KAP ***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:19
KAP ***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -3.481.009 12.055.668 276.988.128 40.237.888 393.722.132 393.722.132
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-6.141.894 -6.141.894 -6.141.894
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.977.661 38.943.796 -3.481.009 12.055.668 270.846.234 40.237.888 387.580.238 387.580.238
Transferler
40.237.888 -40.237.888
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.914.454 90.026.611 87.112.157 87.112.157
Dönem Sonu Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -6.395.463 12.055.668 311.084.122 90.026.611 474.692.395 474.692.395
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -6.592.743 12.055.668 311.084.122 55.868.719 440.337.223 440.337.223
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.977.661 38.943.796 -6.592.743 12.055.668 311.084.122 55.868.719 440.337.223 440.337.223
Transferler
55.868.719 -55.868.719
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.718.638 17.019.929 14.301.291 14.301.291
Dönem Sonu Bakiyeler
28.977.661 38.943.796 -9.311.381 12.055.668 366.952.841 17.019.929 454.638.514 454.638.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.934.943 22.528.729
Dönem Karı (Zararı)
17.019.929 90.026.611
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.019.929 90.026.611
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
62.074.701 35.013.185
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24.875.565 22.889.045
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-698.475 -593.514
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-27.446 108.615
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.660.163 -3.745.095
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 645.990 2.522.824
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
343.144 520.142
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.935.622 865.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.614.899 459.217
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
320.723 406.137
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32.102.454 11.396.827
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32.102.454 11.396.827
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.275.801 -21.413.321
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 -5.275.801 -21.413.321
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.305.137 27.991.991
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
830.199 -6.123.197
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 830.199 -6.123.197
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-203.024.126 -112.876.593
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.336.716 -101.706.250
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.352.193 -7.149.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-73.688.909 -94.556.389
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.725.136 -9.043.546
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.389.263 61.808.314
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-440.188 -500.357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-34.949.075 62.308.671
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.023.283 -63.935.111
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-102.091.735 -65.184.195
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.068.452 1.249.084
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-123.929.496 12.163.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 -5.118.341 -3.746.053
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
46.112.894 14.111.579
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.256.507 -21.307.563
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.655.192 11.873.494
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 7.655.192 11.873.494
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.911.699 -33.181.057
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -24.911.699 -33.181.057
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
135.149.168 74.523.173
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
180.094.500 107.920.000
Kredilerden Nakit Girişleri
9 180.094.500 107.920.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.740.379 -22.000.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -12.740.379 -22.000.000
Ödenen Faiz
16 -32.102.454 -11.396.827
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-102.499
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.957.718 75.744.339
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-343.144 -520.142
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.614.574 75.224.197
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.305.838 7.572.378
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 55.920.412 82.796.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 55.920.412 21.305.838
Ticari Alacaklar
5 276.389.663 205.025.501
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 29.684.301 32.009.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 246.705.362 173.016.453
Diğer Alacaklar
48.820.302 14.065.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 48.820.302 14.065.705
Stoklar
6 120.080.313 122.145.286
Peşin Ödenmiş Giderler
9.025.466 9.296.084
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.025.466 9.296.084
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.374.803 11.306.646
Diğer Dönen Varlıklar
26.831.039 33.438.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 26.831.039 33.438.874
ARA TOPLAM
539.441.998 416.583.934
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
18 17.455.648 89.555
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
556.897.646 416.673.489
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Diğer Finansal Yatırımlar
103.107 103.107
Maddi Duran Varlıklar
7 263.610.580 286.667.358
Arazi ve Arsalar
7 1.289.413 1.289.413
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7 327.952 391.076
Binalar
7 50.200.496 52.060.922
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 171.680.148 187.062.136
Mobilya ve Demirbaşlar
7 2.685.876 3.281.073
Özel Maliyetler
131.351 39.960.514
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 1.478.358
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.344.268 9.584.567
Diğer Haklar
6.344.268 9.584.567
Peşin Ödenmiş Giderler
27.106.462
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.106.462
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 28.067.319 22.796.023
Diğer Duran Varlıklar
44.113.034 45.081.731
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 44.113.034 45.081.731
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
370.823.128 364.232.786
TOPLAM VARLIKLAR
927.720.774 780.906.275
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
180.094.500 12.740.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 180.094.500 12.740.379
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 180.094.500 12.740.379
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
290.315
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
290.315
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 290.315
Ticari Borçlar
5 235.733.858 271.123.121
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 283.602 723.790
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 235.450.256 270.399.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.126.229 7.670.861
Diğer Borçlar
2.451 1.466
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.451 1.466
Türev Araçlar
20 4.325.551 9.601.352
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
20 4.325.551 9.601.352
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.179.364 587.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.179.364 587.126
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.460.537 16.716.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 6.811.134 7.387.452
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 9.649.403 9.328.680
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.657.560 3.637.699
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 3.657.560 3.637.699
ARA TOPLAM
450.870.365 322.078.136
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
450.870.365 322.078.136
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.249.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.249.806
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.249.806
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.962.089 18.490.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 20.962.089 18.490.916
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.211.895 18.490.916
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
473.082.260 340.569.052
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
454.638.514 440.337.223
Ödenmiş Sermaye
28.977.661 28.977.661
Sermaye Düzeltme Farkları
38.943.796 38.943.796
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.311.381 -6.592.743
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.055.668 12.055.668
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
366.952.841 311.084.122
Net Dönem Karı veya Zararı
17.019.929 55.868.719
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
454.638.514 440.337.223
TOPLAM KAYNAKLAR
927.720.774 780.906.275


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 770.777.066 665.807.610 239.112.628 217.494.463
Satışların Maliyeti
12 -570.937.263 -465.961.566 -184.544.944 -163.970.631
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
199.839.803 199.846.044 54.567.684 53.523.832
BRÜT KAR (ZARAR)
199.839.803 199.846.044 54.567.684 53.523.832
Genel Yönetim Giderleri
13 -38.220.836 -40.692.359 -11.517.182 -12.752.517
Pazarlama Giderleri
13 -92.142.607 -84.805.343 -28.570.884 -25.877.301
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 18.749.071 42.029.125 6.351.342 23.022.328
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -22.614.036 -29.685.456 -275.665 -19.345.590
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.611.395 86.692.011 20.555.295 18.570.752
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 6.123.197 172.002
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -1.476.189 -2.522.824 -93.575 -2.522.824
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
27.446 -108.615 74.546 120.062
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
64.162.652 90.183.769 20.536.266 16.339.992
Finansman Gelirleri
16 2.211.819 43.313.126 1.473.026 39.116.073
Finansman Giderleri
16 -43.049.405 -15.478.293 -17.650.115 -6.548.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.325.066 118.018.602 4.359.177 48.908.014
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.305.137 -27.991.991 -1.542.565 -8.845.866
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-10.896.774 -32.643.189 1.848.536 -9.055.380
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 4.591.637 4.651.198 -3.391.101 209.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.019.929 90.026.611 2.816.612 40.062.148
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.019.929 90.026.611 2.816.612 40.062.148
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
17.019.929 90.026.611 2.816.612 40.062.148
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Basit ve sulandırılmış pay başına kazanç 21 0,59000000 3,11000000 0,10000000 1,38000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.718.638 -2.914.454 -906.213 -2.693.915
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.398.297 -3.643.067 -1.132.766 -3.371.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
679.659 728.613 226.553 677.759
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 679.659 728.613 226.553 677.759
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.718.638 -2.914.454 -906.213 -2.693.915
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.301.291 87.112.157 1.910.399 37.368.233
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
14.301.291 87.112.157 1.910.399 37.368.233http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795527


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7513 Değişim: 0,16%
Düşük 8,7447 21.06.2021 Yüksek 8,7541
Açılış: 8,7447
10,3940 Değişim: 0,25%
Düşük 10,3735 21.06.2021 Yüksek 10,3991
Açılış: 10,3735
496,59 Değişim: 0,19%
Düşük 496,09 21.06.2021 Yüksek 496,59
Açılış: 496,09
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.