KAP ***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 20:29
KAP ***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -6.592.743 12.055.668 311.084.122 55.868.719 440.337.223 440.337.223
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.977.661 38.943.796 -6.592.743 12.055.668 311.084.122 55.868.719 440.337.223 440.337.223
Transferler
55.868.719 -55.868.719
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.624.850 24.668.715 21.043.865 21.043.865
Dönem Sonu Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -10.217.593 12.055.668 366.952.841 24.668.715 461.381.088 461.381.088
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -10.217.593 12.055.668 366.952.841 24.668.715 461.381.088 461.381.088
Transferler
24.668.715 -24.668.715
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
158.569.653 155.700.098 155.700.098
Sermaye Arttırımı
191.022.339 366.683 191.389.022 191.389.022
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000.000 38.943.796 366.683 -13.087.148 12.055.668 391.621.556 158.569.653 808.470.208 808.470.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.173.971 59.180.063
Dönem Karı (Zararı)
158.569.653 24.668.715
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.397.442 82.054.725
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 34.288.605 33.387.719
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-67.326 3.861.640
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 185.557 -295.939
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -252.883 -503.541
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23,11 0 4.661.120
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.484.451 9.334.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 11.112.186 11.028.627
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 397.987 -650.741
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 3.974.278 -1.043.669
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.900.512 37.495.874
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 14.691.260 36.062.536
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4.478.049 4.827.152
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-3.268.797 -3.393.814
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.098.899 -848.543
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.941.419 -8.630.336
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 8.941.419 -8.630.336
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -42.761.265 6.618.950
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.290.055 835.204
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -2.290.055 835.204
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-63.460.287 -35.292.527
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.361.436 -8.451.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.361.436 -8.451.409
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-50.583.321 -6.279.855
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.069.490 16.686.076
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20.069.490 16.686.076
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.414.980 -37.247.339
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.414.980 -37.247.339
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
123.506.808 71.430.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -8.878.091 -10.285.918
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.454.746 -1.964.932
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-187.522.571 -61.449.949
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.520.409 7.715.647
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.520.409 7.715.647
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-202.042.980 -69.165.596
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -202.042.980 -69.165.596
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
115.955.083 10.328.175
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
191.389.022 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
191.389.022 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.000.000 59.300.000
Kredilerden Nakit Girişleri
5 10.000.000 59.300.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-69.300.000 -12.740.379
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -69.300.000 -12.740.379
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.761.751 -168.910
Ödenen Faiz
-14.417.865 -36.062.536
Alınan Faiz
45.677 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.606.483 8.058.289
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.015.139 848.543
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.621.622 8.906.832
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 30.212.670 21.305.838
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 70.834.292 30.212.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 70.834.292 30.212.670
Ticari Alacaklar
7 256.044.677 218.600.001
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 69.732.134 46.917.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 186.312.543 171.682.099
Diğer Alacaklar
8 19.392.117 15.699.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 19.392.117 15.699.116
Stoklar
9 181.629.189 130.792.985
Peşin Ödenmiş Giderler
6.266.675 3.805.541
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.266.675 3.805.541
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 10.963.524 10.901.167
Diğer Dönen Varlıklar
83.469.053 60.503.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 83.469.053 60.503.294
ARA TOPLAM
628.599.527 470.514.774
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 89.555
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
628.599.527 470.604.329
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Diğer Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Maddi Duran Varlıklar
11 547.404.040 313.593.950
Arazi ve Arsalar
11 1.289.413 1.289.413
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 222.492 306.680
Binalar
11 46.633.300 49.525.108
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 167.606.831 164.201.165
Taşıtlar
11 11.475.546 14.639.426
Mobilya ve Demirbaşlar
11 2.054.945 2.494.310
Özel Maliyetler
11 1.797.000 2.185.187
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 316.324.513 78.952.661
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 3.377.145 1.379.801
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.803.267 5.486.700
Diğer Haklar
12 2.803.267 5.486.700
Peşin Ödenmiş Giderler
2.940.449 34.576.626
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.940.449 34.576.626
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 66.324.739 19.453.696
Diğer Duran Varlıklar
26.551.832 24.938.449
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18 26.551.832 24.938.449
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
649.504.579 399.532.329
TOPLAM VARLIKLAR
1.278.104.106 870.136.658
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.434.997 59.607.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.434.997 59.607.594
Banka Kredileri
5 0 59.300.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.434.997 307.594
Ticari Borçlar
7 389.816.224 291.203.011
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.944.602 5.772.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 387.871.622 285.430.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 12.670.542 13.405.640
Diğer Borçlar
4.205 23.935
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.205 23.935
Türev Araçlar
4 9.912.435 971.016
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
98.897 1.313.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 98.897 1.313.839
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 21.436.664 15.613.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 9.430.129 7.979.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 12.006.535 7.634.270
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.177.888 3.015.641
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 5.177.888 3.015.641
ARA TOPLAM
440.551.852 385.154.277
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
440.551.852 385.154.277
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.046.580 1.166.116
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.046.580 1.166.116
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 2.046.580 1.166.116
Uzun Vadeli Karşılıklar
15,16 27.035.466 22.435.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15,16 27.035.466 22.435.177
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.082.046 23.601.293
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
469.633.898 408.755.570
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
808.470.208 461.381.088
Ödenmiş Sermaye
19 220.000.000 28.977.661
Sermaye Düzeltme Farkları
19 38.943.796 38.943.796
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
366.683
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.087.148 -10.217.593
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.087.148 -10.217.593
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -13.087.148 -10.217.593
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 12.055.668 12.055.668
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 391.621.556 366.952.841
Net Dönem Karı veya Zararı
19 158.569.653 24.668.715
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
808.470.208 461.381.088
TOPLAM KAYNAKLAR
1.278.104.106 870.136.658


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.238.731.412 1.022.443.260
Satışların Maliyeti
20 -918.946.407 -763.335.921
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
319.785.005 259.107.339
BRÜT KAR (ZARAR)
319.785.005 259.107.339
Genel Yönetim Giderleri
21 -59.461.541 -58.367.291
Pazarlama Giderleri
21 -132.613.299 -124.704.672
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 49.249.697 27.588.650
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -50.467.085 -23.758.755
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
126.492.777 79.865.271
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 2.379.610
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -89.555 -5.496.324
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
128.782.832 74.368.947
Finansman Gelirleri
24 21.001.719 4.686.658
Finansman Giderleri
24 -33.976.163 -47.767.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
115.808.388 31.287.665
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
42.761.265 -6.618.950
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -3.392.389 -2.370.411
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 46.153.654 -4.248.539
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
158.569.653 24.668.715
DÖNEM KARI (ZARARI)
158.569.653 24.668.715
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
158.569.653 24.668.715
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Basit ve sulandırılmış pay başına kazanç 27 0,72000000 0,85000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.869.555 -3.624.850
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -3.586.944 -4.531.062
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
717.389 906.212
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 717.389 906.212
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.869.555 -3.624.850
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
155.700.098 21.043.865
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
155.700.098 21.043.865http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914250


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.