" />

KAP ***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2023 - 20:09
KAP ***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-862.887.197 -346.659.059
Dönem Karı (Zararı)
-942.028.126 -556.779.010
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-41.468.044 31.639.821
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24.933.308 19.552.511
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47.969.220 9.707.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-583.866 91.354
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48.553.086 9.616.109
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-114.370.572 2.379.847
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
120.554.866 178.350.586
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 8.837.839
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.474.288 8.399.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.474.288 8.399.191
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
83.421 40.350.838
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
83.421 20.174.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 20.176.720
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
58.158 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-34.640.402 39.780.047
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
118.763.635 117.964.964
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
118.763.635 117.964.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
627.507 -916.448
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.304.882 837.214
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.937.181 -10.140.208
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.367.701 10.977.422
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13.860.866 -37.830.062
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.022.511 927.003
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.022.511 927.003
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-862.941.304 -346.788.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
54.107 129.544
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.823.211 -45.747
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 235.120.003
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 235.120.003
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.714.260 -9.824
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.714.260 -9.824
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.108.951 -235.155.926
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
898.473.152 345.986.730
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
896.938.091 348.941.009
Kredilerden Nakit Girişleri
896.938.091 348.941.009
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.535.061 -2.954.279
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
762.744 -718.076
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
762.744 -718.076
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.339.280 4.433.339
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.102.024 3.715.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -37.076.027 10.922.400 -514.273.301 -4.574.410 561.825.948 4.172.119 15.000.000 -910.729.592 -62.867.315 -271.212.648 -100.606.671 -371.819.319
Transferler
-65.600.642 62.867.315 -2.733.327 0 -2.733.327
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-230.776 -230.776 0 -230.776
Dönem Karı (Zararı)
-498.802.222 -498.802.222 -57.976.788 -556.779.010
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -37.076.027 10.922.400 -514.273.301 -4.805.186 561.825.948 4.172.119 15.000.000 -976.330.234 -498.802.222 -772.978.973 -158.583.459 -931.562.432
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 7.870.620 10.922.400 -514.273.301 -5.053.646 487.848.079 4.172.119 15.000.000 -951.373.432 178.979.057 -99.520.574 -157.632.984 -257.153.558
Transferler
11.802 178.967.255 -178.979.057
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-179.199 -179.199 0 -179.199
Dönem Karı (Zararı)
-933.307.638 -933.307.638 -8.720.488 -942.028.126
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 7.870.620 10.922.400 -514.273.301 -5.232.845 487.848.079 4.183.921 15.000.000 -772.406.177 -933.307.638 -1.033.007.411 -166.353.472 -1.199.360.883


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4.102.024 3.339.280
Ticari Alacaklar
776.145 4.250.433
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 776.145 4.250.433
Diğer Alacaklar
6.127.501 6.210.922
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 528.109 611.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.599.392 5.599.392
Stoklar
0 58.158
Peşin Ödenmiş Giderler
9.107.995 4.622.245
Diğer Dönen Varlıklar
486.604 4.509.115
ARA TOPLAM
20.600.269 22.990.153
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.600.269 22.990.153
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
115.181.812 115.181.812
Diğer Alacaklar
55.295 55.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 55.295 55.295
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 2.495.222.703 2.485.252.500
Maddi Duran Varlıklar
8 266.106 346.406
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
114.571.510 116.285.770
Peşin Ödenmiş Giderler
32.697.428 2.542.776
Ertelenmiş Vergi Varlığı
73.151.590 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.831.146.444 2.719.664.559
TOPLAM VARLIKLAR
2.851.746.713 2.742.654.712
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 3.193.658.349 2.316.045.530
Ticari Borçlar
451.661.290 332.897.655
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 451.661.290 332.897.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.565.925 2.938.418
Diğer Borçlar
137.102.831 118.382.745
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 64.228.478 59.291.297
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 72.874.353 59.091.448
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
112.896.665 99.035.799
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
39.127 78.968
Kısa Vadeli Karşılıklar
78.412.543 29.805.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
153.437 99.330
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
78.259.106 29.706.020
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
79.703 79.703
ARA TOPLAM
3.977.416.433 2.899.264.168
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.977.416.433 2.899.264.168
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 72.884.791 53.559.519
Diğer Borçlar
643.577 5.058.781
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 643.577 5.058.781
Uzun Vadeli Karşılıklar
162.795 746.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
162.795 746.661
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 0 41.179.141
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.691.163 100.544.102
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.051.107.596 2.999.808.270
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-1.033.007.411 -99.520.574
Ödenmiş Sermaye
11 588.505.080 588.505.080
Sermaye Düzeltme Farkları
11 77.882.450 77.882.450
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
7.870.620 7.870.620
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 10.922.400 10.922.400
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-514.273.301 -514.273.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.232.845 -5.053.646
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.232.845 -5.053.646
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.232.845 -5.053.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
487.848.079 487.848.079
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
11 487.848.079 487.848.079
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 4.183.921 4.172.119
Diğer Yedekler
15.000.000 15.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-772.406.177 -951.373.432
Net Dönem Karı veya Zararı
-933.307.638 178.979.057
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-166.353.472 -157.632.984
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-1.199.360.883 -257.153.558
TOPLAM KAYNAKLAR
2.851.746.713 2.742.654.712


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 230.823 0 43.872.068 22.748.510
Satışların Maliyeti
12 -219.832 0 -10.939.740 -4.631.442
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.991 0 32.932.328 18.117.068
BRÜT KAR (ZARAR)
10.991 0 32.932.328 18.117.068
Genel Yönetim Giderleri
-7.309.142 -4.502.833 -9.507.170 -8.866.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.158.871 22.853.698 22.584.187 14.263.766
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-232.477.033 -203.434.695 -112.010.817 -79.804.624
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-213.616.313 -185.083.830 -66.001.472 -56.290.004
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
56.950.467 29.522.572 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-29.536.163 -15.471.123 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-186.202.009 -171.032.381 -66.001.472 -56.290.004
Finansman Giderleri
13 -870.072.921 -753.893.900 -490.777.538 -166.218.275
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.056.274.930 -924.926.281 -556.779.010 -222.508.279
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
114.246.804 101.854.349 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-39.127 -25.883 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
114.285.931 101.880.232 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-942.028.126 -823.071.932 -556.779.010 -222.508.279
DÖNEM KARI (ZARARI)
-942.028.126 -823.071.932 -556.779.010 -222.508.279
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.720.488 -5.447.297 -57.976.788 -3.386.607
Ana Ortaklık Payları
-933.307.638 -817.624.635 -498.802.222 -219.121.672
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,15860000 -0,15840000 -0,84760000 -0,84700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-179.199 0 -230.776 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-223.999 0 -230.776 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
44.800 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-179.199 0 -230.776 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-942.207.325 -823.071.932 -557.009.786 -222.508.279
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.720.488 -5.447.297 -57.976.788 -3.386.606
Ana Ortaklık Payları
-933.486.837 -817.624.635 -499.032.998 -219.121.673http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187959


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.