KAP ***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 22:01
KAP ***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -3.481.009 12.055.668 270.846.234 40.237.888 387.580.238 387.580.238
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.977.661 38.943.796 0
Transferler
40.237.888 -40.237.888
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.111.734 55.868.719 52.756.985 52.756.985
Dönem Sonu Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -6.592.743 12.055.668 311.084.122 55.868.719 440.337.223 440.337.223
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -6.592.743 12.055.668 311.084.122 55.868.719 440.337.223 440.337.223
Transferler
55.868.719 -55.868.719
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.624.850 24.668.715 21.043.865 21.043.865
Dönem Sonu Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -10.217.593 12.055.668 366.952.841 24.668.715 461.381.088 461.381.088


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.180.063 95.063.415
Dönem Karı (Zararı)
24.668.715 55.868.719
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24.668.715 55.868.719
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
72.258.781 66.146.370
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 33.387.719 30.908.769
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.148.794 -1.964.508
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-295.939 666.104
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.367.844 -4.802.574
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22_11 4.661.120 2.522.824
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-848.543 -350.862
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.269.252 4.960.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 5.963.662 3.212.734
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -650.741 818.027
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.043.669 929.592
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.629.198 14.451.910
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 36.062.536 15.830.104
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-4.827.152 2.582.364
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
3.393.814 -3.960.558
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.630.336 10.066.544
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 -8.630.336 10.066.544
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 6.618.950 13.846.499
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
835.204 -6.123.197
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 835.204 -6.123.197
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-45.523.033 -48.395.470
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.451.409 -43.785.622
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-422.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.451.409 -43.363.420
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.279.855 -32.786.744
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.686.076 100.496.464
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.128.360
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.686.076 96.368.104
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.477.845 -72.319.568
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-53.339.748 -73.297.640
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.861.903 978.072
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
51.404.463 73.619.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -5.958.584 -6.346.828
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13.734.184 27.790.624
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-61.449.949 -56.591.092
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.715.647 11.942.521
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.715.647 11.942.521
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-69.165.596 -68.533.613
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -69.165.596 -68.533.613
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.328.175 -25.089.725
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.300.000 12.740.379
Kredilerden Nakit Girişleri
59.300.000 12.740.379
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.740.379 -22.000.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.740.379 -22.000.000
Ödenen Faiz
-36.062.536 -15.830.104
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-168.910
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.058.289 13.382.598
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
848.543 350.862
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.906.832 13.733.460
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.305.838 7.572.378
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 30.212.670 21.305.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 30.212.670 21.305.838
Ticari Alacaklar
7 218.600.001 205.025.501
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 46.917.902 32.009.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 171.682.099 173.016.453
Diğer Alacaklar
8 15.699.116 14.065.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 15.699.116 14.065.705
Stoklar
9 130.792.985 122.145.286
Peşin Ödenmiş Giderler
3.805.541 9.296.084
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.805.541 9.296.084
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 10.901.167 11.306.646
Diğer Dönen Varlıklar
17 39.782.957 33.438.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 39.782.957 33.438.874
ARA TOPLAM
449.794.437 416.583.934
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
27 89.555 89.555
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
449.883.992 416.673.489
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Diğer Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Maddi Duran Varlıklar
11 313.593.950 286.667.358
Arazi ve Arsalar
1.289.413 1.289.413
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
306.680 391.076
Binalar
49.525.108 52.060.922
Tesis, Makine ve Cihazlar
164.201.165 187.062.136
Taşıtlar
14.639.426
Mobilya ve Demirbaşlar
2.494.310 3.281.073
Özel Maliyetler
2.185.187 2.622.224
Yapılmakta Olan Yatırımlar
78.952.661 39.960.514
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.379.801
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 5.486.700 9.584.567
Diğer Haklar
12 5.486.700 9.584.567
Peşin Ödenmiş Giderler
34.576.626
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 34.576.626
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 19.453.696 22.796.023
Diğer Duran Varlıklar
17 45.658.786 45.081.731
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17 45.658.786 45.081.731
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
420.252.666 364.232.786
TOPLAM VARLIKLAR
870.136.658 780.906.275
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
59.607.594 12.740.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 59.607.594 12.740.379
Banka Kredileri
5 59.300.000 12.740.379
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 307.594
Ticari Borçlar
7 291.203.011 271.123.121
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 5.772.742 723.790
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 285.430.269 270.399.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 13.405.640 10.473.317
Diğer Borçlar
23.935 1.466
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
23.935 1.466
Türev Araçlar
4 971.016 9.601.352
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.313.839 587.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.313.839 587.126
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 15.613.601 16.716.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.979.331 7.387.452
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.634.270 9.328.680
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.015.641 835.243
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 3.015.641 835.243
ARA TOPLAM
385.154.277 322.078.136
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
385.154.277 322.078.136
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.166.116
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.166.116
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.166.116
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.435.177 18.490.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14,15 22.435.177 18.490.916
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.601.293 18.490.916
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
408.755.570 340.569.052
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
461.381.088 440.337.223
Ödenmiş Sermaye
18 28.977.661 28.977.661
Sermaye Düzeltme Farkları
18 38.943.796 38.943.796
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.217.593 -6.592.743
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 12.055.668 12.055.668
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 366.952.841 311.084.122
Net Dönem Karı veya Zararı
18 24.668.715 55.868.719
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
461.381.088 440.337.223
TOPLAM KAYNAKLAR
870.136.658 780.906.275


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.022.443.260 872.154.124
Satışların Maliyeti
19 -763.335.921 -629.420.898
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
259.107.339 242.733.226
BRÜT KAR (ZARAR)
259.107.339 242.733.226
Genel Yönetim Giderleri
20 -58.367.291 -55.785.744
Pazarlama Giderleri
20 -124.704.672 -115.640.753
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 27.292.711 56.937.392
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -23.758.755 -48.798.165
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
295.939 -666.104
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.865.271 78.779.852
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 6.123.197
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -5.496.324 -2.522.824
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
74.368.947 82.380.225
Finansman Gelirleri
23 4.686.658 15.066.556
Finansman Giderleri
23 -47.767.940 -27.731.563
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.287.665 69.715.218
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.618.950 -13.846.499
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -2.370.411 -16.462.688
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -4.248.539 2.616.189
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.668.715 55.868.719
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.668.715 55.868.719
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
24.668.715 55.868.719
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.624.850 -3.111.734
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -4.531.062 -3.889.667
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
906.212 777.933
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 906.212 777.933
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.624.850 -3.111.734
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.043.865 52.756.985
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
21.043.865 52.756.985http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823702


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.