KAP ***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:21
KAP ***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -10.217.593 12.055.668 366.952.841 24.668.715 461.381.088 461.381.088
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.977.661 38.943.796 -10.217.593 12.055.668 366.952.841 24.668.715 461.381.088 461.381.088
Transferler
24.668.715 -24.668.715
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.256.357 0 116.065.987 112.809.630 112.809.630
Sermaye Arttırımı
191.022.339 366.683 191.389.022 191.389.022
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000.000 38.943.796 366.683 -13.473.950 12.055.668 391.621.556 116.065.987 765.579.740 765.579.740
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
220.000.000 38.943.796 366.683 -13.087.148 12.055.668 391.621.556 158.569.653 808.470.208 808.470.208
Transferler
158.569.653 -158.569.653
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.028.997 0 107.564.218 102.535.221 102.535.221
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000.000 38.943.796 366.683 -18.116.145 12.055.668 550.191.209 107.564.218 911.005.429 911.005.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-640.357 21.535.645
Dönem Karı (Zararı)
107.564.218 116.065.987
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
107.564.218 116.065.987
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
85.702.118 40.206.307
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38.115.201 24.986.855
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.824.386 -419.382
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
823.330 111.506
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.001.056 -530.888
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.276.064 10.484.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 6.295.204 6.417.359
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.419.125 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.399.985 4.066.784
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.360.106 13.321.250
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25.008.711 13.321.250
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-2.471.935 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
823.330 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
212.572 -1.049.995
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.213.028 -9.176.773
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 -10.213.028 -9.176.773
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23.614.785 1.952.271
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-487.968 107.938
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 -487.968 107.938
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-181.705.291 -126.347.681
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-157.115.479 -90.129.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-157.115.479 -90.129.365
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-52.269.723 -29.717.771
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.270.334 -29.199.531
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.270.334 -29.199.531
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.409.577 22.698.986
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.409.577 22.698.986
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.561.045 29.924.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 -5.032.539 -4.934.221
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.168.863 -3.454.747
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-95.052.186 -95.714.903
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.218.733 8.832.140
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.218.733 8.832.140
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-96.270.919 -104.547.043
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -96.270.919 -104.547.043
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.681.327 127.700.897
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
191.389.022
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
191.389.022
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.500.000 10.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
9 97.500.000 10.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -59.300.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -59.300.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.147.883 -1.314.399
Ödenen Faiz
16 -23.670.790 -13.073.726
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.011.216 53.521.639
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-242.192 1.015.139
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.253.408 54.536.778
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 70.834.292 30.212.670
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 46.580.884 84.749.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 46.580.884 70.834.292
Ticari Alacaklar
411.513.496 256.044.677
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 69.783.934 69.732.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 341.729.562 186.312.543
Diğer Alacaklar
4 31.029.069 19.392.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 31.029.069 19.392.117
Türev Araçlar
20 5.466.942 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
20 5.466.942 0
Stoklar
6 230.897.856 181.629.189
Peşin Ödenmiş Giderler
11.691.666 6.266.675
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.691.666 6.266.675
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
808.080 10.963.524
Diğer Dönen Varlıklar
10 79.764.827 83.469.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 79.764.827 83.469.053
ARA TOPLAM
817.752.820 628.599.527
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
817.752.820 628.599.527
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Diğer Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Maddi Duran Varlıklar
7 607.600.989 547.404.040
Arazi ve Arsalar
1.289.413 1.289.413
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
194.389 222.492
Binalar
76.248.194 46.633.300
Tesis, Makine ve Cihazlar
467.770.663 167.606.831
Taşıtlar
8.502.471 11.475.546
Mobilya ve Demirbaşlar
5.205.288 2.054.945
Özel Maliyetler
1.460.755 1.797.000
Yapılmakta Olan Yatırımlar
46.929.816 316.324.513
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.501.022 3.377.145
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.344.036 2.803.267
Diğer Haklar
2.344.036 2.803.267
Peşin Ödenmiş Giderler
0 2.940.449
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 2.940.449
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 68.458.101 66.324.739
Diğer Duran Varlıklar
17.292.256 26.551.832
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 17.292.256 26.551.832
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
698.299.511 649.504.579
TOPLAM VARLIKLAR
1.516.052.331 1.278.104.106
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
100.290.315 1.434.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
100.290.315 1.434.997
Banka Kredileri
9 97.500.000 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 2.790.315 1.434.997
Ticari Borçlar
408.614.623 389.816.224
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 3.105.494 1.944.602
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 405.509.129 387.871.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.318.068 12.670.542
Diğer Borçlar
6.542 4.205
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.542 4.205
Türev Araçlar
5.166.349 9.912.435
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
20 5.166.349 9.912.435
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.658.095 98.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.658.095 98.897
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7.166.591 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.959.684 21.436.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 9.972.289 9.430.129
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 12.987.395 12.006.535
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
592.530 5.177.888
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 592.530 5.177.888
ARA TOPLAM
569.772.797 440.551.852
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
569.772.797 440.551.852
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.288.322 2.046.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.288.322 2.046.580
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.288.322 2.046.580
Uzun Vadeli Karşılıklar
33.985.783 27.035.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 33.985.783 27.035.466
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.274.105 29.082.046
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
605.046.902 469.633.898
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
911.005.429 808.470.208
Ödenmiş Sermaye
220.000.000 220.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
38.943.796 38.943.796
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
366.683 366.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.116.145 -13.087.148
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.116.145 -13.087.148
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.116.145 -13.087.148
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.055.668 12.055.668
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
550.191.209 391.621.556
Net Dönem Karı veya Zararı
107.564.218 158.569.653
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
911.005.429 808.470.208
TOPLAM KAYNAKLAR
1.516.052.331 1.278.104.106


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.287.882.867 929.845.168 421.145.507 270.466.680
Satışların Maliyeti
12 -967.884.223 -667.552.590 -344.866.579 -200.974.553
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
319.998.644 262.292.578 76.278.928 69.492.127
BRÜT KAR (ZARAR)
319.998.644 262.292.578 76.278.928 69.492.127
Genel Yönetim Giderleri
13 -46.240.148 -38.853.101 -13.940.796 -13.933.334
Pazarlama Giderleri
13 -118.798.847 -102.542.207 -34.731.659 -33.555.902
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 33.900.482 31.324.842 10.227.624 13.233.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -38.929.368 -36.628.719 -1.418.886 -16.135.053
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
149.930.763 115.593.393 36.415.211 19.101.375
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 544.152 197.493 12.276 197.493
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -61.491 -89.555 -61.491 7.362.344
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
150.413.424 115.701.331 36.365.996 26.661.212
Finansman Gelirleri
16 18.046.603 23.987.320 -3.230.251 13.752.361
Finansman Giderleri
16 -44.447.615 -21.670.393 -19.202.711 -5.351.398
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
124.012.412 118.018.258 13.933.034 35.062.175
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.448.194 -1.952.271 -8.181.024 3.487.370
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-17.324.307 -5.581.427 -7.904.277 9.578.057
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 876.113 3.629.156 -276.747 -6.090.687
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
107.564.218 116.065.987 5.752.010 38.549.545
DÖNEM KARI (ZARARI)
107.564.218 116.065.987 5.752.010 38.549.545
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
107.564.218 116.065.987 5.752.010 38.549.545
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Basit ve sulandırılmış pay başına kazanç 21 0,49000000 0,53000000 0,03000000 0,20000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.028.997 -3.256.357 -691.486 -1.569.720
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -6.286.246 -4.070.446 -864.357 -1.962.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.257.249 814.089 172.871 392.430
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 1.257.249 814.089 172.871 392.430
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.028.997 -3.256.357 -691.486 -1.569.720
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
102.535.221 112.809.630 5.060.524 36.979.825
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
102.535.221 112.809.630 5.060.524 36.979.825http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973541


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.778 Değişim: 1,29% Hacim : 7.123 Mio.TL Son veri saati : 10:56
Düşük 1.757 23.11.2021 Yüksek 1.779
Açılış: 1.757
11,8886 Değişim: 4,23%
Düşük 11,3504 23.11.2021 Yüksek 11,9948
Açılış: 11,4062
13,3768 Değişim: 4,32%
Düşük 12,7722 23.11.2021 Yüksek 13,5137
Açılış: 12,8225
688,79 Değişim: 3,99%
Düşük 658,81 23.11.2021 Yüksek 697,24
Açılış: 662,34
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.