KAP ***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 18:12
KAP ***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
220.000.000 38.943.796 366.683 -13.087.148 12.055.668 391.621.556 158.569.653 808.470.208 808.470.208
Transferler
158.569.653 -158.569.653
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.785.582 52.898.108 49.112.526 49.112.526
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000.000 38.943.796 366.683 -16.872.730 12.055.668 550.191.209 52.898.108 857.582.734 857.582.734
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
220.000.000 38.943.796 366.683 -25.797.272 12.055.668 550.191.209 221.857.587 1.017.617.671 1.017.617.671
Transferler
221.857.587 -221.857.587
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.350.763 7.350.763 7.350.763
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000.000 38.943.796 366.683 -25.797.272 12.055.668 772.048.796 7.350.763 1.024.968.434 1.024.968.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.848.547 -91.940.769
Dönem Karı (Zararı)
7.350.763 52.898.108
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.350.763 52.898.108
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
118.331.244 231.738
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 14.611.762 7.062.513
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
898.208 -638.736
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
664.832 332.867
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 233.376 -971.603
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.818.645 1.625.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.580.587 735.879
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.238.058 890.073
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29.302.604 15.821.429
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.536.320 3.454.417
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16.766.284 12.367.012
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.480.940 -916.532
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
32.912.331 -23.168.067
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 32.912.331 -23.168.067
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
37.770.292 816.088
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-501.658 -370.909
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-501.658 -370.909
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-103.977.842 -141.529.949
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-288.742.280 -225.982.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-288.742.280 -225.982.094
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-138.631.920 -28.156.833
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
350.762.533 121.497.562
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
350.762.533 121.497.562
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.366.175 -8.888.584
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-27.366.175 -8.888.584
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.704.165 -88.400.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -2.887.309
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-34.552.712 -653.357
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.385.445 -57.533.156
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
589.378 711.758
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 589.378 711.758
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.974.823 -58.244.914
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.974.823 -58.244.914
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.390.408 99.424.217
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
92.500.000 103.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
9 92.500.000 103.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-573.273 -440.438
Ödenen Faiz
-12.536.319 -3.135.345
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.625.616 -49.216.936
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 31.983.106 70.834.292
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 90.608.722 21.617.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 90.608.722 31.983.106
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
676.501.502 406.559.204
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,17 50.224.306 100.360.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 626.277.196 306.199.073
Diğer Alacaklar
52.675.658 46.648.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 52.675.658 46.648.300
Türev Araçlar
18 51.320.505 86.445.050
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
20 51.320.505 86.445.050
Stoklar
6 467.585.711 329.187.167
Peşin Ödenmiş Giderler
25.445.473 12.138.389
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25.445.473 12.138.389
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.272 11.565.206
Diğer Dönen Varlıklar
108.192.928 104.617.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 108.192.928 104.617.331
ARA TOPLAM
1.472.332.771 1.029.143.753
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.472.332.771 1.029.143.753
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Diğer Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Maddi Duran Varlıklar
7 618.625.040 622.716.868
Arazi ve Arsalar
1.289.456 1.289.456
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
143.344 165.521
Binalar
74.260.927 75.270.508
Tesis, Makine ve Cihazlar
442.716.292 453.267.305
Taşıtlar
6.676.109 7.599.386
Mobilya ve Demirbaşlar
4.529.840 4.857.216
Özel Maliyetler
1.236.592 1.347.441
Yapılmakta Olan Yatırımlar
87.772.480 78.920.035
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.633.942 2.063.060
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.048.104 2.240.077
Diğer Haklar
2.048.104 2.240.077
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
92.997.538 52.488.335
Diğer Duran Varlıklar
31.239.725 19.795.231
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 31.239.725 19.795.231
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
746.647.456 699.406.678
TOPLAM VARLIKLAR
2.218.980.227 1.728.550.431
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
163.104.696 70.769.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
163.104.696 70.769.219
Banka Kredileri
9 160.200.000 67.700.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 2.904.696 3.069.219
Ticari Borçlar
882.374.464 529.741.314
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,17 40.573.895 10.732.866
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 841.800.569 519.008.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24.400.624 15.201.260
Diğer Borçlar
430 398
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
430 398
Türev Araçlar
957.465 3.169.679
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
18 957.465 3.169.679
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.231.391 18.604.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.231.391 18.604.234
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32.163.849 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.201.556 24.015.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 13.320.181 11.372.235
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 15.881.375 12.643.317
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.533.589 5.978.625
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.533.589 5.978.625
ARA TOPLAM
1.150.968.064 667.480.281
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.150.968.064 667.480.281
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
487.830 896.580
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
487.830 896.580
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 487.830 896.580
Uzun Vadeli Karşılıklar
42.555.899 42.555.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 42.555.899 42.555.899
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.043.729 43.452.479
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.194.011.793 710.932.760
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.024.968.434 1.017.617.671
Ödenmiş Sermaye
220.000.000 220.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
38.943.796 38.943.796
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
366.683 366.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-25.797.272 -25.797.272
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.797.272 -25.797.272
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.797.272 -25.797.272
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.055.668 12.055.668
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
772.048.796 550.191.209
Net Dönem Karı veya Zararı
7.350.763 221.857.587
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.024.968.434 1.017.617.671
TOPLAM KAYNAKLAR
2.218.980.227 1.728.550.431


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 786.804.265 412.213.908
Satışların Maliyeti
12 -668.944.852 -293.786.302
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12 117.859.413 118.427.606
BRÜT KAR (ZARAR)
12 117.859.413 118.427.606
Genel Yönetim Giderleri
13 -27.818.790 -16.801.394
Pazarlama Giderleri
13 -66.801.609 -36.695.905
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 22.390.275 14.889.221
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -36.258.958 -34.083.699
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.370.331 45.735.829
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
646.387 404.762
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.016.718 46.140.591
Finansman Gelirleri
15 19.708.186 17.401.177
Finansman Giderleri
15 -16.765.603 -9.827.572
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.959.301 53.714.196
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.608.538 -816.088
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -46.115.646 -6.954.132
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 40.507.108 6.138.044
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.350.763 52.898.108
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.350.763 52.898.108
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
7.350.763 52.898.108
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,03000000 0,24000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -3.785.582
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -4.731.977
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 946.395
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
946.395
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -3.785.582
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.350.763 49.112.526
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
7.350.763 49.112.526http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026705


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,8116 Değişim: 0,06%
Düşük 32,7514 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
35,1851 Değişim: -0,17%
Düşük 35,1341 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.449,64 Değişim: 0,18%
Düşük 2.441,13 18.06.2024 Yüksek 2.454,39
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.