.120.524 -52.013.249
Alınan Faiz
8.253.359 5.776.422
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 0 50.846.428
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-663.523.082 101.350.410
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
218.835.560 562.735.255
Kredilerden Nakit Girişleri
218.835.560 562.735.255
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-199.913.874 -402.702.646
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-199.913.874 -402.702.646
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-658.705.507 -14.830.388
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-690.420 -7.086.347
Ödenen Faiz
-23.048.841 -36.765.464
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-411.456.318 -3.515.654
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
678.524 1.106.882
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-410.777.794 -2.408.772
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
439.356.378 15.761.144
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.578.584 13.352.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24 28.578.584 439.356.378
Ticari Alacaklar
5 726.151.661 573.697.313
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 491.524.296 354.496.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
234.627.365 219.200.521
Diğer Alacaklar
6 1.021.214.771 438.350.302
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.016.911.981 433.440.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.302.790 4.909.845
Stoklar
7 398.223.684 335.427.244
Peşin Ödenmiş Giderler
8 35.234.006 18.608.057
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 6.806.474 6.530.927
Diğer Dönen Varlıklar
31.596.441 28.552.720
ARA TOPLAM
2.247.805.621 1.840.522.941
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.247.805.621 1.840.522.941
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
22 4.448.844 4.448.844
Diğer Alacaklar
6 14.757.959 414.100.768
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 14.479.301 413.830.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
278.658 270.467
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 254.103.000 254.103.000
Maddi Duran Varlıklar
10 829.665.131 819.153.047
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 7.543.436 6.276.331
Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.695.284 6.792.807
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 40.167.733 33.279.349
Diğer Duran Varlıklar
18.089.209 17.492.507
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.175.470.596 1.555.646.653
TOPLAM VARLIKLAR
3.423.276.217 3.396.169.594
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 912.532.377 874.584.800
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 538.955.474 119.849.469
Ticari Borçlar
5 567.612.306 447.963.684
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 92.090.570 64.106.593
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
475.521.736 383.857.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.797.770 11.871.050
Diğer Borçlar
6 9.449.953 187.255.439
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 7.934.932 187.255.439
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.515.021 0
Ertelenmiş Gelirler
8 10.716.847 2.043.075
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 15.579.962 9.304.481
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.422.501 12.469.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13.950.252 11.314.586
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.472.249 1.155.227
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.893.510 5.219.692
ARA TOPLAM
2.087.960.700 1.670.561.503
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.087.960.700 1.670.561.503
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 824.921 400.102.168
Diğer Borçlar
6 479.385.000 479.385.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 479.385.000 479.385.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
26.856.650 25.473.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26.856.650 25.473.247
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 61.361.056 60.659.570
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
568.427.627 965.619.985
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.656.388.327 2.636.181.488
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
591.691.126 593.179.427
Ödenmiş Sermaye
15 23.900.000 23.900.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
886.860.880 886.860.880
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-909.376.861 -909.376.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
341.636.859 341.636.859
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
341.636.859 341.636.859
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 306.101.471 306.101.471
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -8.951.134 -8.951.134
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
44.486.522 44.486.522
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
58.243.119 46.747.084
Yabancı Para Çevrim Farkları
58.243.119 46.747.084
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 34.656.534 34.656.534
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
168.754.931 114.893.278
Net Dönem Karı veya Zararı
-12.984.336 53.861.653
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
175.196.764 166.808.679
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
766.887.890 759.988.106
TOPLAM KAYNAKLAR
3.423.276.217 3.396.169.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 655.554.573 589.573.953
Satışların Maliyeti
16 -521.761.569 -483.428.941
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
133.793.004 106.145.012
BRÜT KAR (ZARAR)
133.793.004 106.145.012
Genel Yönetim Giderleri
17 -13.701.321 -13.106.720
Pazarlama Giderleri
17 -64.649.172 -54.407.431
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -492.449 -1.589.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.494.375 11.370.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-31.113.198 -21.357.678
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.331.239 27.054.324
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 18.796.622 67.125.304
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -901 -4.854.250
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
52.126.960 89.325.378
Finansman Gelirleri
19 0 2.050.496
Finansman Giderleri
19 -62.710.723 -61.035.192
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.583.763 30.340.682
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.060.787 -3.161.698
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -5.126.111 -4.291.243
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 6.186.898 1.129.545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.522.976 27.178.984
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.522.976 27.178.984
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.461.360 2.885.757
Ana Ortaklık Payları
-12.984.336 24.293.227
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.422.760 3.995.190
Yabancı Para Çevrim Farkları
16.422.760 3.995.190
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.422.760 3.995.190
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.899.784 31.174.174
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.388.085 4.084.280
Ana Ortaklık Payları
-1.488.301 27.089.894http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682579


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.966 Değişim: 1,98% Hacim : 24.515 Mio.TL Son veri saati : 14:51
Düşük 1.943 07.12.2021 Yüksek 1.969
Açılış: 1.945
13,7083 Değişim: -0,65%
Düşük 13,5189 07.12.2021 Yüksek 13,8423
Açılış: 13,7976
15,4347 Değişim: -0,93%
Düşük 15,3191 07.12.2021 Yüksek 15,6429
Açılış: 15,5798
786,12 Değişim: -0,40%
Düşük 774,95 07.12.2021 Yüksek 792,42
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.