KAP ***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 19:42
KAP ***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -760.318 451.314.170 4.105.657 82.454.514 -348.751.606 -111.474.572 196.051.237 -64.272.181 131.779.056
Transferler
-111.474.572 111.474.572
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.345.736 -44.345.736 -44.345.736
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -760.318 451.314.170 4.105.657 82.454.514 -460.226.178 -44.345.736 151.705.501 -64.272.181 87.433.320
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -4.575.893 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -369.813.572 -155.438.761 94.165.428 -73.676.384 20.489.044
Transferler
-155.438.761 155.438.761
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
114.207 -244.943.749 -244.829.542 -3.415.053 -248.244.595
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -4.461.686 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -525.252.333 -244.943.749 -150.664.114 -77.091.437 -227.755.551


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
494.256 -41.002.690
Dönem Karı (Zararı)
-248.358.802 -44.345.736
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
261.608.425 14.595.873
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 2.855.602 1.687.151
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 25.633
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
269.466 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
193.706.787 490.494
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
93.132.440 12.392.595
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -28.355.870 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.548.107 -12.990.449
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.757.908 -5.667.494
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.799.634 -31.294.211
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
458.496 -9.168.175
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.847.798 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.651.765 -8.653.680
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.600.002 41.793.111
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-281.139 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
215.823 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
701.516 -42.740.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -207.260 1.737.622
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-203.443 -7.979.211
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-203.443 -7.979.211
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-166.666 49.124.622
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-166.666 49.124.622
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
124.147 142.721
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
124.147 142.721
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.598.852 5.630.609
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.722.999 5.773.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4.722.999 4.598.852
Ticari Alacaklar
13.086.370 18.844.278
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 74.529 74.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
13.011.841 18.769.748
Diğer Alacaklar
205.524.079 195.270.118
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-6 166.295.031 156.992.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 39.229.048 38.277.553
Stoklar
6.769.691 7.228.187
Peşin Ödenmiş Giderler
26.095.387 23.247.589
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
170.806 170.806
Diğer Dönen Varlıklar
667.756 365.593
ARA TOPLAM
257.037.088 249.725.423
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
257.037.088 249.725.423
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
60.580.314 60.608.900
Diğer Alacaklar
860.488 776.458
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 509.663.319 423.835.375
Maddi Duran Varlıklar
8 148.635.779 238.378.119
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
72.942 95.161
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
719.812.842 723.694.013
TOPLAM VARLIKLAR
976.849.930 973.419.436
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 997.895.474 712.012.110
Ticari Borçlar
26.894.459 35.546.224
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 195.066 191.344
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
26.699.393 35.354.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.355.080 7.127.498
Diğer Borçlar
63.797.222 60.194.172
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-6 35.951.147 32.137.800
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 27.846.075 28.056.372
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
78.151.646 78.432.785
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.061.883 7.047.018
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.588.910 1.298.506
ARA TOPLAM
1.182.744.674 901.658.313
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.182.744.674 901.658.313
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 20.430.628 21.430.982
Diğer Borçlar
890.417 893.465
Uzun Vadeli Karşılıklar
539.762 620.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
539.762 620.314
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 0 28.327.318
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.860.807 51.272.079
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.204.605.481 952.930.392
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-150.664.114 94.165.428
Ödenmiş Sermaye
10 588.505.080 588.505.080
Sermaye Düzeltme Farkları
10 77.882.450 77.882.450
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
10 -43.873.237 -43.873.237
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 10.922.400 10.922.400
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
10 -514.273.301 -514.273.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
481.262.919 481.148.712
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
481.262.919 481.148.712
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 485.724.605 485.724.605
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -4.461.686 -4.575.893
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 4.105.657 4.105.657
Diğer Yedekler
10 15.000.000 15.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-525.252.333 -369.813.572
Net Dönem Karı veya Zararı
-244.943.749 -155.438.761
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10 -77.091.437 -73.676.384
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-227.755.551 20.489.044
TOPLAM KAYNAKLAR
976.849.930 973.419.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 26.326.885 57.095.697 8.119.444 37.781.137
Satışların Maliyeti
-8.667.628 -37.373.195 -1.691.885 -21.768.869
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.659.257 19.722.502 6.427.559 16.012.268
BRÜT KAR (ZARAR)
17.659.257 19.722.502 6.427.559 16.012.268
Genel Yönetim Giderleri
-8.243.120 -15.901.037 -3.903.193 -9.394.849
Pazarlama Giderleri
-147.499 -2.956.660 -47.267 -2.177.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.576.497 3.457.879 2.835.635 1.862.003
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.115.224 -3.614.378 -1.186.073 -1.053.492
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.729.911 708.306 4.126.661 5.248.691
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.019.852 862.876 2.426.148 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-247.052 0 -247.052 -69.586
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.502.711 1.571.182 6.305.757 5.179.105
Finansman Giderleri
12 -287.217.383 -45.426.424 -60.979.881 -23.088.945
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-276.714.672 -43.855.242 -54.674.124 -17.909.840
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28.355.870 -490.494 28.765 243.085
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 28.355.870 -490.494 28.765 243.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-248.358.802 -44.345.736 -54.645.359 -17.666.755
DÖNEM KARI (ZARARI)
-248.358.802 -44.345.736 -54.645.359 -17.666.755
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.415.053 0 -1.683.307 0
Ana Ortaklık Payları
-244.943.749 -44.345.736 -52.962.052 -17.666.755
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,41600000 -0,07500000 -0,09000000 -0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
142.759 0 143.823 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
142.759 0 143.823 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-28.552 0 -28.765 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-28.552 0 -28.765 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-28.552 0 -28.765 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
114.207 0 115.058 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-248.244.595 -44.345.736 -54.530.301 -17.666.755
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.415.053 0 -1.683.309 0
Ana Ortaklık Payları
-244.829.542 -44.345.736 -52.846.992 -17.666.755http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870145


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.983 Değişim: -0,73% Hacim : 28.239 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 1.977 28.01.2022 Yüksek 2.019
Açılış: 2.007
13,5046 Değişim: -1,07%
Düşük 13,4869 28.01.2022 Yüksek 13,6654
Açılış: 13,6502
15,0775 Değişim: -1,01%
Düşük 15,0458 28.01.2022 Yüksek 15,2381
Açılış: 15,2307
776,54 Değişim: -1,47%
Düşük 773,70 28.01.2022 Yüksek 789,79
Açılış: 788,10
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.