KAP ***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

27.03.2023 - 20:29
KAP ***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -42.651.870 10.922.400 -514.273.301 -4.595.742 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -525.244.369 -403.471.974 -308.097.064 -82.627.591 -390.724.655
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-18.425.109 66.462 -385.113.327 403.471.974 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.332 21.332 0 21.332
Dönem Karı (Zararı)
-40.201.074 -40.201.074 -17.979.080 -58.180.154
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
71.860.211 71.860.211 0 71.860.211
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
5.575.843 5.575.843 0 5.575.843
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-371.896 -371.896 0 -371.896
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -37.076.027 10.922.400 -514.273.301 -4.574.410 539.159.707 4.172.119 15.000.000 -910.729.592 -40.201.074 -271.212.648 -100.606.671 -371.819.319
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -37.076.027 10.922.400 -514.273.301 -4.574.410 539.159.707 4.172.119 15.000.000 -910.729.592 -40.201.074 -271.212.648 -100.606.671 -371.819.319
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
40.201.074 -442.766 0 -442.766
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-479.236 -479.236 0 -479.236
Dönem Karı (Zararı)
178.979.057 178.979.057 -57.026.313 121.952.744
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
44.946.647 -51.311.628 -6.364.981 0 -6.364.981
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 7.870.620 10.922.400 -514.273.301 -5.053.646 487.848.079 4.172.119 15.000.000 178.979.057 -99.520.574 -157.632.984 -257.153.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
591.975.947 61.497.667
Dönem Karı (Zararı)
121.952.744 -58.180.154
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
97.278.830 133.369.892
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33.833.326 2.886.843
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 40.753.200
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 40.753.200
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.187.395 -16.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.598 0
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -16.858
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.179.797 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 19.223.265
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 19.223.265
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 681.005.970
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -617.594.176
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41.258.109 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 7.111.648
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 7.111.648
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
372.645.043 -13.284.888
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-54.602.913 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.709.745 -52.062.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.709.745 -52.062.669
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
209.252.709 20.939.504
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
184.458.943 10.102.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.793.766 10.837.114
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-58.158 6.361.267
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
41.213.837 -20.139.864
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
145.567.575 17.673.481
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
145.567.575 17.673.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-964.967 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.151.168 -133.743
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
23.101.424 -25.614.531
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.049.744 25.480.788
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-8.363.769 14.986.728
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.260.184 -909.592
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.260.184 -909.592
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
591.876.617 61.904.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
99.330 -56.619
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -350.564
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.169.840.340 3.084
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
235.165.593 3.084
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
235.165.593 3.084
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.726.319 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.726.319 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.401.279.614 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
576.770.334 -61.416.601
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
580.330.998 0
Kredilerden Nakit Girişleri
580.330.998 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -66.992.444
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -66.992.444
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.560.664 5.575.843
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.094.059 84.150
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.094.059 84.150
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.433.339 4.349.189
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.339.280 4.433.339


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.339.280 4.433.339
Ticari Alacaklar
4.250.433 17.960.178
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 74.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 4.250.433 17.885.648
Diğer Alacaklar
6.210.922 214.750.448
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 611.530 185.070.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 5.599.392 29.679.975
Stoklar
10 58.158 0
Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.622.245 43.405.599
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 913.642
Diğer Dönen Varlıklar
20 4.509.115 335.289
ARA TOPLAM
22.990.153 281.798.495
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.990.153 281.798.495
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 115.181.812 60.578.899
Diğer Alacaklar
55.295 768.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 55.295 768.478
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.485.252.500 1.128.130.729
Maddi Duran Varlıklar
14 346.406 221.461.163
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 116.285.770 120.012.089
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.542.776 4.973.259
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.719.664.559 1.535.924.617
TOPLAM VARLIKLAR
2.742.654.712 1.817.723.112
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 2.316.045.530 1.693.675.162
Ticari Borçlar
332.897.655 187.330.080
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 191.344
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 332.897.655 187.138.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.938.418 3.903.385
Diğer Borçlar
118.382.745 85.465.290
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 59.291.297 36.189.873
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 59.091.448 49.275.417
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 99.035.799 107.399.568
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 78.968 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.805.350 7.526.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
99.330 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 29.706.020 7.526.223
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 79.703 79.703
ARA TOPLAM
2.899.264.168 2.085.379.411
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.899.264.168 2.085.379.411
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 53.559.519 95.598.889
Diğer Borçlar
5.058.781 7.825.068
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 5.058.781 7.825.068
Uzun Vadeli Karşılıklar
746.661 739.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 746.661 739.063
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 41.179.141 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.544.102 104.163.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.999.808.270 2.189.542.431
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-99.520.574 -271.212.648
Ödenmiş Sermaye
21 588.505.080 588.505.080
Sermaye Düzeltme Farkları
21 77.882.450 77.882.450
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 7.870.620 -37.076.027
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 10.922.400 10.922.400
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-514.273.301 -514.273.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
482.794.433 534.585.297
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
482.794.433 534.585.297
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.053.646 -4.574.410
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 487.848.079 539.159.707
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 4.172.119 4.172.119
Diğer Yedekler
21 15.000.000 15.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-951.373.432 -910.729.592
Net Dönem Karı veya Zararı
178.979.057 -40.201.074
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-157.632.984 -100.606.671
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-257.153.558 -371.819.319
TOPLAM KAYNAKLAR
2.742.654.712 1.817.723.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 7.109 73.988.289
Satışların Maliyeti
22 -6.769 -7.199.983
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
340 66.788.306
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
340 66.788.306
Genel Yönetim Giderleri
23 -15.743.575 -8.086.806
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 30.375.933 40.117.682
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -257.189.597 -92.705.993
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-242.556.899 6.113.189
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 1.203.195.284 643.047.540
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -23.947.403 -7.111.648
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
936.690.982 642.049.081
Finansman Giderleri
27 -773.335.862 -700.229.235
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
163.355.120 -58.180.154
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-41.402.376 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -78.968 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -41.323.408 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
121.952.744 -58.180.154
DÖNEM KARI (ZARARI)
121.952.744 -58.180.154
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-57.026.313 -17.979.080
Ana Ortaklık Payları
178.979.057 -40.201.074
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00030000 -0,00010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-479.236 71.860.211
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 71.860.211
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-623.503 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
144.267 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-479.236 71.860.211
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
121.473.508 13.680.057
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-57.026.313 -17.979.080
Ana Ortaklık Payları
178.499.821 31.659.137http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128291


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.