KAP ***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 19:38
KAP ***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 271.880.493 134.983 4.105.657 82.454.514 -161.696.819 -142.873.982 173.000.991 -47.140.979 125.860.012
Transferler
-142.873.982 142.873.982
Dönem Karı (Zararı)
-30.955.054 -30.955.054 -1.332.091 -32.287.145
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.595 -68.595 -241 -68.836
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 271.880.493 66.388 4.105.657 82.454.514 -304.570.801 -30.955.054 141.977.342 -48.473.311 93.504.031
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 505.440.285 25.259 4.105.657 82.454.514 -304.570.801 -43.678.947 362.772.112 -50.585.737 312.186.375
Transferler
-43.678.947 43.678.947
Dönem Karı (Zararı)
-248.732.966 -248.732.966 -15.530.279 -264.263.245
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-238.979 -238.979 -23 -239.002
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
167.247 167.247 167.247
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 505.440.285 -213.720 4.105.657 82.454.514 -348.249.748 -248.732.966 113.967.414 -66.116.039 47.851.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.329.325 -34.769.620
Dönem Karı (Zararı)
-264.263.245 -32.287.145
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
290.896.648 48.836.504
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22-23-26 4.773.113 11.942.644
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.199.613 600.343
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 1.199.613 600.343
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.427.123 223.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-23 779.580 -64.833
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
647.543 288.640
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
84.093.550 39.978.352
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8-27 83.303.105 39.787.222
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7-25 1.760.147 549.941
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7-25 -969.702 -358.811
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8-25-27 223.271.274
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -23.868.025 -3.908.642
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.631.141 -51.085.147
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.463.029 -23.734.984
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-7 -1.818.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-7 -34.463.029 -21.916.572
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.481.672 -41.510.091
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9-11 -58.644.940 -34.916.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9-11 32.163.268 -6.593.325
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 5.584.944 -101.738
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 14.143.429 13.191.933
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.143.429 13.191.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 2.971.237 -844.102
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.613.950 1.913.835
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9-11-12-19 42.415.233 -4.849.265
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-9-11-12-19 -21.801.283 6.763.100
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.002.262 -34.535.788
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -2.672.937 -233.832
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.969 29.538.053
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-14-21 1.124.232 9.828.278
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14-21 -1.130.201 -473.971
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 20.183.746
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.657.868 6.417.834
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.089.621
Kredilerden Nakit Girişleri
15.089.621
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.657.868 -8.671.787
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -5.657.868 -8.639.968
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 0 -31.819
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
665.488 1.186.267
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
665.488 1.186.267
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.919.064 4.193.084
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.584.552 5.379.351


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.584.552 4.919.064
Finansal Yatırımlar
3 143 143
Diğer Finansal Yatırımlar
143 143
Ticari Alacaklar
51.834.256 20.862.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 51.834.256 20.862.301
Diğer Alacaklar
234.334.750 171.337.384
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 102.786.247 44.141.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 131.548.503 127.196.077
Stoklar
10 26.891.253 32.476.197
Peşin Ödenmiş Giderler
22.311.072 16.849.540
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 22.311.072 16.849.540
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 73.068 7.500
Diğer Dönen Varlıklar
259.039 335.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 259.039 335.354
ARA TOPLAM
341.288.133 246.787.483
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
341.288.133 246.787.483
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
3 40.057.535 40.057.535
Ticari Alacaklar
1.554.226 1.022.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.554.226 1.022.912
Diğer Alacaklar
16.171.850 58.274.055
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 15.099.000 57.514.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.072.850 759.822
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 80.031.000 80.031.000
Maddi Duran Varlıklar
687.974.519 692.749.746
Binalar
14 674.289.506 677.913.890
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 5.195.367 6.014.449
Taşıtlar
14 753.114 898.376
Mobilya ve Demirbaşlar
14 7.701.244 7.850.595
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 35.288 72.436
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
36.927 28.844
Bilgisayar Yazılımları
36.927 28.844
Peşin Ödenmiş Giderler
2.128.709 1.927.415
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.128.709 1.927.415
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 50.601.064 25.532.433
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
878.555.830 899.623.940
TOPLAM VARLIKLAR
1.219.843.963 1.146.411.423
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
864.390.628 529.324.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
864.390.628 529.324.874
Banka Kredileri
8 489.783.970 296.677.209
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 374.606.658 232.647.665
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.269.071 43.971.294
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.269.071 43.971.294
Banka Kredileri
8 4.269.071 43.971.294
Ticari Borçlar
30.100.890 16.927.163
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 30.100.890 16.927.163
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 4.586.684 2.395.027
Diğer Borçlar
96.568.081 88.344.986
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 20.678.638 22.439.482
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 75.889.443 65.905.504
Ertelenmiş Gelirler
54.505.573 35.118.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 54.505.573 35.118.622
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0 2.607.369
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.701.847 7.054.304
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
27 7.701.847 7.054.304
ARA TOPLAM
1.062.122.774 725.743.639
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.062.122.774 725.743.639
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.177.629 16.624.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.177.629 16.624.649
Banka Kredileri
8 22.177.629 16.624.649
Diğer Borçlar
20.954.891 27.099.652
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 20.954.891 27.099.652
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.196.369 1.416.789
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.196.369 1.416.789
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 64.540.925 63.340.319
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.869.814 108.481.409
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.171.992.588 834.225.048
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
113.967.414 362.772.112
Ödenmiş Sermaye
20.1 588.505.080 588.505.080
Sermaye Düzeltme Farkları
20.2 77.882.450 77.882.450
Geri Alınmış Paylar (-)
20.3 0 -167.247
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
20.4 -43.873.237 -43.873.237
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20.5 10.922.400 10.922.400
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20.8 -514.273.301 -514.273.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
505.226.565 505.465.544
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
505.226.565 505.465.544
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20.6.1 505.440.285 505.440.285
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.6.2 -213.720 25.259
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.105.657 4.105.657
Yasal Yedekler
4.105.657 4.105.657
Diğer Yedekler
82.454.514 82.454.514
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-348.249.748 -304.570.801
Net Dönem Karı veya Zararı
-248.732.966 -43.678.947
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-66.116.039 -50.585.737
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.851.375 312.186.375
TOPLAM KAYNAKLAR
1.219.843.963 1.146.411.423


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 104.169.100 80.019.828 66.111.546 52.626.452
Satışların Maliyeti
22 -55.681.230 -54.927.080 -28.203.372 -28.501.446
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.487.870 25.092.748 37.908.174 24.125.006
BRÜT KAR (ZARAR)
48.487.870 25.092.748 37.908.174 24.125.006
Genel Yönetim Giderleri
23 -18.332.693 -17.503.746 -9.065.621 -7.109.096
Pazarlama Giderleri
23 -6.414.631 -2.596.323 -3.541.330 -1.280.071
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 13.769.812 5.032.323 7.743.349 1.702.453
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -10.299.114 -6.303.145 -7.308.494 -2.951.542
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.211.244 3.721.857 25.736.078 14.486.750
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 6.628.366 43.576.559 2.571.506 7.137.757
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -179.232 -2.976.309 0 -246.653
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.660.378 44.322.107 28.307.584 21.377.854
Finansman Gelirleri
27 2.956.907 0 56.894
Finansman Giderleri
27 -292.374.871 -71.334.080 -198.731.550 -24.398.384
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-258.714.493 -24.055.066 -170.423.966 -2.963.636
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18.922.725 2.244.131 12.741.652 675.349
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 18.922.725 2.244.131 12.741.652 675.349
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-239.791.768 -21.810.935 -157.682.314 -2.288.287
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21 -24.471.477 -10.476.210 -13.711.410 -4.549.057
DÖNEM KARI (ZARARI)
-264.263.245 -32.287.145 -171.393.724 -6.837.344
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.1 -15.530.279 -1.332.091 -11.688.991 -331.816
Ana Ortaklık Payları
-248.732.966 -30.955.054 -159.704.733 -6.505.528
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-238.979 -68.836 -82.828 -4.049
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.6.2 -298.724 -86.045 -103.535 -5.060
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
59.745 17.209 20.707 1.011
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 59.745 17.209 20.707 1.011
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-238.979 -68.836 -82.828 -4.049
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-264.502.224 -32.355.981 -171.476.552 -6.841.393
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-15.530.256 -1.332.332 -11.688.991 -332.076
Ana Ortaklık Payları
-248.971.968 -31.023.649 -159.787.561 -6.509.317http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719242


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.031 Değişim: 0,27% Hacim : 37.712 Mio.TL Son veri saati : 13:30
Düşük 8.001 30.11.2023 Yüksek 8.038
Açılış: 8.008
28,8744 Değişim: -0,19%
Düşük 28,7617 30.11.2023 Yüksek 28,9568
Açılış: 28,9294
31,5965 Değişim: -0,53%
Düşük 31,5173 30.11.2023 Yüksek 31,8655
Açılış: 31,7637
1.892,00 Değişim: -0,49%
Düşük 1.888,35 30.11.2023 Yüksek 1.905,31
Açılış: 1.901,40
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.