KAP ***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 21:09
KAP ***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -6.592.743 12.055.668 311.084.122 55.868.719 440.337.223 440.337.223
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.977.661 38.943.796
Transferler
55.868.719 -55.868.719
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-178.109 3.920.777 3.742.668 3.742.668
Dönem Sonu Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -6.770.852 12.055.668 366.952.841 3.920.777 444.079.891 444.079.891
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -10.217.593 12.055.668 366.952.841 24.668.715 461.381.088 461.381.088
Transferler
24.668.715 -24.668.715
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
539.046 38.459.125 38.998.171 38.998.171
Dönem Sonu Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -9.678.547 12.055.668 391.621.556 38.459.125 500.379.259 500.379.259


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.189.840 -92.861.497
Dönem Karı (Zararı)
38.459.125 3.920.777
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
38.459.125 3.920.777
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.983.743 16.977.205
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 8.225.690 8.358.042
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.144.447 -1.186.415
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.192.521 -123.001
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 439.127 -716.768
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
645.990
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.776.095 -992.636
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-156.153 2.019.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-88.108 1.450.653
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-68.045 568.351
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.696.687 7.467.146
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-971.016 -7.483.097
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 -971.016 -7.483.097
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.497.778 7.821.023
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
835.204 -18.498
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 835.204 -18.498
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-130.973.256 -136.162.519
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-120.982.698 -66.425.548
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-38.494.334 -14.738.874
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
70.180.507 -19.574.405
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
70.180.507 -19.574.405
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.676.731 -35.423.692
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-41.676.731 -35.423.692
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-68.530.388 -115.264.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-749.912 -2.189.615
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22.090.460 24.592.655
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.040.582 -2.949.230
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-761.051 86.126
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7,15 -761.051 86.126
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.279.531 -3.035.356
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.279.531 -3.035.356
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.001.859 109.982.058
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
118.900.000 130.189.583
Kredilerden Nakit Girişleri
9 118.900.000 130.189.583
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-59.300.000 -12.740.379
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -59.300.000 -12.740.379
Ödenen Faiz
-3.696.687 -7.467.146
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
98.546
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.228.563 14.171.331
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.776.095 992.636
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.452.468 15.163.967
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 36.469.805 21.305.838
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 30.017.337 36.469.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 30.017.337 30.212.670
Ticari Alacaklar
340.929.199 218.600.001
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,19 37.690.721 46.917.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 303.238.478 171.682.099
Diğer Alacaklar
29.667.770 15.699.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 29.667.770 15.699.116
Türev Araçlar
20 3.483.979 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
20 3.483.979 0
Stoklar
6 168.848.192 130.792.985
Peşin Ödenmiş Giderler
10.348.162 3.805.541
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.348.162 3.805.541
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10.901.167
Diğer Dönen Varlıklar
32.107.326 39.782.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 32.107.326 39.782.957
ARA TOPLAM
615.401.965 449.794.437
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
18 89.555 89.555
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
615.491.520 449.883.992
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Diğer Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Maddi Duran Varlıklar
7 324.237.439 313.593.950
Arazi ve Arsalar
1.289.413 1.289.413
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
285.648 306.680
Binalar
48.830.999 49.525.108
Tesis, Makine ve Cihazlar
158.911.255 164.201.165
Taşıtlar
14.120.571 14.639.426
Mobilya ve Demirbaşlar
2.325.903 2.494.310
Özel Maliyetler
2.076.227 2.185.187
Yapılmakta Olan Yatırımlar
96.397.423 78.952.661
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.281.244 1.379.801
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.774.713 5.486.700
Diğer Haklar
4.774.713 5.486.700
Peşin Ödenmiş Giderler
38.778.331 34.576.626
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
38.778.331 34.576.626
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 22.657.769 19.453.696
Diğer Duran Varlıklar
41.223.445 45.658.786
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 41.223.445 45.658.786
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
433.056.048 420.252.666
TOPLAM VARLIKLAR
1.048.547.568 870.136.658
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
119.306.140 59.607.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
119.306.140 59.607.594
Banka Kredileri
9 118.900.000 59.300.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 406.140 307.594
Ticari Borçlar
363.922.539 291.203.011
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,19 7.881.656 5.772.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 356.040.883 285.430.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.966.317 13.405.640
Diğer Borçlar
5.134 23.935
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.134 23.935
Türev Araçlar
971.016
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
971.016
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.072.612 1.313.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.072.612 1.313.839
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.935.445
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.545.556 15.613.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 6.485.607 7.979.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 9.059.949 7.634.270
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.293.060 3.015.641
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.293.060 3.015.641
ARA TOPLAM
524.046.803 385.154.277
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
524.046.803 385.154.277
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.166.116 1.166.116
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.166.116 1.166.116
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.166.116 1.166.116
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.955.390 22.435.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 22.955.390 22.435.177
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.121.506 23.601.293
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
548.168.309 408.755.570
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
500.379.259 461.381.088
Ödenmiş Sermaye
28.977.661 28.977.661
Sermaye Düzeltme Farkları
38.943.796 38.943.796
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.678.547 -10.217.593
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.055.668 12.055.668
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
391.621.556 366.952.841
Net Dönem Karı veya Zararı
38.459.125 24.668.715
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
500.379.259 461.381.088
TOPLAM KAYNAKLAR
1.048.547.568 870.136.658


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 333.315.743 249.198.445
Satışların Maliyeti
12 -240.848.535 -186.544.051
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
92.467.208 62.654.394
BRÜT KAR (ZARAR)
92.467.208 62.654.394
Genel Yönetim Giderleri
13 -13.899.932 -13.751.390
Pazarlama Giderleri
13 -27.644.138 -27.615.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 9.730.483 6.866.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -14.873.742 -8.861.806
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.779.879 19.291.632
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 5.083.188 18.498
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -645.990
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
123.001
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.863.067 18.787.141
Finansman Gelirleri
16 6.971.521 738.793
Finansman Giderleri
16 -4.877.685 -7.784.134
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.956.903 11.741.800
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.497.778 -7.821.023
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-17.836.613 -8.813.645
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 3.338.835 992.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.459.125 3.920.777
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.459.125 3.920.777
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
38.459.125 3.920.777
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Basit ve sulandırılmış pay başına kazanç 21 1,33000000 0,14000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
539.046 -178.109
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
673.808 -222.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-134.762 44.527
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -134.762 44.527
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
539.046 -178.109
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.998.171 3.742.668
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
38.998.171 3.742.668http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848358


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.603 Değişim: -0,79% Hacim : 16.010 Mio.TL Son veri saati : 10:26
Düşük 9.602 16.04.2024 Yüksek 9.646
Açılış: 9.645
32,4511 Değişim: 0,12%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,4890
Açılış: 32,411
34,4869 Değişim: -0,02%
Düşük 34,3902 16.04.2024 Yüksek 34,5518
Açılış: 34,4942
2.472,46 Değişim: -0,43%
Düşük 2.471,16 16.04.2024 Yüksek 2.494,04
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.