" />

KAP ***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 18:13
KAP ***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -4.575.893 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -369.813.572 -155.438.761 94.165.428 -73.676.384 20.489.044
Transferler
-155.438.761 155.438.761
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.849
Dönem Karı (Zararı)
-403.471.974 -403.471.974 -8.951.207 -412.423.181
Sermaye Arttırımı
-19.849 0 -19.849
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.221.367 1.221.367 0 1.221.367
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
7.964 7.964 0 7.964
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -42.651.870 10.922.400 -514.273.301 -4.595.742 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -525.244.369 -403.471.974 -308.097.064 -82.627.591 -390.724.655
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -42.651.870 10.922.400 -514.273.301 -4.595.742 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -525.244.369 -403.471.974 -308.097.064 -82.627.591 -390.724.655
Transferler
-403.471.974 403.471.974
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.425.109 18.425.109
Dönem Karı (Zararı)
-110.677.550 -110.677.550 -6.430.436 -117.107.986
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.238.786 2.238.786 0 2.238.786
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -40.413.084 10.922.400 -514.273.301 -4.595.742 467.299.496 4.105.657 15.000.000 -910.291.234 -110.677.550 -416.535.828 -89.058.027 -505.593.855


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.433.022 494.256
Dönem Karı (Zararı)
-117.107.986 -248.358.802
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
178.043.800 261.608.425
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14-15 2.282.039 2.855.602
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.099.392 269.466
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8-9 8.099.392 269.466
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.641 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 38.622 0
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -10.981 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.461.925 193.706.787
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25-27 13.461.925 193.706.787
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25-27 147.061.155 93.132.440
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 0 -28.355.870
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.111.648 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 7.111.648 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.502.792 -12.548.107
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3 0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.643.188 5.757.908
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.643.188 5.757.908
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.723.113 -10.799.634
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-9 14.267.119 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -6.544.006 -10.799.634
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.364 458.496
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 2.872.794 -2.847.798
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.864.426 -8.651.765
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 24.864.426 -8.651.765
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.213.614 3.600.002
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4-9 -23.204.621 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 9.991.007 3.600.002
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -31.000.571 -281.139
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.104.388 215.823
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12-19 -6.104.388 215.823
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.433.022 701.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 0 -207.260
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.626.475 -203.443
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.913.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 9.913.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -203.443
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 0 -203.443
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -23.539.475 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.537.794 -166.666
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.238.786 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 2.238.786 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -30.776.580 -166.666
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
268.753 124.147
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
268.753 124.147
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.349.189 4.598.852
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.617.942 4.722.999


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.617.942 4.349.189
Ticari Alacaklar
2.194.505 6.650.709
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-8 74.530 74.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.119.975 6.576.179
Diğer Alacaklar
227.966.839 235.689.952
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 180.905.744 195.172.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 47.061.095 40.517.089
Stoklar
10 6.362.631 6.361.267
Peşin Ödenmiş Giderler
11 25.366.200 28.238.994
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25.366.200 28.238.994
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 913.642 36.176
Diğer Dönen Varlıklar
19 5.530.085 303.163
ARA TOPLAM
272.951.844 281.629.450
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
272.951.844 281.629.450
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 60.578.900 60.578.900
Diğer Alacaklar
768.478 768.478
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 768.478 768.478
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 533.202.794 509.663.319
Maddi Duran Varlıklar
14 129.244.618 148.521.707
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 21.250 50.848
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.250 50.848
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
723.816.040 719.583.252
TOPLAM VARLIKLAR
996.767.884 1.001.212.702
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.216.640.840 1.094.800.609
Ticari Borçlar
62.605.730 37.741.304
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 191.344 191.344
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 62.414.386 37.549.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.663.938 3.923.386
Diğer Borçlar
78.535.719 92.494.371
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-9 38.599.783 61.804.404
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 39.935.936 30.689.967
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
61.412.269 92.412.840
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
61.412.269 92.412.840
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 7.532.100 7.543.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.532.100 7.543.081
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 79.703 79.703
ARA TOPLAM
1.431.470.299 1.328.995.294
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.431.470.299 1.328.995.294
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 69.142.921 61.236.652
Diğer Borçlar
914.215 909.729
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 914.215 909.729
Uzun Vadeli Karşılıklar
834.304 795.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 834.304 795.682
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.891.440 62.942.063
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.502.361.739 1.391.937.357
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-416.535.828 -308.097.064
Ödenmiş Sermaye
21 588.505.080 588.505.080
Sermaye Düzeltme Farkları
21 77.882.450 77.882.450
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -40.413.084 -42.651.870
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 10.922.400 10.922.400
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21 -514.273.301 -514.273.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
462.703.754 481.128.863
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 462.703.754 481.128.863
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -4.595.742 -4.595.742
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 467.299.496 485.724.605
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 4.105.657 4.105.657
Diğer Yedekler
21 15.000.000 15.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -910.291.234 -525.244.369
Net Dönem Karı veya Zararı
-110.677.550 -403.471.974
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-89.058.027 -82.627.591
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-505.593.855 -390.724.655
TOPLAM KAYNAKLAR
996.767.884 1.001.212.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 38.935.683 10.228.421 38.756.303 12.429.418
Satışların Maliyeti
22 -3.191.663 -1.339.539 -10.435.677 -1.768.049
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.744.020 8.888.882 28.320.626 10.661.369
BRÜT KAR (ZARAR)
35.744.020 8.888.882 28.320.626 10.661.369
Genel Yönetim Giderleri
23 -3.267.043 -1.978.632 -10.180.732 -1.937.612
Pazarlama Giderleri
23 0 0 -1.318.589 -1.171.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 20.603.531 8.594.244 5.756.677 1.180.180
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -23.141.016 1.316.143 -10.761.989 -646.765
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.939.492 16.820.637 11.815.993 8.086.082
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 20.587.250 1.953.616 8.925.908 1.906.056
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -7.111.648 -7.111.648 -118.117 128.935
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.415.094 11.662.605 20.623.784 10.121.073
Finansman Gelirleri
27 0 0 0 0
Finansman Giderleri
27 -160.523.080 -3.043.742 -486.726.990 -199.509.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-117.107.986 8.618.863 -466.103.206 -189.388.534
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 28.356.268 398
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 0 0 28.356.268 398
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-117.107.986 8.618.863 -437.746.938 -189.388.136
DÖNEM KARI (ZARARI)
-117.107.986 8.618.863 -437.746.938 -189.388.136
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.430.436 -1.190.435 -6.159.779 -2.744.726
Ana Ortaklık Payları
-110.677.550 9.809.298 -431.587.159 -186.643.410
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -0,18800000 0,01700000 -0,73300000 -0,31700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 115.799 1.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 0 0 144.749 1.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 -28.950 -398
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 0 0 -28.950 -398
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 115.799 1.592
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-117.107.986 8.618.863 -437.631.139 -189.386.544
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.430.436 -1.190.435 -6.159.779 -2.744.726
Ana Ortaklık Payları
-110.677.550 9.809.298 -431.471.360 -186.641.818http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976367


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.217 Değişim: 0,54% Hacim : 71.854 Mio.TL Son veri saati : 14:38
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9763 Değişim: -0,20%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,9356 Değişim: -0,01%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.548,15 Değişim: -0,11%
Düşük 2.533,93 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.